Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
5.-9.10. 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

Maroko významný partner českého obchodu

 

Maroko v současnosti představuje 41. nejvýznamnějšího obchodního partnera pro Českou republiku. Tento obchod s Českou republikou od roku 2010 trvale roste a ČR zaznamenává rostoucí obchodní bilanci. Celkový obrat v současnosti dosahuje 374 240 000 eur.  Z toho český vývoz do Maroka činí 229 538 000 eur a zbytek představuje dovoz z Maroka. Zaznělo to na semináři Maroko v Expo domě při Mezinárodním strojírenském veletrhu.

Podle Ministerstva zahraničních věcí ČR Maroko nabízí stabilní politické a ekonomické prostředí nakloněné zahraničním investicím a také si dlouhodobě udržuje nízkou míru inflace. Díky stávajícímu modelu spojenému s četnou výstavbou a rozvojovými projekty včetně aktivní politiky vůči zemím subsaharské Afriky představuje možnost spolupráce s těmito státy v rámci navazování případných česko-marockých partnerství na tržištích třetích zemí v Africe. Mezi perspektivní obory v současnosti patří zemědělství, obnovitelné zdroje energie, stavebnictví, zdravotnictví, doprava, automobilový či letecký průmysl.

Česko-marocké politické vztahy nejsou zatíženy žádnými problémy. Proto se plně soustředí náš stát na rozvoj ekonomické spolupráce, na sblížení obou zemí prostřednictvím turistiky i kulturních a sportovních aktivit. Úroveň oboustranných vztahů zaznamenala během několika posledních let významnou dynamiku, což dokládá vysoký počet návštěv oběma směry včetně historicky první návštěvy marockého krále v regionu střední Evropy a ČR v březnu 2016.

ČR dlouhodobě usiluje o otevření přímého leteckého spojení mezi Casablankou a Prahou, tyto země dělí pouze 3,45 hodiny letu. Ministerstvo také intenzivně pracuje na finalizaci podpisu Dohody o průmyslové hospodářské spolupráci mezi ČR a Marokem. Prioritou zůstává zajištění české účasti na nejvýznamnějších marockých potažmo afrických veletrzích. Jde o zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví a letectví. Na marockých trzích se dokázalo prosadit už několik českých společností. Úspěšně se rozvíjí například spolupráce ve zdravotnictví (školení zdravotnického personálu), obranném průmyslu, geologickém průmyslu a v zemědělství.

Marocký ekonomický model je založen na otevřenosti ekonomiky, liberalizaci, rozsáhlých investicích strukturálních reformách. Růst zajišťuje především domácí poptávka a státní investice. Celkem 15 procent marockého státního rozpočtu představují výdaje spojené s obranou země, nákupy vojenské techniky a dalšího vybavení. Maroko se v tomto směru intenzivně zabývá plány na vybudování vlastního obranného průmyslu. Inflace se v zemi dlouhodobě pohybuje na nízkých hodnotách kolem dvou procent. A to zejména díky vládním subvencím cen ropy a základních potravin. Počet ekonomicky aktivních obyvatel Maroka se pohybuje mezi 11 miliony až 12miliony, přičemž míra nezaměstnanosti kolísá mezi 10 a 11 procenty.

 Alarmující je však stále vysoký podíl nezaměstnaných mladých Maročanů, a to včetně kvalifikovaných.  V marocké společnosti je obecně velmi zakořeněna tradice pracovní emigrace především do evropských států. Odhaduje se, že v EU žije kolem tří milionů marockých emigrantů. Posílají peníze domů, proto představují pro stát důležitý zdroj zahraničních deviz. Přestože se marocká ekonomika pozitivně rozvíjí a rovněž dochází i k sociálním reformám, je nutné upozornit na fakt, že negramotnost (30 procent dospělé populace), stejně jako chudoba a vysoké sociální rozdíly jsou stále rozšířeným jevem.

Velký potenciál pro české firmy v Maroku představuje údržba stávající železniční sítě, její další rozvoj včetně možných dodávek a montáže automatických čteček pro označení a kontrolu jízdenek. Totéž platí pro pokládku kolejí, inženýrské práce, dodávky signalizace či pro úpravu okolního terénu nově budovaných železničních tratí. Faktem je, že konkurence v rámci sektoru marocké železniční dopravy prozatím chybí. Šancí pro českou kolejovou dopravu jsou také plány zabývající se železniční strukturou pro rychlovlaky, která ještě není v této zemi zcela dokončena. Konkrétně se to týká zamýšlené pokládky tratě a dodávek signalizace mezi Marrákéší a Agadirem.

Jedno z klíčových odvětví marockého národního hospodářství, automobilová výroba, stvrzuje své výstavní postavení v rámci domácí ekonomiky. Dynamický rozvoj tohoto sektoru je patrný zejména v rámci výroby osobních automobilů, která dnes pro Maroko představuje absolutní prioritu, přičemž veřejně deklaruje zájem o spolupráci se zahraničními partnery. Jde mimo jiné o oborovou spolupráci českých a marockých podnikatelských subjektů zaměřených na vývoj a výrobu kabelových svazků, kabelů a vodičů, odplášťování kabelů, svazování kabeláže apod.

Marocká strana chce ihned partnery pro vývojářskou činnost, výrobu zakázkové kabeláže, montážního nářadí a instalačních pomůcek. V mlékárenském průmyslu pak hledají zahraniční partnery marocké firmy pro společné projekty na tamním území. A to zejména v oblasti výstavby nových jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, pasterizačního, homogenizačního a sterilizačního procesu u mléka. Uplatnění by našli procesní ventily a pohony pro řízení průtoku či tzv. sensorboxy české výroby. Pro české podnikatele existuje také možnost dodávek kompletního technického vybavení v rámci zpracovatelského procesu fíků určených pro potravinářský či kosmetický průmysl (modernizace vnitřních prostor závodu v Had Oulaj Fraj fungujícího pod hlavičkou státu). Maroko totiž v tomto směru zahajuje kultivační práce na celkové ploše 1500 ha určených pro pěstování fíků v regionu Casablanca-Settat, kde celkový objem vynaložených státních investic dosáhne 2,4 milionů eur. Pro zpracovatelské ovocnářské závody Maročané požadují nové sušící technologie nebo rozmělňovací stroje ovoce pro kosmetický průmysl.

Velmi perspektivní se jeví v rámci česko-marocké spolupráce oblast cukrovarnictví. Perspektivní je zejména používání českého know-how v rámci hygienického balení cukru, výroby přírodních sladidel, sypkých směsí pro cukrářskou výrobu a balení. Na poli vědecké spolupráce a zemědělského výzkumu mohou být styčnými body badatelské projekty, například na klasifikaci barviv, vznikajících při výrobě cukru, termigramimetrická stanovení obsahu uhličitanu vápenatého v cukrovarnických látkách, laboratorní kontrola v této oblasti. Maročané také chtějí prohloubit své znalosti v oblasti likvidace plevelů u cukrové řepy a při pěstování třtiny. Jde zejména o potírání cyst háďátek řepných, o likvidace vyběhlic atd. Zajímá je také elektrolýza melas, mapování struktury, půdy, studium viskozity apod. V technickém vybavení cukrovaru požadují především výměníky tepla a nové technologie pro extrakci řepy.

Český průmysl se může také prosadit v případě odsolování mořské vody, ale též expandovat do odvětví potravinářského průmyslu se zaměřením na minerální vody. Klíčovou pro Maroko je pak vládní strategie ve vztahu ke zdravotnictví pro roky 2017-2021. Hovoří se o výstavbě 63 nových nemocnic, z toho čtyř univerzitních. V této zemi také chtějí za tuto dobu postavit 15 menších zdravotnických středisek v různých částech země. Požadují také dodávky zdravotnické techniky a uvažuje se o společném česko-marockém podniku v rámci farmaceutického průmyslu. Toto zařízení má jednoznačně šanci na úspěch. Dalším bodem pak bude zdravotnictví orientované na péči na děti.

Datum: 11.10.2017 14:00:00

Současně také

IMT
5.-9.10. 2020


FOND-EX
5.-9.10. 2020


WELDING
5.-9.10. 2020


PLASTEX
5.-9.10. 2020


PROFINTECH
5.-9.10. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště