Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Indie – země neomezeného podnikání

 

Všechny mezinárodní instituce předpokládají pokračování růstu indické ekonomiky v intervalu mezi sedmi až osmi procenty ročně. V prvním čtvrtletí letošního roku se růst přechodně zmírnil, což však souvisí s nedávnými transformačními kroky – rychlé stažení bankovek nejvyšší nominální hodnoty a zavedení nové nepřímé daně. Indický trh je jednou velkou obchodní příležitostí. Seminář o exportu do Indie, který pořádala agentura CzechTrade, se uskutečnil v Exportním domě v rámci MSV.

Indická vláda v současnosti dělá vše pro to, aby zemi na vlně dynamického hospodářského růstu udržela co nejdéle. Snaží se zmírnit propastný rozdíl mezi vývozem a dovozem a do roku 2025 má v úmyslu razantně zvýšit podíl průmyslu na tvorbě HDP z nynějších 16 na 25 procent. Přitom by jí v tom měli pomoci především zahraniční investoři. Těm vláda přichází vstříc a uvolňuje dosavadní strop maximálního zahraničního podílu na jmění firem v celé řadě odvětví. Navíc je ochotna revitalizovat státní firmy a podpořit investiční projekty na nákup nových moderních strojů i v soukromém sektoru.

Pilíř českých vývozců do Indie představuje strojírenský export. Výhodou je pro nás skutečnost, že české strojírenství se podílelo na budování průmyslových kapacit Indie prakticky od získání její nezávislosti. Naše firmy pokračovaly s dodávkami náhradních dílů a vytvořily si předpoklady pro získání nových zakázek. Šanci tam mají výrobci tvářecích i obráběcích strojů. Strojírenské firmy se mohou příští rok prezentovat v Indii v oficiální účasti České republiky na veletrhu International Engineering Sourcing Show, který se uskuteční v březnu. Pro české firmy je velkou konkurenční výhodou realizovat částečně nebo plně výrobu v této zemi. Tímto způsobem se vyhnou řadě tarifních i netarifních bariér a dosáhnou nízkých mzdových nákladů. Navíc se kvalifikují (při nových pravidlech zadávání veřejných zakázek) do kategorie lokálního dodavatele a v tendrech mají lepší pozici.

České firmy se na indickém trhu prosazují i v dodávkách strojů a strojních zařízení pro zbrojní průmysl, železniční průmysl, gumárenský a při výrobě plastů. Začali jsme tam také dodávat textilní stroje nebo stroje pro papírenský průmysl. V řadě případů indická vláda podpořila soukromé i státní společnosti v jejich investicích do moderní strojové základny. Vláda hodlá také dokončit elektrifikaci venkova, proto bude tato země patřit ke státům s nejrychleji rostoucí poptávce po elektrické energii. Dominantní vzhledem k rozsáhlým zásobám uhlí zůstane podíl tepelných elektráren dominantní, ale velké ambice má Indie i oblasti rozvoje jaderné energetiky. Právě tam se mohou české firmy uplatnit díky znalostem a referencím, které využily pro ruskou technologii. Té se totiž využívá při výstavbě nových bloků jaderných elektráren v Indii.

Velké příležitosti se také nabízejí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, neboť se Indie chce stát jedním z lídrů v globálním kontextu o změně klimatu. Příležitosti budou i při ochraně ovzduší, tedy environmentální technologie. Čeští dodavatelé vidí příležitosti i v těžební technice, neboť uhlí zůstane stále dominantní. Nesmírně důležitou roli hrají v této zemi železnice, které potřebují moderní technologie a techniku. Velmi zajímavé možnosti jsou i v tomto odvětví. K tomu je třeba přidat městskou hromadnou dopravu na výstavbu Metra ve velkých indických městech. Přesun lidí z venkova do měst pokračuje.

Šanci prosadit se v Indii mají i dodavatelé automobilových dílů, neboť tento trh v Indii dále poroste a s ním i poptávka po automobilových součástkách. Navíc indičtí podnikatelé v tomto odvětví jsou tradičně otevřeni formám spolupráce se zahraničními partnery včetně zakládání společných podniků. Už loni uspořádala indická asociace výrobců automobilových součástek podnikatelskou misi do Česka s cílem oslovit zdejší automobilový průmysl a dohodnout výhodné obchodní spolupráce s výrobci automobilových dílů. Indické ozbrojené složky pak importují vozidla značky Tatra a požadují výrobní kooperace v obranném průmyslu.

Šanci mohou mít však i menší dodavatelé. Například kabelových svazků, ale i z oblasti letectví. Indie má zájem a podporuje modernizační projekty některých zbraňových systémů a je otevřená mezinárodní spolupráci. Posilování bojeschopnosti indických ozbrojených sil se stalo znovu aktuálním tématem, které je veřejností intenzivně diskutováno. České firmy mohou uplatnit v této oblasti také znalosti ruské bojové techniky, kterou indické ozbrojené složky ve velké míře využívají. Proniknout se dá i do oblasti trhu letectví, kde působí dvě české firmy, které nabízejí školení pilotů, leteckého a letištního personálu. Osmdesát procent indického vzdušného prostoru pak pokrývají české radarové systémy.  Dobrou šanci v Indii mají čeští výrobci letadel i dodavatelé letištních technologií.

Stálým pojmem v Indii je český křišťál, který je umístěn v mnoha honosných palácích indických maharadžů, jde zejména o lustry. Je dobré, že na tuto tradici dnes navazují další skláři. Využívají při tom dobrého jména a práce světových designérů. Lze předpokládat, že v Indii porostou prakticky všechny tržní segmenty, což je velká šance pro všechny příchozí dodavatele. Kdo využije příznivé hospodářské situace v Indii v současnosti, bude mít lepší pozici do budoucna. Překonat první překážky při vstupu na indický trh a vytvořit odborné a provozní zázemí pomáhá od letošního roku tuzemským exportérům Český podnikatelský inkubátor v Bengalúru. Nový projekt agentury CzechTrade a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) dokáže firmám poskytnout podporu i informace, které významně sníží jejich náklady na orientaci na specifickém trhu jižní Asie.

Inkubátor zaměřený na oblasti strojírenství, leteckého průmyslu, zdravotnické techniky, automotive, ochrany životního prostředí a biotechnologie vznikl při návštěvě Indie šestnácti českými firmami v čele s AMSP ČR v březnu 2017. Toto setkání zorganizovala CzechTrade ve městě Bengalúru. Při této návštěvě se podnikatelé setkali se svými indickými partnery a hodnotili potenciál trhu velmi pozitivně. Založení inkubátoru tak nebylo rozhodnutím úředníků, ale zástupců malých a středních firem, které mají zájem o obchod v Indii. CzechTrade na jejich poptávku reagoval a indické straně následně sestavil postupy, jak nabízet služby pro české firmy v rámci nového zařízení. Na chodu inkubátoru se kromě agentury, která v rámci tohoto projektu poskytuje své poradenské služby, se podílí také indická firma PUSHPAK, zajišťující inkubátoru potřebné zázemí a AMSP ČR. Ta je hlavním prostředníkem mezi inkubátorem a českými podnikateli.

Datum: 12.10.2017 18:05:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště