Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
5.-9.10. 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

Exportní příležitosti jsou v Izraeli především v oblasti dopravy a zbrojního průmyslu

 

Aktuálním exportním příležitostem jak obchodovat v Izraeli byla věnována konference, která se uskutečnila v rámci MSV v Exportním domě. Zejména se daří českému exportu v případě automobilů. Například v roce 2017 vzrostl vývoz motorových vozidel z ČR do této země o šest procent na 14,4 miliard korun. První místo patří v této oblasti Jižní Koreji, Česko je s tržním podílem 14 procent na třetím místě, těsně za Japonskem. Vozidla vyrobená v ČR a na Slovensku představují nyní téměř čtvrtinu izraelského automobilového trhu.

Mezi nejperspektivnější patří z pohledu investičních a obchodních příležitostí energetický sektor. Jde zejména o výrobní a rozvodné části, transformátory, zařízení pro generování elektrické energie (turbíny, kotle a chladicí věže), zařízení a technologie pro těžbu, skladování, zpracování a přepravu zemního plynu a armatury, roury, kompresory apod. Investovat hodlá země i do rozvodných technologií, zařízení na zpracování plynu či jeho uskladňování. Čeští výrobci mohou také využít svůj potenciál pro chemický průmysl včetně příbuzných oborů papírenské, plastové a kaučukové výroby. Odvětví energetiky totiž patří v Izraeli mezi nejrychleji rostoucí, země má nyní více zemního plynu než dokáže spotřebovat.

Velkou výzvou je pro české výrobce spolupráce s izraelským zbrojním průmyslem. Šanci by mohli mít čeští výrobci právě při avizovaném spojení se slovenskými kolegy. V tomto případě jde mimo v současnosti realizovaných subdodávkách o další spolupráci na třetích trzích, kde se jedna či druhá strana z různých důvodů obtížně prosazuje. Izrael v současnosti patří mezi největší dovozce vojenského materiálu a bude v tomto trendu pokračovat. Odborníci předpokládají, že v horizontu tří let postupně navýší dovoz v této oblasti z aktuálních 2,8 miliard USD až na dvojnásobek. V této oblasti je český potenciál enormní. Hlavní vývozní položky našeho vojenského materiálu tvoří vozidla, zobrazovací průzkumná zařízení, velkorážové zbraně a technologie. Firmy mohou navázat s izraelskými subjekty strategická partnerství při vývoji nových komplexních obranných systémů.

Od 1. ledna 2010 je v platnosti Agrární dohoda, kterou uzavřely EU a Izrael. Na jejím základě byl výrazně usnadněn obchod se zemědělskými komoditami, který je v mnoha položkách už zcela volný, tedy zcela bezcelní. Z této situace by mohli těžit zejména čeští dovozci, neboť Izrael je na dovozu potravinářských výrobků do značné míry závislý, ročně importuje potraviny a nápoje za 4,5 miliardy USD, náš podíl na těchto dovozech činí 12,5 milionů USD. Potřeba je třeba získat tzv. košer certifikát, potvrzení o způsobilosti podle židovského náboženského práva. Získání tohoto odsvědčení nepředstavuje v naprosté většině případů žádný problém. Zkušený místní importér dokáže českého výrobce na certifikaci náležitě připravit.

Vzhledem k neexistenci významných ocelářských provozů v Izraeli je tento trh významně dovozní. Totéž platí pro dodávky dopravních prostředků, kromě osobních automobilů jde například o lokomotivy, vagóny, tramvaje, autobusy a navazujících komponentů, mimo jiné kolejnic a signalizačních zařízení. Není příliš pravděpodobné, že by české firmy mohly vyhrávat celé tendry, mohou se však podílet na subdodávkách při hloubení tunelů (v Izraeli neexistuje firma, která by větší projekty tohoto typu zvládala). Rozvoj a modernizace dopravní, zejména železniční infrastruktury, nabízí pro české průmyslové podniky významné exportní příležitosti. V letošním roce bude například ukončen tendr pro výběr zhotovitele druhé tramvajové linky v Jeruzalémě včetně samostatného tendru na dodání tramvají v předpokládané hodnotě čtyři až šest miliard korun.

Datum: 3.10.2018 11:00:00

Současně také

IMT
5.-9.10. 2020


FOND-EX
5.-9.10. 2020


WELDING
5.-9.10. 2020


PLASTEX
5.-9.10. 2020


PROFINTECH
5.-9.10. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště