Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
-> 13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

Efektivní využívání a nákup energie

 

Energie pro budoucnost byl název konference, která se uskutečnila v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v sále pavilonu P. Stěžejním tématem akce byla Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku. Konferenci pořádala Eletrotechnická asociace ČR ve spolupráci s Veletrhy Brno a FC PUBLIC.

Odborníci hovořili mimo jiné o současném stavu efektivního využívání energie zejména v průmyslu a o možnosti nových přístupů z pohledu státu, ale také o nákupu energií na komoditní burze. Na konferenci zaznělo, že výdaje za energie tvoří významnou část výrobních nákladů. Energii ovšem nelze ničím nahradit, zbývají pouze dvě možnosti, jak tyto náklady snížit. A to buď zefektivnit využití energie, která je k dispozici nebo najít a využít levnější zdroje. Respektování této skutečnosti ve strategických plánech dává firmám šanci získat významnou konkurenční výhodu. To je důležité zejména pro společnosti, na jejichž výrobních nákladech se peníze na energii podílejí více než třemi procenty. Do této kategorie patří i mnoho malých a středních firem.

O nákupu energií na komoditní burze hovořil Ing. Jan Prokš z Elektrotechnické asociace ČR. Uvedl, že v současné době se často řeší všechny aspekty energetiky, tedy výroba energie, její distribuce, kvalita, spotřeba, ztráty, efektivnost využití, dopad na přírodu a vše, co kohokoliv v této souvislosti napadne. „Energii nelze vyrobit ani spotřebovat, ale pouze změnit z jiné energie. Také termín kvalita energie je malinko zavádějící, lidé si pod tímto pojmem představují soubor vlastností s energií spojených,“ uvedl Jan Prokš. Při nákupu energií si zájemci počínají klasicky objednávkou u svého dodavatele a je možné se zúčastnit internetové aukce, uspořádat výběrové řízení, dokonce se může soutěžit o výslednou cenu nebo o marži obchodníka. Každý z těchto způsobů má své výhody a nevýhody.

Elektrotechnické asociace ČR (EIA) nakupují energie na komoditní burze. Takovéto obchodování má několik vlastností pro finálního spotřebitele většinou pozitivní. Komoditní burza je místo zřízené speciálním zákonem a pod dohledem ministerstva průmyslu a obchodu. Proto se podstatně liší od různých internetových aukcí – je garantována nestrannost burzy, jakékoliv nestandardní postupy jsou vyloučeny. Díky tomu je nákup na komoditní burze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Proto tak společně nakupují nejen firmy, ale i obce, nemocnice a občanská sdružení. „Nákup je jednoduchý bez zbytečného papírování. V tomto případě jde o dražbu holandského typu, tedy s klesající cenou. A to je také jediná nevýhoda tohoto systému nákupu. Nikdy totiž nelze předpovědět, kam až cena klesne, proto nelze říci, jaká bude cena výsledná,“ poznamenal Prokš.

Ihned po ukončení aukce, která probíhá elektronicky, systém automaticky vygeneruje závěrkové listy, tedy jednotlivé bilaterální smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. V těch jsou dopředu deklarovány podmínky dodávky – odběrná místa, výše záloh a zodpovědnost za odchylky v odběru. Efektivním nakládáním s energiemi může průmyslový podnik už v krátkém horizontu ušetřit asi deset procent energie a dalších 15 procent potom uspořit v dlouhodobých mezioborových projektech. Návratnost investice do energetické účinnosti a dalších procesů je velmi rychlá. Opatření se často amortizují během prvních tří let.

Některá opatření jsou jednoduchá, například konstrukce zajišťované vlastními silami, k těm složitějším patří projekty energetické efektivnosti, jejich realizace se neobejde bez profesionální pomoci společnosti, jenž poskytuje energetické či poradenské služby. Velký význam mají samozřejmě také informace z první ruky od dodavatelů technických zařízení.

Na konferenci na toto téma zazněly příspěvky mimo jiné Potenciál úspor elektrické energie s praktickými příklady realizací, vliv výměny motoru na zefektivnění pohonu a modulární systémy ABB pro skladování energie. Na veletrhu je k vidění expozice Elektrotechnické asociace ČR. Jde o nejmodernější technologie v ElectroParku v pavilonu Z. Zájem z řad návštěvníků byl například o expozice elektromotorů pohánějící výtahové dveře. Tento kompaktní pohon prezentovala společnost STROJON – výtahy s.r.o. Tyto pohony splňují nové evropské výtahové normy a šetří prostor a energii.

Zajímavá je i expozice firmy ELEDUS, která se zaměřuje na vývoj a výrobu RTG přístrojů pro průmyslovou sféru. S příchodem Industry 4.0 se specialisté firmy zaměřili i na automatizaci kontroly, vzdálený přístup a především na zpracování dat, která mohou poskytovat unikátní zpětnou vazbu do celého výrobního procesu. Dodávané stroje mají navíc možnost syntetizovat šablony pro kontrolu pomocí 3D modelů předmětu, což zvyšuje univerzálnost jejich použití.

Datum: 10.10.2017 13:43:00

Současně také

IMT
13.–17. 9. 2021


FOND-EX
13.–17. 9. 2021


WELDING
13.–17. 9. 2021


PLASTEX
13.–17. 9. 2021


PROFINTECH
13.–17. 9. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště