Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
-> 13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

EGAP a TAČR propojují výzkumníky s investory a exportéry

 

Státní instituce povzbudí hledání tuzemských investorů pro originální české výzkumné projekty, které by mohly vést k exportu jejich výsledků do zahraničí. Pokud se díky partnerství mezi výzkumníky a firmami skutečně podaří tyto projekty komercionalizovat, může vývoz nových produktů případně dále podpořit státní pojišťovna EGAP. Potenciální pojištění vývozu se tak může stát klíčovým faktorem při posuzování tržního potenciálu výzkumných projektů.

Navázání partnerství výzkumníků s potenciálními investory a exportéry je hlavním cílem prezentace výzkumných projektů, která se uskutečnila během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. „Smyslem této akce bylo seznámit zástupce firem s výsledky výzkumných projektů, a poskytnout jim prostor pro technickou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli,“ řekl předseda Technologické agentury (TAČR) Petr Očko.

Prezentace v Brně se uskutečnila v rámci širších aktivit, které se týkají podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje. „V podpoře takového exportu vidíme obrovský potenciál. Jde nám totiž o vývoz s vysokou přidanou hodnotou, který bude také udržitelnější v delším časovém období,“ uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Prezentace se zaměřily na tři nadějné projekty – na vývoj detektoru životních funkcí člověka, který může pomoci při dopravních nehodách či požárech, dále na vývoj nástroje k zavedení laserových technologií v dopravní technice a také na výzkum hybridních nanokompozitů, které mohou najít uplatnění v nejnáročnějších aplikacích pro letecký či automobilový průmysl, zdravotnictví a řadu dalších odvětví. „Cesta ke komercionalizaci podobných výzkumných projektů není jednoduchá, ale začíná na podobných setkáních, kde si řešitelé těchto projektů poprvé vymění vizitky s exportéry,“ zdůraznil Jan Procházka. Dodal, že právě zde se mohou zrodit taková partnerství mezi firmami a výzkumníky, která posílí konkurenční schopnost naší země. Nové inovativní produkty se pak mohou stát významnými položkami našeho exportu, který bude pohánět českou ekonomiku za pět či deset let.

Spolupráce mezi pojišťovnou EGAP a agenturou TAČR již v minulosti umožnila například podporu vývozu pokročilých senzorů do tachografů v nákladních automobilech od táborské společnosti Lesikar. Tyto senzory, které vyvinula firma Lesikar s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, brání podvodům s povinnými pauzami řidičů.

Anotace prezentovaných projektů

  1. Detektor životních funkcí (prezentace Fakulty elektrotechnické ČVUT)
    Při neštěstích, jakými jsou například dopravní nehody či požáry, je třeba co nejrychleji zjistit, zda nalezený člověk žije a má-li smysl zahájit záchranné práce ihned, nebo se věnovat dalším přeživším. Velkým problémem bývá, že z postižené osoby je obvykle viditelná jenom část těla a rychle rozhodnout o poskytnutí pomoci je proto obtížné. Je třeba vymyslet přístroj, který dokáže identifikovat životní funkce člověka (teplota, tep, obsah kyslíku v krvi a zejména systolický a diastolický tlak) a to vše v řádu jednotek sekund, bezkontaktně a neinvazivně. Ideální je snímání životních funkcí pouhým přiložením k volné tkáni. Tento přístroj je tedy ideální především pro jednotky záchranného integrovaného systému IZS.
  2.  Analýza zbytkových napětí rentgenovou difrakcí – nástroj k zavedení laserových technologií v dopravní technice (prezentace Výzkumného a testovacího centra materiálů SVÚM, společností MATEX PM a RAPTECH)
    Laserové technologie se v dopravní technice zavádějí především díky jejich vysoké kvalitě a produktivitě, u dlouhých svarů také kvůli minimalizaci deformací. Soustava pro měření zbytkových napětí v polykrystalických materiálech metodou rentgenové difrakce umožňující mapovat strukturu svaru a stav zbytkových napětí, která jsou klíčová pro odhad délky životnosti svarů. Právě korelace výsledků technologických zkoušek, únavového chování svařenců a vývoj zbytkových napětí během celého cyklu je největším přínosem projektu a cenným zdrojem informací, umožňujících přímé uplatnění výsledků v praxi.
  3. Hybridní nanokompozity SYNPO (prezentace společností SYNPO, 5M a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
    V rámci projektu byla připravena řada speciálně navržených koncentrátů, které poskytovaly vynikající elektrickou vodivost epoxidovým, polyesterovým nebo polyuretanovým pryskyřicím. A to při zachování jejich mechanických vlastností a minimálním dopadu na hostitelskou matici a bez významného zvýšení její viskozity a hustoty.  Koncentráty mohou najít využití pro nejnáročnější aplikace v leteckém, automobilovém, petrochemickém, ropném a plynárenském, zdravotnickém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu. Klíčové aplikace: Vodivé podlahy na bázi epoxidů, epoxidové sloučeniny, kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny, potrubí zesílená skleněnými vlákny, epoxidová lepidla a další epoxidové aplikace, kde je vyžadována elektrická vodivost. Polyesterové a polyuretanové systémy, kde je vyžadována elektrická vodivost.
Datum: 9.10.2017 12:10:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště