Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

MITSUBISHI ELECTRIC PŘEDSTAVUJE NA MSV ECOMONITORING

 

Navštivte náš stánek 134 v pavilonu P – ecomonitoring představíme na dvou demo stanicích:  Predictive Maintenance a CNC

EcoMonitoring – hotová řešení pro shromažďování a vizualizaci dat týkajících se spotřeby energie.

Šetření energie je v současné době jedním z klíčových problémů, které řeší výrobní firmy. Být „ECO” znamená na jednu stanu pečovat o životní prostředí, které nás obklopuje – podporuje to vytváření obrazu společnosti šetrné k životnímu prostředí. A zároveň být „EKO” znamená ekonomické chování po finanční stránce. Podporuje to budování tržní převahy pomocí snižování výrobních nákladů.

EcoMonitoring – vizualizace je první krok k šetření

EcoMonitoring je hotové řešení pro shromažďování a vizualizaci údajů týkajících se spotřeby energie. Je založený na systému MAPS SCADA a poskytuje téměř neomezené možnosti v oblasti shromažďování a vizualizace údajů týkajících se nejen spotřeby energie, ale také celého výrobního procesu. Systém umožňuje vidět a uvědomit si, kde a jakým způsobem spotřebováváme energii. Je to první krok směrem k potenciálnímu šetření – umožňuje identifikovat slabá místa v oblasti využívání energie. Zvyšování energetické efektivity spočívá v nápravě míst, ve kterých dochází k plýtvání energie – šetření neznamená, že energii nepoužíváme, ale že ji používáme tam, kde je to nezbytné a v takovém množství, které skutečně potřebujeme.

Typické příklady zbytečného využívání energie:

  • V místech – např. chlazení/vytápění nebo osvětlování prostor, které to nepotřebují
  • V době – např. chlazení/vytápění nebo osvětlení místností v době, kdy tam nejsou lidé.
  • V množství – např. v důsledku nevhodně nastavených parametrů práce chladicích zařízení, kompresorů nebo ventilátorů

Podpůrný systém ISO 50001

Norma ISO 50001 předpokládá, že energie je využívána kontinuálně, ne jednorázově. EcoMonitoring umožňuje zavést v praxi metodiku PDCA (tzv. Demingův cyklus), která předpokládá neustále zlepšování a zdokonalování v oblasti energetické efektivity. Díky modulovému řešení můžeme s nízkým rozpočtem udělat první krok prostřednictvím monitorování spotřeby energie na několika vybraných místech, a následně po provedené analýze a kontrole výsledků našich činností rozšířit řešení na jiné měřicí body.

Řízení pomocí cílů – KPI jako transparentní ukazatel našeho šetření energie

Řízení pomocí cílů je komplexní a moderní metodologie řízení. Osvědčuje se také při správě energií! Jedním z nejefektivnějších ukazatelů spotřeby energie v průmyslových závodech je jmenovitá spotřeba energie (Specificic Energy Consumption), která jasně a transparentně ukazuje energetickou náročnost našeho výrobku nebo technologického procesu. Pokud známe jmenovitou spotřebu energie ve výrobním procesu, jsme schopni jednoduše stanovit a kontrolovat cíle v podobě předpokládaných KPI (Key Performance Indicator) v oblasti energetické náročnosti.

Hlídač příkonu – vyhněte se pokutám za překročení rezervovaného příkonu!

Funkce hlídače příkonu v EcoMonitoring umožňuje za prvé kontrolovat a předvídat potřebu příkonu
v 15-minutových intervalech zakotvených v polských právních normách. Pokud systém odhalí ohrožení v podobě překročení maximálního příkonu má možnost zaslat zprávu v podobě SMS nebo e-mailu, a v krajních případech dokonce odpojit zatížení s nízkou prioritou zatížení. Za druhé, tento systém umožňuje ověřit a případně zpochybnit nesprávné odečty provedené operátorem energetické sítě a ve výsledku umožní vyhnout se pokutě za překročení maximálního příkonu.

Energie to není jen proud

EcoMonitoring je systém, který neomezuje uživatele pouze k vizualizacím parametrů napájení. Díky otevřenosti systému máme možnost libovolných modifikací a rozšiřování o další funkce, jako je sběr a vizualizace údajů na téma spotřeby jiných médii jako jsou plyn, voda nebo stlačený vzduch. Kromě toho je systém kalibrovatelný, tzn. zavedení základního modulu pro analýzu parametrů sítě nevylučuje v budoucnosti jeho rozšíření o další měřící body nebo monitorování jiných hodnot.

Datum: 15.8.2018 8:25:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště