Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Jaká bude česká energetika v roce 2030?

 

Může česká energetika existovat bez významného podílu konvenčních zdrojů? Jakou roli bude hrát uhlí a zemní plyn v roce 2030? Jak velké místo bude mít jaderná energetika v českém energetickém mixu? Dá se u nás očekávat podobný vývoj jako v sousedním Německu? Na tyto otázky a mnohé další odpovídala odborná konference, kterou dnes na veletrhu uspořádal Český svaz zaměstnavatelů v energetice.


Na úvod konference vystoupili Jan Klas, člen představenstva a ředitel ČSZE, a Ladislav Havel, ředitel sekce elektroenergetiky ministerstva průmyslu a obchodu. Ti připomněli vývoj české energetiky v letech 2004 až 2015, tedy do období, než byla v květnu 2015 schválena Státní energetické koncepce České republiky, a velmi kriticky přitom hodnotili kroky Topolánkovy, Nečasovy i současné vlády. Dotkli se také tzv. zimního balíčku, který bude předmětem jednání na evropské půdě v polovině prosince letošního roku. Zimní balíček představuje návrh téměř tisícistránkové legislativy, kterou na konci loňského roku zveřejnila Evropská komise jakožto svou představu o budoucnosti evropské energetické politiky po roce 2020 pod názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Nová legislativa zasáhne všechna odvětví energetického sektoru. Z dnešního vystoupení řečníků jasně vyplynulo, že některé návrhy by zásadně změnily současný stav a je třeba o nich vážně na půdě Evropské komise, potažmo Evropského parlamentu, diskutovat. Příkladem je téma tzv. regionálních operačních center, kdy zimní balíček navrhuje rozsáhlé změny v uspořádání a řízení elektroenergetických přenosových soustav v celé EU.

Ladislav Havel také ukázal několik čísel, která hovoří o cílové podobě energetického mixu v České republice v roce 2040. Tento výhled hovoří o tom, že jaderné zdroje z části nahradí hnědé a černé uhlí (oproti roku 2013 s 19% podílem jaderné energie je očekáván růst na 25 až 33 %) s tím, že podíl jádra na výrobě elektřiny se zvýší z cca 35 % na 46 až 58 %. Dosažení tohoto podílu bude pravděpodobně znamenat výstavbu 2 až 4 nových jaderných bloků. Co se týče tuhých paliv, zejména hnědého a černého uhlí, očekává se, že dojde k poklesu využití a v návaznosti na to k uzavření některých uhelných elektráren. Čísla hovoří o poklesu z 40 % v roce 2013 na 11 až 17 % v roce 2040. Podle Ladislava Havla je však důležité uchovat si v energetickém mixu určitý podíl tuhých paliv z hlediska energetické bezpečnosti a diverzifikace zdrojů.

Jasnou odpověď na otázku, zda může česká energetika existovat po roce 2030 bez fosilních paliv, dalo i vystoupení Jana Vondráše, specialisty z firmy Invicta BOHEMICA, která již od roku 1998 systematicky sbírá a vyhodnocuje data od významných výrobců elektřiny a tepla (110 subjektů v ČR a 10 v SR). Přednáška také osvětlila, jaký vývoj v oblasti energetiky se očekává v sousedním Německu. Podle Jana Vondráše se němečtí politikové zásadním způsobem odklánějí od jaderné energetiky a výrazně poklesla výroba energií z plynových elektráren. Přestože se zhruba o 30 % zvýšila výroba ze státem dotovaných  obnovitelných zdrojů, v případě uhlí se čísla téměř nemění. Podle některých analytiků nemá Německo nyní v rukou nic, čím by mohlo v horizontu příštích let nahradit téměř 60% podíl jaderných a fosilních zdrojů při výrobě elektřiny. Proto bychom nezávisle na německém vývoji měli jít vlastní cestou, na které se bez klasických zdrojů neobejdeme. „Nahradit uhlí bez zásadního technologického průlomu zatím nejde,“ uvedl mimo jiné Jan Vondráš, který jako jedno z vhodných doporučení ze strany státu uvedl ekologizaci a prodloužení životnosti většiny stávajících uhelných elektráren, stejně tak jako postavení nového jaderného bloku, který by začal fungovat po roce 2036. „Připravme i konkrétní kroky, jak postupovat, pro případ, že se nakonec nový jaderný zdroj z ekonomických, legislativních nebo politických důvodů stavět nebude. A také brzděme přemotivovanou zelenou evropskou politiku.“

Datum: 12.10.2017 18:05:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště