Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh

EU upravuje požadavky na osobní ochranné prostředky

 

V dubnu 2018 vstoupí v platnost nové nařízení EU, které upravuje požadavky na osobní ochranné prostředky (OOP) včetně jednotných pravidel certifikace pro celý společný evropský trh. O novinkách informoval veletržní seminář určený výrobcům a prodejcům těchto prostředků stejně jako bezpečnostním technikům.


Nové evropské nařízení není nijak převratné a firmy se nemusejí obávat, že by je nadměrně ekonomicky zatížilo a například požadovalo nové přezkoušení výrobků. V úvodním příspěvku o tom ujistil Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který je autorizovanou osobou oprávněnou vydávat certifikáty o shodě s požadavky technických předpisů na OOP. „Postup certifikace je jednotný napříč celou EU. Všechny zkušebny musejí postupovat stejně a výrobce se musí setkat se stejnou přísností u nás i v Německu nebo v Portugalsku. Proto máme kontakty s dalšími oprávněnými organizacemi a koordinujeme postup tak, aby se používaly například stejné zkoušky,“ informoval Karel Škréta o složitém procesu akreditace tzv. autorizovanou osobou, jejíž certifikáty umožňují výrobku spadajícímu do kategorie OOP uvedení na trh kdekoli na území EU. Zdůraznil, že závazná evropská směrnice formuluje požadavky na OOP pouze obecně, zatímco konkrétní požadavky jsou obsahem evropských norem. Ty už nejsou závazné a výrobce je nemusí dodržet, ovšem pouze ve prospěch ochranných vlastností výrobku.

Obvyklou chybou výrobců podle Karla Škréty je, že předem nedefinují, pro jaký účel má daný OOP sloužit a jaké ochranné vlastnosti tím pádem musí splňovat. Tento základní záměr by měl být jasný už při vývoji produktu, ale praxe je často taková, že výrobce chce až po zkušebně určit, jaký certifikát získá. „Výrobci musí rozlišit, do jaké kategorie ochrany výrobek spadá, a podle toho zvolit postup posuzování shody. U jednoduchých výrobků není třeba certifikát, u složitějších musí jít za námi, u nejsložitějších navíc musí každý rok absolvovat kontroly,“ vysvětlil Karel Škréta. Jak konstatoval, v některých oblastech sice jdou evropské požadavky na certifikaci až do absurdna, ale oblasti bezpečnosti se to netýká a požadavky stanovené nařízením EU jsou zcela na místě.

Další část semináře se věnovala konkrétním požadavkům na ochranné oděvy a pracovní obuv. Zástupci autorizovaných zkušeben – Textilního zkušebního ústavu Brno a Institutu pro testování a certifikaci Zlín – informovali posluchače, jak přistupují ke konkrétním výrobkům z hlediska posuzování shody se základními požadavky danými evropskou směrnicí a nařízeními vlády. Vedoucí oddělení certifikace výrobků Textilního zkušebního ústavu Svatava Horáčková srovnala požadavky na ochranné oděvy podle současné a budoucí evropské legislativy, pro kterou dnes platí přechodné období. Základní technické požadavky podle ní zůstávají stejné, ale zvýšil se rozsah požadavků nejen na výrobce, ale i na dovozce a distributory. Semináře se zúčastnili také bezpečnostní technici a osoby zajišťující ve firmách nákup ochranných prostředků, protože následně odpovídají za jejich bezpečnost podobně jako výrobci za svůj výrobek. Závěr semináře patřil představení nové ochranné známky obuvi Komfortní obuv.

Datum: 6.10.2016 18:00:00


Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště