Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Konference Vize v automatizaci

 

Včera se v Brně konala konference Vize v automatizaci – M2M, kterou pořádalo nakladatelství Sdělovací technika a jejímž hlavním mediálním partnerem byl časopis Automa.

Jedním z hlavních řečn íků byl prof. Vladimír Mařík z pražské ČVUT, člen redakčního kruhu časopisu Automa, který vystoupil s přednáškou na téma Perspektivy a vize dalšího rozvoje a průmyslového využití umělé inteligence v automatizaci. Ve své přednášce se věnoval také konceptu Industrie 4.0 a snažil se vysvětlit jeho základní myšlenky, které mimo jiné vycházejí i z teorie multiagentních systémů, jejímž propagátorem prof. Mařík byl už dávno před vznikem konceptu Industrie 4.0. Prof. Mařík velmi doporučuje českým výrobcům, aby se o koncept Industrie 4.0 zajímali, protože to významným způsobem může zvýšit jejich konkurenceschopnost zejména na německém trhu, ale nejen tam: zatímco v Německu se nyní od až přespříliš horlivé podpory konceptu Industrie 4.0 poněkud ustupuje, začínají se o něj zajímat trhy v USA, Japonsku a dalších zemích – byť pod názvy smart manufacturingnebo kyber-fyzické systémy (CPS). Záznam rozhovoru s prof. Maříkem najdete také na serveru Elektrika.tv.

Další velmi zajímavou přednášku přednesl doc. Petr Horáček (také člen redakčního kruhu časopisu Automa) z Výzkumného a vývojového centra společnosti Rockwell Automation v Praze, na téma prediktivní regulace v programovatelných automatech. Jde o metodu řízení, která se již mnoho let označuje za pokročilou, ale pro její náročnost bylo její využití v praxi zatím omezené. Společnost Rockwell Automation se nyní snaží tuto metodu zpřístupnit i širší technické obci. Doc. Horáček bude tuto metodu aplikovanou do řídicích automatů prezentovat mimo jiné na veletrhu Rockwell Automation Fair, který se letos koná v Anaheimu v USA (19. až 20. listopadu 2014; http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/events/automation-fair/overview.page?, a předběžně slíbil, že o ní napíše také článek pro časopis Automa.

I další přednášky byly velmi zajímavé: doc. Luděk Žalud z VUT v Brně hovořil o průzkumných robotech k využití ve vojenství a v záchranných pracích, prof. Josef Psutka ze ZČU v Plzni o systémech rozpoznávání řeči, a zapomenout nelze ani na přednášku o extrémně rychlých řídicích systémech od firmy Beckhoff (Ing. Tomáš Halva). Neposlední co do významu i poutavosti byla přednáška o situačním povědomí jako o novém trendu ve vizualizaci, kterou p řednesl Ing. Michal Tauchmann z firmy Pantek. Jestliže jste přednášku nestihli, můžete ji najít zpracovanou do podoby článku v aktuálním vyd ání časopisu Automa – ať v tištěné podobě, nebo na webu ( www.automa.cz).

(Bk)

Datum: 2.10.2014 13:50:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště