Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Konference Vize v automatizaci diskutovala o Průmyslu 4.0

 

Již 13. ročník tradiční veletržní konference, kterou pod záštitou Českomoravské elektrotechnické asociace, společnosti Veletrhy Brno a VUT v Brně pořádá nakladatelství Sdělovací technika, se věnoval hlavnímu tématu 57. MSV – fenoménu Industry 4.0.


Podle základní teze konference iniciativa Industry 4.0 podporuje evoluční vývoj od embedded systémů ke kyberneticko-fyzikálním systémům CPS průmyslového Internetu věcí a Internetu služeb. Jestliže první průmyslovou revoluci provázela pára, druhou elektřina a třetí počítače a roboti, synonymem aktuální čtvrté průmyslové revoluce jsou právě kyberneticko-fyzikální systémy CPS.

Úvodní referát představující Průmysl 4.0 přednesl profesor Vladimír Mařík z ČVUT Praha, který zdůraznil, že kybernetická průmyslová revoluce je více revolucí v myšlení lidí než v konkrétních technologiích. Mj. promění současný systém výzkumu, vývoje a inovací, který již nebude záležitostí jednoho podniku. Současný rozdrobený způsob financování aplikovaného výzkumu podle profesora Maříka čeká proces integrace a propojování týmů v systémově budovaných centrech.  Česká republiku v této souvislosti musí řešit také problém v oblasti lidských zdrojů, protože již dnes postrádáme inženýry a v budoucnu jich bude potřeba ještě více, zejména těch s interdisciplinárním myšlením a systémovým přístupem.

O nové průmyslové revoluci z perspektivy malé firmy přednášel Jaroslav Chýlek ze společnosti ELVAC, firmy zaměstnávající 450 inženýrů a poskytující obchodně-technické a inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti průmyslové automatizace, průmyslových a speciálních PC systémů, jednoúčelových strojů a silnoproudé elektrotechniky. Jaroslav Chýlek upozornil na problémy, které s sebou přináší nástup digitalizace a s ní související enormní nárůst archivace dat. V současnosti zdvojnásobíme celosvětový objem dat každých dvacet měsíců, což extrémně zvyšuje nároky na bezpečnost. Vyslovil názor, že všechny klíčové součásti tzv. čtvrté průmyslové revoluce jako senzory, pohony, konektivita, analýza rozsáhlých dat aj. jsou známy již delší dobu. Nové je pouze jejich důsledné propojení, takže z jeho pohledu jde spíše o evoluci.

Tomáš Halva ze společnosti Beckhoff Česká republika představil řídicí systémy vhodné pro Industry 4.0. V úvodu přednášky vysvětlil, že podstatou kyberneticko-fyzikálních systémů je spolupráce výpočetních prvků řídících fyzické subjekty od jednotlivých strojů přes výrobní linky až po celé továrny. Smart Factory díky tomu funguje na základě autonomního rozhodování, flexibilně reaguje na nové požadavky a předchází výpadkům ve výrobě. Internet věcí propojuje jednotlivé komponenty jak horizontálně, tak i vertikálně, což vyžaduje obrovské databáze a s tím související cloudové služby s extrémně výkonnými centralizovanými výpočetními kapacitami. Řídicí systém splňující požadavky Industry 4.0 by podle Tomáše Halvy měl mít otevřenou architekturu propojující hardware vertikálně i horizontálně včetně serverových služeb a software s aplikacemi napsanými ve vyšších programovacích jazycích. Dále je nezbytné otevřené komunikační rozhraní, výkonný hardware s multiprocesorovým systémem, patřičné zabezpečení a konzistentní, integrovaný a přehledný vývojový nástroj.

Další referáty přednesli zástupci společností MERZ, AutoCont CZ, EPLAN ENGINEERING CZ a ASKON International. Závěrečnou vizionářskou prezentaci na téma Průmysl a technologie v roce 2040 přednesl docent Bohumír Štědroň.

Datum: 18.9.2015 18:36:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště