Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Jádro je cestou k čistšímu ovzduší, na rozhodnutí o dostavbě jaderných bloků máme podle odborníků nejvyšší čas

 

Dekarbonizace ovzduší chce česká vláda dosáhnout především podporou jaderné energetiky. O aktuálním stavu příprav na dostavbu jaderných bloků na MSV jednala odborná konference Budoucnost jaderné energetiky v ČR s účastí ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové.


Rozhodnutí o podobě investičního modelu padne do konce roku 2018 a ve stejném časovém horizontu vláda oznámí také dvě lokality padající v úvahu pro výstavbu úložiště jaderného odpadu, jednu hlavní a jednu alternativní, s nimiž zahájí jednání. Bez ohledu na zvolené financování bude při zadávání zakázky na výstavbu nových jaderných bloků vyžadován maximální podíl českých firem. V úvodu konference o tom informovala ministryně Marta Nováková, která zdůraznila politickou i odbornou shodu na nutnosti investic do jaderné energetiky. Připomněla také faktor končící životnost jaderné elektrárny Dukovany. Případný výpadek tohoto zdroje elektrické energie by znamenal, že naše země ztratí soběstačnost ve výrobě elektřiny, což by vzhledem k nepředvídatelnému vývoji trhů mohlo být nakonec daleko nákladnější než investice do výstavby. Záměrem proto je, aby v roce 2040 Česká republika zajišťovala polovinu spotřeby elektrické energie z jaderných zdrojů, které pro nás při zvážení všech okolností a přírodních limitů pro využití obnovitelných zdrojů představují nejlepší možné řešení jak z pohledu energetické bezpečnosti a soběstačnosti, tak i z pohledu dlouhodobé energetické stability. „V rámci dekarbonizace ovzduší máme jasnou strategii a chceme ji primárně řešit výstavbou jaderných zdrojů,“ zdůraznila Marta Nováková a informovala o krocích, které byly v posledních třech letech podniknuty směrem k realizaci výstavby nového jaderného zdroje.  „Oslovili jsme potenciální dodavatele, připravili jsme rozsáhlé komplexní analýzy. To nejdůležitější nás ale čeká, a to učinit relevantní rozhodnutí finančním modelu výstavby nových jaderných bloků,“ vysvětlila.

Právě nejasnosti ve způsobu financování brzdí celý proces výběru dodavatele, který je podle odborníků třeba rozběhnout co nejdříve, aby se země nedostala pod tlak energetické nesoběstačnosti a nový zdroj plynule nahradil stávající bloky v Dukovanech. Dostavba této jaderné elektrárny je podle ředitele divize Jaderné energetiky ČEZ Bohdana Zronka prioritou, tak aby nemusela být odstavena a udržela se v provozu. Jako reálný termín zahájení provozu nového zdroje uvedl rok 2039 a rozhodnutí o financování by podle něj mělo padnout co nejdříve. V současnosti existuji tři různé varianty financování výstavby. První je vytvoření stoprocentní dceřiné společnosti ČEZ, která by se skládala z aktiv společností jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Další počítá s výstavbou přes stoprocentní dceřinou firmu ČEZ s možností vstupu vnějšího investora. Poslední možností je dostavba bloků společností plně vlastněnou státem.

Pořadatelem konference byla Hospodářská komora ČR, která usiluje o co nejvyšší zapojení českých podniků do této nejvyšší strategické investice v dějinách země. Jak ujistila ministryně Nováková, v podmínkách výběrového řízení určitě bude maximální účast českých firem nejen z oblasti energetického strojírenství, ale také podniků působících v oblasti dopravy a dalších průmyslových oborech, které se na dostavbě mohou podílet. Konkrétní možnosti participace českých firem na dostavbě jaderných bloků důkladně analyzuje technologická skupina Stálého výboru pro jadernou energetiku. Hodnocení schopnosti českých firem podle ministryně probíhá jak z pohledu produktového portfolia, tak z pohledu zkušeností a kompetencí.

Náročný úkol má také legislativně-právní skupina Stálého výboru pro jadernou energetiku, která zkoumá modely výběru dodavatele. Nutná zřejmě bude výjimka ze zákona o veřejných zakázkách, podle kterého podle zástupce ČEZ nebyl vybírán dodavatel žádné jaderné elektrárny na světě. V úvahu připadají zvláštní zákon „lex nukleus“ nebo sektorová výjimka u Evropské komise. První jednání s komisí bylo neúspěšné a nyní probíhá jednání se Slovenskem o společném postupu, tak aby sektorová výjimka platila pro obě země.

Na konferenci vystoupili také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a náměstek hejtmana kraje Vysočina Pavel Pacal. Shodně potvrdili, že zastupitelstva jejich regionů podporují výstavbu v Dukovanech napříč politickým spektrem a již po několik funkčních období. Stejně jednoznačně se k otázce staví také vláda, která je podle Marty Novákové připravena splnit závazek a přijmout rozhodnutí do konce roku.  „Dnes stojíme před politickým rozhodnutím, které bude souviset především s volbou investičního modelu. Vláda je připravena dělat všechny investičně administrativní kroky, které souvisí s rozhodnutím o dostavbě jaderných bloků, ale musíme počítat i s negativním a možná až blokačním přístupem některých našich sousedů, je zřejmé kterých,“ varovala ministryně a požádala přítomné odborníky o slyšitelnou podporu rozhodnutí vlády poté, co bude zveřejněno.

Datum: 4.10.2018 10:24:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště