Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Mezi ČR a SAE se stále rozvíjí spolupráce ve zdravotnictví a stavebnictví

 

Slibné exportní trhy JAR, Egypt, Maroko, SAE a Izrael byl název semináře, který se uskutečnil při MSV. Pořádal jej CzechTrade a přednášeli na něm jednotliví ředitelé zahraničních kanceláří této agentury.


Hospodářský vývoj Saudské Arábie v roce 2015 je těžko předvídatelný s ohledem na cenu ropy, která se pohybuje na dlouholetém minimu. Ta tak zasahuje výrazně do příjmové stránky státních financí a vláda - s ohledem na skutečnost, že nehodlá s cenou ropy pomocí změn těžebních výkonů manipulovat - bude pravděpodobně nucena čerpat ze svých finančních rezerv. Státní rozpočet je závislý na příjmech z prodeje ropy, které závisí na její ceně a dohodnutých exportních kvótách v rámci OPEC. Vzhledem k tomu, že je rozpočet kalkulován na odhadu prodejních cen saúdské ropy, který je výrazně podhodnocen oproti následné skutečnosti, bývá rozpočet koncipován jako deficitní.  Rozpočet na rok 2013 byl např. sestaven při prodejních cenách saúdské ropy 66 USD/barel, nicméně dosažená průměrná prodejní cena saúdské ropy v tomto roce byla 105 USD. Plánované výdaje se většinou překračují. Příjmy z prodeje ropy tvoří cca 90 % všech příjmů státního rozpočtu.

Rozvíjí se úspěšně spolupráce ve zdravotnictví zejména při přenosu českého lázeňského know-how a poskytování zdravotního personálu pro místní nemocnice. V polovině roku 2009 byl dokončen společný projekt poskytování lázeňských služeb v SAK ve společném podniku Lázní Darkov a saúdského investora v oblasti Saihatu (nedaleko Dammamu) ve východní provincii. V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno české rehabilitační centrum, kde pracuje převážně český zdravotnický personál. Ve stavebnictví dochází k přenosu služeb interierového designu, zejména v souvislosti s vybavením paláců a residencí českým sklem. V roce 2012 začaly realizovat na místním trhu své první zakázky v oblasti stavebnictví firmy Plynostav Arabian Ltd. (budova university) a Enteria (skladové budovy).

Převážnou část vývozu tvoří subdodávky českých výrobců vlastněných převážně nadnárodními korporacemi pro infrastrukturní a průmyslové kontrakty v KSA, které získaly místní pobočky jejich zahraničních nadnárodních mateřských společností. Řada těchto vývozů probíhá též přes třetí země (cca 20 %), zejména SAE, kde jsou sídla velkých stavebních firem operujících v rámci GCC. Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.) I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit.

S místními firmami spolupracují české marketingové a personální agentury nabízející kvalifikovanou pracovní sílu, zejména v oblasti zdravotnictví (zdravotní sestry, lékaři, fyzioterapeuti) - jako např. G5 Plus a EuroStaff. ČR a Saúdská Arábie si rozvojovou pomoc navzájem neposkytují. Saúdská Arábie je jednou ze zemí, která je přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Develeopment Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI) v plánech na léta 2007–2013. Je zařazena mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního.

Datum: 17.9.2015 7:49:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště