Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Generální partner JobFair MSV - MOOG

 

Letos se poosmé otevřou brány specializovaného veletrhu pracovních příležitostí Job Fair MSV. Letošním generálním partnerem se stala společnost MOOG.

Pane Sabelo, jak byste Vy sám představil firmu Moog Brno a jaké pozitivní změny s sebou nesla změna vlastníka?

MOOG Brno je vývojově-výrobní firma poskytující zákaznická řešení v oblasti elektrických točivých strojů pro různé průmyslové aplikace a pro špičkové klienty v Evropě i ve světě. Naše portfolio obsahuje lineární motory a servomotory pro robotizaci a automatizaci průmyslu, nízkootáčkové a vysokootáčkové asynchronní motory například pro testování v automobilním průmyslu, generátory s permanentními magnety pro oblast energetiky, měřící a testovací pracoviště a další speciality pro leteckou techniku.

Jsme 6 měsíců součástí globální korporace MOOG Inc. a znamená to pro náš další rozvoj přístup ke zkušeným odborníkům v oblasti špičkové výroby a dostupnost know-how, přístup k moderním výrobním technologiím a postupům, globálnímu nákupu klíčových materiálů jako jsou magnety, elektromagnetické plechy a vodiče. Je to také příležitost k urychlení investičního rozvoje firmy, protože máme dostatek výrobních zakázek i vývojových projektů a stabilní klientskou základnu.

Jaká byla očekávání při Vašem nástupu do funkce, jaké jste měl cíle a předsevzetí a jakou radu byste zpětně dal sám sobě coby čerstvému generálnímu řediteli?

Při mém nástupu do role CEO v roce 2015 bylo klíčovým zadáním vlastníků (finanční investor ARX) připravit firmu na prodej - rozšířit klientskou základnu, zvýšit tržby, posílit management firmy, stabilizovat zaměstnance a zvýšit kvalitu produktů. Prodej v březnu 2018 firmě MOOG Inc. proběhl úspěšně a pro VUES Brno (nyní již MOOG Brno) to je podle mne nejlepší řešení do budoucna – produktově, vývojově i podnikovou kulturou dobře do sebe zapadáme. Zpětně bych si poradil investovat více prostředků do stabilizace a rozvoje našich zaměstnanců, do zachování a rozvoje inženýrského know-how a do náboru zkušených inženýrů a technologů.

Kde se můžeme setkat s výrobky Vaší společnosti? O které produkty je v současné době největší zájem.

Největší zájem je o dynamometry pro testování charakteristik spalovacích, hybridních i elektrických motorů u osobních i nákladních automobilů a vůbec kolové techniky. Právě zde dobře uplatňujeme zkušenosti ze 70.let výzkumu a vývoje v oboru elektrostrojírenství. Rostoucí zájem je o široké spektrum našich lineárních motorů a servomotorů primárně z oblasti robotizace a automatizace průmyslových aplikací. Naše produkty a řešení prodáváme hlavně v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko), které jsou tradičně velmi vyspělé a technický náročné. Prodáváme i do dalších evropských zemí, rozvíjíme trh v Itálii a Skandinávii, máme významného klienta v USA a expandujeme do Číny. Klientům nabízíme kompletní cyklus od vývoje, výroby prototypu a jeho testování v naší zkušebně až po opakovanou výrobu daného stroje/řešení přesně na míru klientských potřeb.

Kde se nacházejí vaše výrobní provozy, kolik lidí zaměstnáváte a v kterých profesích? Kterou pozici je pro vás v současnosti nejtěžší obsadit?

MOOG Brno sídlí ve třech lokalitách. Centrála je v Husovicích v Brně v Mostecké ulici, kde máme obchod, technický úsek, kompletaci servomotorů a velkých strojů (navíjení, impregnace, montáž, testování, lakovna), finance, personální úsek a logistiku. V ulici Jarní máme strojní obrábění a výrobu dílců, které se pak kompletují a expedují v závodě v Mostecké ulici. Kompletní výroba lineárních motorů je ve Slavkově u Brna, kde nyní pracuje přes 50 lidí. Celkem máme 580 zaměstnanců, z toho přes 100 v inženýrských profesích (vývoj, technologie). Přímo ve výrobě pracuje přes 350 lidí. Nejtěžší je obsadit některé výrobní profese jako soustružník na klasické soustruhy, brusič a frézař, ale také potřebujeme více zkušených technologů a inženýrů.

Proč by si lidé měli jako svého zaměstnavatele vybrat právě společnost Moog? V čem se lišíte od konkurence?

V prvé řadě naše práce není sériová výroba. Není monotónní. Je to velmi pestrá práce na různých řešeních a každý týden vyrábíme jiný stroj s jinými parametry a rozměry. Naše práce je tvůrčí, kdy inženýři navrhující řešení musí těsně spolupracovat se zkušenými a zručnými dělníky ve výrobě aby výsledek naplnil očekávání klienta, byl ziskový, kvalitní a spolehlivý. Máme přesnou strojírenskou výrobu, která vyžaduje zručnost a šikovnost. Máme zaměstnance, kteří přemýšlí o své práci a v tom je naše práce zajímavá. Máme špičkové klienty, kteří se účastní prací na vývoji i výrobě prototypů. Máme tradici 70.let vývoje v elektrostrojírenství a  výjimečné zkušenosti v oboru. A nyní v rámci globální korporace MOOG Inc. se všem otevírají nové možnosti osobního i odborného růstu na špičkových pracovištích po světě u zkušených odborníků.

Jaké strategické cíle chcete naplnit v budoucnu?

Ty cíle jsou v zásadě tři. Stabilizovat naše současné zaměstnance a přitáhnout z trhu talenty nabídkou velmi konkurenčních podmínek – plat, benefity, vzdělání a osobní rozvoj, podniková kultura, pracovní prostředí, kvalitní a vzdělaný management. Investovat do modernizace strojů a technologií a zásadně rozšířit naše výrobní kapacity stavbou nových a moderních výrobních provozů. Zdvojnásobit naše tržby do 5 let ze současných cca 800 Mio Kč na 1,5 miliardy Kč. Máme k tomu nastartované vývojové projekty, špičkové a loajální klienty a globální firmu MOOG Inc., jejíž jsme součástí, s obrovskými zkušenostmi, znalostmi a zázemím v našem oboru.

S prostupováním technologií do výroby se často pojí obavy, že zejména lidé, kteří zastávají rutinní, monotónní a těžkou práci, budou nahrazeni stroji. Jak se na  zavádění Industry 4.0 díváte?

Je to nevyhnutelný a nezbytný trend, ale nebojíme se toho. Naše práce není sériová, opakovaná výroba, kde náhrada lidské práce strojem je stále běžnější a širší (vidíme to například u automobilek). Naše klíčová kompetence a aktivita je schopnost vymyslet a zrealizovat řešení stroje, které nelze koupit v katalogu velkých výrobců. Průmysl se ubírá stále více cestou přesných, na míru šitých řešení různých aplikací a zde je náš potenciál a odbornost, kterou nepůjde nahradit stroji. Vzájemná symbióza tvůrčího myšlení, nápaditosti, zkušenosti při hledání funkčního řešení a přesná strojírenská výroba dílců, mnohde řízená roboty a automaty s mimořádnou produktivitou a spolehlivostí je to, co chceme a budeme podporovat a rozvíjet.

Datum: 2.10.2018 7:00:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště