Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Oficiální expozici Indie slavnostně otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek přestřižením pásky slavnostně otevřel oficiální expozici Indie, kde se pozdravil s představiteli indické delegace a podepsal se do návštěvní knihy. V expozici Indie se prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně asi deset tamních firem.

Česko-indické vztahy v oblasti hospodářské spolupráce jsou tradiční a dlouhodobé. Indie patří k našim tradičním a největším obchodním partnerům v Asii se značným potenciálem růstu vzájemného obchodu. Z tohoto důvodu byla Indie v Exportní strategii ČR na roky 2012 — 2020 zařazena mezi prioritní země. Indie je součástí uskupení BRIC a díky přírodním zdrojům a množství levné pracovní síly má země velký potenciál dalšího rozvoje - dle některých prognóz by se měla stát do roku 2050 třetí nejsilnější ekonomikou světa měřeno velikostí HDP. Indické hospodářství má velmi širokou průmyslovou základnu, která odráží snahu o dosažení nezávislosti. Nejprogresivnější oblastí je odvětví informačních technologií.

Pozitivním impulsem je otevření indického trhu zahraničním investorům v dalších odvětvích, umožnění veřejně—soukromých zakázek, mega—investice do rozvoje silniční a železniční infrastruktury, stavby tzv. chytrých měst nebo podpora obnovitelných zdrojů energie a druhé zelené revoluce. Vláda v září 2014 vyhlásila kampaň "Make in India", která si klade za cíl přilákat společnosti a firmy z celého světa, aby investovaly a vyráběly přímo v Indii.

Tehdejší Československo pomáhalo Indii při její industrializaci a jména jako Baťa, Zetor či Jawa jsou zde velmi dobře známá. Pokud jde o česko—indickou obchodní výměnu, lze konstatovat, že od počátku tisíciletí náš vývoz do Indie dynamicky rostl, v roce 2008 překonal vzájemný obrat hranici 1 mld. USD. Po přechodném poklesu vzájemné obchodní výměny v letech 2012 a 2013 zaznamenáváme její opětovné oživení. Na českém vývozu do Indie se významnou měrou podílejí strojírenské výrobky, dále pak telekomunikační zařízení, organické chemikálie, optická vlákna, fotomateriály, skleněné a papírové výrobky. V našem dovozu z Indie převládají oděvy a textil, farmaceutické výrobky, vozidla, součástky pro elektrické přístroje, metalurgické výrobky, chemikálie, plasty, strojírenské části, kožedělné výrobky, káva, čaj, koření a tabák. Pro podporu českých vývozců do Indie bylo v Mumbai zřízeno zastoupení agentury CzechTrade, přičemž otevření další kanceláře CzechTrade je připravováno v Bangalore a připravuje se také posílení ZÚ ČR v Dillí o jedno místo diplomata ekonoma. Ministerstvo průmyslu a obchodu tradičně organizuje oficiální české účasti na významných mezinárodních výstavách a veletrzích v Indii. Letos již byla realizována oficiální expozice na mezinárodním strojírenském veletrhu IMTEX v Bangalore, v minulém roce MPO připravilo české účasti na specializovaných veletrzích v Bangalore (obráběcí stroje) a v Kalkatě (důlní technika). Naproti tomu Indie se účastnila jako země partner Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v roce 2012.

Hospodářská spolupráce mezi ČR a Indií se uskutečňuje v řadě oblastí, především však ve strojírenství. Indie je tradičním odběratelem obráběcích strojů, energetických zařízení a nákladních vozů. Poměrně dobře rozšířené vozy Škoda na indickém trhu jsou vyráběny v závodě Škoda Auto India Pvt. ve městech Aurangabád a Pune. Česko—indickou hospodářskou spolupráci podporují základní smluvní dokumenty v ekonomické oblasti: dohoda o hospodářské spolupráci a smlouvy o ochraně investic a zabránění dvojímu zdanění. V rámci Česko—indické smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, která je ustavena v rámci mezivládní dohody o hospodářské spolupráci, působí specializované pracovní skupiny, např. pro těžké strojírenství.

Koncem ledna 2015 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka v Indii, které se zúčastnila též obchodní delegace sestávající z 24 zástupců českých firem. O významu Indie svědčí i fakt, že se jednalo o třetí návštěvu ministra průmyslu a obchodu ČR v Indii od října 2011. V Dillí se ministr J. Mládek setkal s představiteli centrální vlády, přičemž se státní ministryní obchodu a průmyslu N. Sitharaman na závěr bilaterálního jednání podepsal Protokol z 10. zasedání Smíšené česko—indické komise pro ekonomickou spolupráci. České firmy se mají podílet na modernizaci indického strojírenství.

Datum: 4.10.2016 8:26:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště