Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Ministr Babiš: Přebytek rozpočtu dosáhl na konci září rekordních 82,3 mld. Kč

 

Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly k 30.9.2016 dosáhly 965,2 mld. Kč, celkové výdaje 882,9 mld. Kč. Přebytek hospodaření tedy činí 82,3 mld. Kč. Oproti minulému roku jde o výsledek o 85,0 mld. Kč lepší,  v září 2015 byl vykázán schodek 2,8 mld. Kč. Na tiskové konferenci Ministerstva financí ČR při Mezinárodním strojírenském veletrhu v brně to uvedl ministr financí Andrej Babiš. Podle něho to bude mít příznivý dopad na hospodaření krajů a obcí.


Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 8,8 procent dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. „Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci předchozích šesti měsíců, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993,“ dodal ministr. Podotkl, že meziroční růst celkových příjmů o 56,7 mld. Kč, tj. o 6,2 procenta, ovlivnily daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 34,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %, a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně rostlo o 17,7 mld. Kč, tj. o 5,9 %. Příjmy z EU meziročně vzrostly o 4,5 mld. Kč.

Z tiskové konference vyplynulo, že inkaso DPH ve výši 173,6 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 6,8 mld. Kč, tj. o 4,1 procenta. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 13,7 mld. Kč, tj. o 5,9 procenta. Inkaso DPH pro státní rozpočet je negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 procenta na 8,92 procenta (odhad celoročního snížení příjmu SR z tohoto titulu je 3,7 mld. Kč).

Inkaso DPH pozitivně ovlivnily zejména nižší nadměrné odpočty, které byly meziročně nižší zhruba o 7,8 mld. Kč. „Pokles nadměrných odpočtů je způsoben hlavně účinností letos zavedeného kontrolního hlášení, které cílí na eliminaci podvodů, kdy jsou neoprávněně nárokovány nadměrné odpočty DPH. K růstu inkasa DPH v září přispěla také meziročně vyšší spotřeba domácností a vlády. Dosavadní průběh inkasa předběžně indikuje, že kontrolní hlášení je v rukou Finanční správy účinným nástrojem v boji s daňovými podvody. Nárůst zářijového inkasa DPH tak dle očekávání kompenzuje i nižší inkaso minulého měsíce, které bylo z velké míry pouze důsledkem časového rozložení celozávodních dovolených během prázdninových měsíců v některých odvětvích národního hospodářství,“ konstatoval vicepremiér Babiš.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 110,4 mld. Kč a bylo tak o 6,9 mld. Kč, tj. o 6,7 %, vyšší než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 40,3 mld. Kč, což je meziročně o 4,2 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 57,3 mld. Kč při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná relativně nízkými cenami pohonných hmot oproti minulému roku. S ohledem na snížení daňové podpory čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě od roku 2016 je také pravděpodobné, že se část spotřeby přesunula k více zdaněným pohonným hmotám.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč, tj. o 8,6 %, zatím dosáhlo 71,0 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a nízká úroveň nezaměstnanosti. Nové rozpočtové určení daně, které je účinné od ledna 2016, přitom snižuje podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což negativně ovlivňuje meziroční srovnání inkasa této daně na úrovni státního rozpočtu. Inkaso je také nižší vlivem dalšího zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání za období leden až září vykazuje na rozdíl od stejného období minulého roku kladnou hodnotu. Na úrovni státního rozpočtu vzrostlo inkaso této daně meziročně o 2,6 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, dále legislativních změn u poplatníků využívajících výdajové paušály a především nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou zatím dosáhlo 8,5 mld. Kč, což je meziročně o 0,3 mld. Kč více. Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za devět měsíců roku 88,9 mld. Kč, tj. 87,6 procenta rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 10,4 mld. Kč, tj. o 13,2 procenta. Inkaso této daně v samotném měsíci září činilo 23,0 mld. Kč, zatímco v září 2015 to bylo 19,1 mld. Kč. Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny, jejichž výsledkem byla nejen doměřená daň ve výši 0,8 mld. Kč, ale zároveň došlo i ke snížení daňové ztráty ve výši přes 8 mld. Kč. Pro rok 2016 se počítalo s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu se očekával ve výši -0,3 mld. Kč), jinak inkaso této daně není v roce 2016 ovlivněno dalšími výraznějšími legislativními změnami.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 9,1 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,35 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 17,9 procenta, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na výrazné oživení realitního trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 17,7 mld. Kč, tj. o 5,9 procenta, dosáhly 317,6 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 procenta proti skutečnosti 2015. Rozpočet předpokládal pro rok 2016 meziroční růst objemu mezd a platů o 4,1 procenta. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 177,4 mld. Kč (meziroční růst o 4,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 144,1 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2015 vyšší o 4,5 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh). Koncem září proběhla splátka 250 mil. Kč ze strany VZP ve prospěch příjmů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se o čtvrtou a poslední splátku z 1 mld. Kč půjčené VZP na základě usnesení vlády č. 882/2013 (z toho 500 mil. Kč bylo splaceno již v roce 2015).

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci září 2016 přebytkem ve výši 82,3 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 85,0 mld. Kč. Na příjmové straně rozpočtu je nejdůležitější především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 52,0 mld. Kč, tj. o 7,1 procenta. Meziročnímu srovnání pomáhá i nižší čerpání kapitálových výdajů o 37,0 mld. Kč.

Datum: 4.10.2016 8:45:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště