Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

Konference Biomorfní průmysl

Změna paradigmatu průmyslové výroby s využitím umělé inteligence a dalších digitálních technologií

 

Projekt Digitální továrna 2.0 bude doplněn o třetí ročník mezinárodní konference - letos s názvem „Biomorfní průmysl – změna paradigmatu průmyslové výroby s využitím umělé inteligence a dalších digitálních technologií“. Konference se zaměří na zformulování vize české ekonomiky za využití umělé inteligence jako klíčového přístupu k digitalizaci na firemní i národní bázi.

Vstupné

Základní vstupenka 1290 Kč (vč. DPH)

* cena vstupenky zahrnuje také vstup na Mezinárodní strojírenský veletrh

Koupit vstupenku na konferenci

Program konference

9:00 Registrace návštěvníků

9:30–11:00 Budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky v roce 2030 a dnes

Hlavním tématem prvního bloku konference je budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky s důrazem na digitální transformaci průmyslového prostředí.

Úvodem tohoto bloku budou okomentovány trendy, které v posledních čtyřech letech v českém průmyslu a jeho digitální transformaci převládají. Současně bude také věnován prostor současné situaci v oblasti energií a postupnému nasazování pokročilých digitálních technologií v energetickém managementu firem.

V jednotlivých příspěvcích zazní stanoviska a zkušenosti jednak zástupce státní správy – Ministerstva průmyslu a obchodu, ale také reprezentantů české součásti velké nadnárodní korporace a středně velké české firmy expandující do zahraničí.

Nebude také chybět příklad nasazení algoritmů umělé inteligence pro kritické plánování u jednoho z největších podniků v České republice.

Následující panelová diskuze se bude týkat:

  • snahy a odvahy implementovat pokročilé digitální technologie ve firmách různé velikosti s různou vlastnickou strukturou
  • ochoty spolupracovat i s firmami méně digitálně zralými, a tím je přimět k posílení jejich digitální transformace
  • lidských zdrojů a práce se stávajícími i nově příchozími zaměstnanci

V bloku vystoupí:

 

11:15–12:45 Chytrá data a umělá inteligence jako cesta k biomorfnímu průmyslu

V rámci panelu budou tématizovány tři faktory pokročilé digitalizace: chytrá data, asistenční umělá inteligence, a nezbytná standardizace umožňující vzájemnou interoperabilitu výrobních prvků. Cílem panelu bude nastínění možností českého průmyslu a příslušných digitalizačních technologií s ohledem na možnou obchodní expanzi.

V bloku vystoupí:

Zdeněk Havelka: Strojové vědomí – asistence při řízení a plánování podniku

V přednášce bude nastíněn způsob, jakým umělá inteligence pomáhá při plánování a řízení výrobního toku v době neustálých změn. Klíčovým prvkem úspěchu v extrémně volatilním období je schopnost rychlé reakce na událost v procesním hodnototvorném konceptu.

 

Vlastimil Braun, Compas automatizace: Standardizace jako jeden z klíčových přínosů Industry 4.0

Normovaná technická řešení přináší kompatibilitu pokrokových řešení automatizace a řízení výroby, což umožňuje spolupráci a synergie různých dodavatelů při budování „chytrých“ továren. Příspěvek upozorní na důležité standardy I4.0 (datové digitální dvojče AAS, OPC UA, S88, S95) a jejich aplikace zpestřené ukázkami z praxe.

 

Michal Fichtner: Procesně organizovaná data k plánování a řízení výroby

V příspěvku bude tématizována nezbytnost adekvátní organizace dat pro plánování a řízení podniku. Stávající systémy (ERP, MES, etc.) organizují data staticky (především v relačních databázích) a syntakticky – pro dynamické plánování výroby je třeba data organizovat s ohledem na sémantiku – východiskem pro tento způsob organizace dat mohou být procesní modely výroby a jejího plánování.

 

Vlastimil Vodička, zakladatel Leadspicker.com: Využití dat podniku k marketingu a mezinárodní expanzi

V přednášce se dozvíte, jak je možné si za pomocí vašeho CRM a našeho produktu Pipebooster zajistit přísun nových zakázek na autopilota. Aneb, jak nastavit automatický proces, který pomůže obchodíkům plnit obchodní cíle i v době snižování rozpočtů a narůstajícího odlivu zákazníků. Během přednášky uvidíte také několik příkladů automatizace, které pomáhají eliminovat riziko odchodu zákazníků a systém jak bývalé zákazníky změnit v opakovaný zdroj nových obchodních příležitostí.

 

Lukas Ptoszek, Industry 4.0 Delivery Manager, Unikie: Průmysl 4.0 - data vs. intuice

Po ukončení studií na stavební fakultě VUT v Brně, pracoval v různých společnostech na různých pozicích spjatých s realizacemi projektů. V současné době je zodpovědný za realizace projektů finské společnosti UNIKIE v ranku klientů z průmyslových odvětví, kde se uplatňují jeho zkušenosti ze železárenství a stavebnictví. A to především pro porozumění potřebám zákazníků a nalezení co nejpřesnějšího řešení.

 

13:15–14:45 Infrastruktura ekonomiky 2030 – využití 5G/6G technologie a sítí ve výrobních a logistických firmách a kyberbezpečnost

Třetí blok konference se bude věnovat otázkám digitální infrastruktury, která je základem digitálních továren, otázkám rizik souvisejících s pořízením a provozem této infrastruktury a možnostem jejího financování.

Klíčovou technologií budoucí digitální infrastruktury je technologie 5G, v budoucnu pak technologie 6G, která by díky svým vlastnostem měla plně pokrýt požadavky podniků – a to jak z hlediska funkcionalit a dostupnosti, tak z hlediska bezpečnosti.

Příspěvky jednotlivých členů bloku a následná panelová diskuse se budou detailně věnovat následujícím tématům:

  • vlastnosti, přínosy a dostupnost 5G technologií pro průmysl a logistiku, cíle vývoje technologie 6G
  • současnost a budoucnost veřejných 5G sítí a příklady konkrétních aplikací pro průmysl a logistiku
  • specifika a regulatorní rámec kybernetické bezpečnosti digitální infrastruktury v průmyslu a logistice
  • státní pomoc
  • financování budování digitální infrastruktury

V bloku vystoupí:

 

15:00–16:30 Možnosti expanze české ekonomiky

V bloku vystoupí:

Alena Burešová, Senior manažerka pro průmysl Národního centra Průmyslu 4.0, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

 

 


Michal Ukropec, CEO twinzo

Digitální dvojče je aktuálně světovým tématem č.1, ale jaké je jeho využití a o co vlastně jde? A jde najít ekonomický přínos v našem regionu a jaké jsou jeho výhody? Protože to jsou otázky, které v této době od klientů opakovaně slyšíme!

 

Hendrik Taulin, regionální vedoucí přímých zahraničních investic ve střední a východní Evropě a Senior Investment Officer, Velvyslanectví Kanady v Německu

 

 


Craig Metcalfe, Ph.D., P.Eng., COO, Impact AI Inc.

 

 


Ing. Radim Adam, CSc., moderátor bloku

 


 

Koupit vstupenku na konferenci

 

Datum: 23.6.2022 9:54:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště