Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Hospodářská spolupráce s Polskem a Maďarskem, a to i v obranném průmyslu

 

Maďarská a Polská republika jsou tradičně silnými hospodářskými partnery pro Českou republiku. Polsko se v posledním desetiletí těší trvalému ekonomickému růstu, soukromým i veřejným investicím do hospodářské infrastruktury. Tato země nebyla od roku 1992 v recesi a její ekonomika rostla i během finanční krize. Také domácí spotřeba se neustále zvyšuje. Hovořilo se o tom na semináři, který uskutečnil v Exportním domě v rámci MSV.

V uplynulém roce došlo v Polsku k výraznému posunu, neboť se tato země stala druhým největším obchodním partnerem České republiky po SRN. Objem vzájemné obchodní výměny neustále roste, stejně jako se prohlubuje spolupráce v mnoha dalších oblastech. V loňském roce dosáhl obrat vzájemné obchodní výměny 19,2 miliardy eur, což je nárůst o 4 procenta proti roku 2015. V Polsku je mnohem více státních firem než v ČR a jejich role je stále velmi důležitá. Platí to hlavně v energetice, hornictví a zbrojařském průmyslu. V posledním období se stále mluví o nutnosti restrukturalizace hornictví. Jedná se o citlivé téma vzhledem k silnému vlivu polských odborů a roli uhlí jako strategické suroviny. Dá se říci, že priority obou zemí ČR a Polska se do značné míry shodují.

Mezi hospodářské priority obou zemí patří především obnova nebo výstavba dopravní infrastruktury, energetika, petrochemie a také investice do ochrany životního prostředí. To vše láká české firmy, neboť polský trh je obrovský. Nelze však očekávat úspěch českých firem bez značných finančních a časových investic. Vstoupit na polský trh s prakticky jakýmkoliv zbožím v současnosti znamená utkat se s obrovskou konkurencí. Nicméně když se tam české firmy prosadí, mohou počítat s dlouhodobým obchodním partnerstvím. Kromě velikosti trh má Polsko ještě jednu velkou přednost. Stává se totiž velkou křižovatkou obchodu ve směru východ-západ. Východní části Polska se mohou stát nástupištěm exportních aktivit do Běloruska, na Ukrajinu, do Pobaltí a Ruska. Polské firmy mají zájem o spolupráci na těchto, ale i jiných třetích trzích.

Důležité je, že české firmy mají na polském trhu co nabídnout, a to i v oborech s vyšší přidanou hodnotou. Vzhledem ke geografické poloze Polska a blízkosti obou národních ekonomik má vzájemná hospodářská spolupráce daleko širší dosah než prostou výměnu zboží. Proto dlouhodobá pracovní činnost na polském území je již jen krůčkem ke kapitálovému usazení se v Polsku a k rozšíření svých firemních aktivit.

Také Maďarsko patří dlouhodobě mezi tradiční obchodní partnery a pohybuje se na 9. až 10. místě při obchodování s ČR. Loňský obrat mezi zeměmi dosáhl 7,25 miliard euro a Maďarsko má vysoký přebytek bilance. Jako perspektivní z hlediska zájmu českých exportérů lze jmenovat například strojírenství, stavebnictví a energetiku. Z hlediska českých zájmů bude nejdůležitější výstavba jaderné elektrárny PAKS II, která začne začátkem příštího roku a očekává se velký zájem z české strany o účast na vypisování mezinárodních soutěží, zejména pak v oblasti jaderného strojírenství. Zajímavý je také pro Česko chemický a petrochemický průmysl.

Maďaři také budou také zvyšovat náklady na zbrojení. Jde o program jejich vlády na rozvoj a modernizaci pod názvem Zrínyi 2026 a také o závazek Maďarska jako člena NATO zvyšovat postupně výdaje na obranu až do výše 2 procent HDP. Další možnosti mají čeští podnikatelé v oblasti infrastruktury v automobilovém sektoru, vodohospodářství a ekologii a zemědělství i potravinářství. Mezi oběma zeměmi existují historicky vynikající a bezproblémové politické, obchodní i kulturní vztahy vyplývající v rámci bývalého Rakouska-Uherska. Maďarsko má v současné době PŘES V4 a pořádá aktivně řadu setkání ministrů různých rezortů na této úrovni, ale též v rozšířeném formátu. Česká republika zaujímá s Maďarskem velmi shodná stanoviska, které společně prosazují na úrovni Evropské komise.

Datum: 12.10.2017 10:28:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště