Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

Digitalizace je vstupenkou na moderní trh a dokáže pomoci každé firmě

 

Jaké problémy může firmám vyřešit digitalizace? Proč Siemens vystavuje elektrické vozítko ze studentského kampusu? Jak digitální dvojče ušetří náklady? Může se do digitalizace zapojit i starší stroj? Odpovědi na tyto i další otázky přinášíme v rozhovoru s Veronikou Němcovou, Head of Communications CZ společnosti Siemens.

Siemens je na MSV přítomen pravidelně, tentokrát v rámci projektu Digitální továrna v pavilonu F. Co u vás návštěvníci uvidí?

Naším hlavním cílem pro letošní MSV je ukázat návštěvníkům potenciál, který v sobě digitalizace skrývá. Že je to proces, který pomůže každé firmě s jakoukoli strategií a s řešením různých problémů, například se zkrácením doby uvedení výrobku na trh nebo s větší flexibilitou výroby. Je známo, že produkty určené koncovým zákazníkům se dnes přizpůsobují různorodým požadavkům, ale nejen ty. V Česku máme dva závody na výrobu motorů a mohu říci, že dnes se už nevyrábějí desítky stejných motorů, ale jde o kusovou nebo malosériovou výrobu. Všechny motory přitom vyrábí ty stejné stroje a právě digitalizace nám umožňuje flexibilně reagovat na požadavky zákazníků.

Ne každá firma ale potřebuje vyrábět podle individuálních požadavků. Vyplatí se digitalizovat i jim?

Přínosů digitalizace je samozřejmě mnohem víc, dalším je zvýšení kvality. Třeba máte na výrobní lince úzké místo, takže je produkce nižší, než se očekávalo. Známe takový konkrétní případ od našeho zákazníka, výrobce kompresorů. Teprve digitalizací zjistili, kde je úzké místo, a když problém identifikovali, poměrně snadno ho vyřešili. Návratnost investice byla v řádu jednotek let. Digitalizace samozřejmě vždycky znamená vstupní náklady, ale pokud si firma stanoví jasné cíle, co od ní očekává, investice se vrátí.

Mnoho firem ovšem vůbec netuší, co jim digitalizace může přinést.

Proto tady na veletrhu nabízíme i konzultační služby. Siemens je tradičním výrobcem hardware, automatizační techniky a řídicích systémů. Propojujeme třeba roboty, aby spolu fungovaly. Ale teď ukazujeme, že umíme i nadstavbu. Umíme propojit reálný svět v závodě s automatizací a napojit ho na svět IT a digitalizace. Právě toto propojení reálného a virtuálního je jednou z výzev digitalizace a něčím, čeho se firmy i trochu obávají. A my jim s tím umíme pomoci.

Ukazujete digitalizaci jen prostřednictvím obrazovek, nebo i na reálných exponátech?

Ukazujeme tady spolupráci s odborným školstvím a testbedy, což jsou zároveň reálné ukázky digitalizace. Příkladem je malé elektrické vozidlo hned na začátku expozice. Spolupracujeme s VŠB-TU Ostrava, jejíž Fakulta elektrotechniky a informatiky má velký testbed na testování technologií průmyslu 4.0. My tam společně testujeme naši cloudovou aplikaci MindSphere. Škola sama si vyvinula speciální aplikaci, která monitoruje a vyhodnocuje provozní data půjčovaných elektrických vozidel  v rámci Ostravy. Chceme tak ukázat, že aplikace má široké možnosti uplatnění, a navíc rozptýlit také jednu z častých obav zákazníků před implementací. Bojí se dlouhého času odezvy u cloudového řešení, ale vozidlo jednoduchým způsobem ilustruje, že technologií se netřeba bát.

Dalším příkladem je obráběcí stroj pro školní účely, který vyrábí firma Solid Machine. Máme tam náš nejmodernější řídicí systém pro obráběcí stroje, Sinumerik One ., což je koncept, jehož integrální součástí je digitální dvojče. Názorně ukazujeme výhody tohoto řešení, třeba fenomén virtuálního zprovoznění. Většina závodů totiž odebírá stroje od různých výrobců. Technici tím pádem musí cestovat za jednotlivými výrobci a absolvovat u nich fyzická školení. Teď místo toho sedí u obrazovky, přes digitální dvojče si nasimulují interakci stroje s okolím, proces jeho zprovoznění, kam půjdou výrobky a všechno ostatní. Neuvěřitelně se tak zkrátí doba nasazení stroje, což je důležité, protože dokud stroj nevyrábí, tak na sebe nevydělává. Digitalizace má v průmyslu spoustu přínosů v řadě oblastí.

Patří k nim i servis? Vaši kolegové na stánku předvádějí, jak probíhá vzdálená údržba.

Máte pravdu, to je další obrovské plus. Už dnes se prakticky ve všech odvětvích prosazuje vzdálený přístup a mobilní servis. A na nich může jako nadstavba fungovat i prediktivní údržba. Základní diagnostika se dělá na dálku a probíhá sběr dat ze strojů a jejich vyhodnocování, které se využívá k různým účelům, digitální záznam velmi usnadní třeba zjišťování případných chyb. Na základě matematických analýz technologie dokáže předpovědět, kdy nastane problém. A to se rozhodně vyplatí, protože je lepší odstavit stroj na 10 minut a zkontrolovat čidlo, než ho odstavit třeba na den a teprve zkoumat, co se stalo. Při stále častějších požadavcích zákazníků na dodávky Just in Time to ušetří čas, a tedy i peníze. Digitalizace pomáhá vyhovět právě těmto moderním požadavkům trhu, bez ní by vlastně ani nešlo. A Siemens na veletrhu ukazuje, jak může s jednotlivými aspekty digitalizace pomoci. Cestou, jak to ukázat, je spojení reálného a virtuálního, protože digitalizace je navázaná na reálný svět.

Setkáním s realitou je i tato veletržní expozice, ve které se můžeme potkat po dvou letech. Chyběl vám loňský ročník MSV?

Spousta věcí se dnes řeší online, k čemuž přispěla i situace s covidem. Nicméně pořád si myslíme, že fyzický přístup a možnost vysvětlení z očí do očí zlepšuje vzájemné porozumění. Je to o propojení reálného a virtuálního světa. Online prezentace má samozřejmě velké výhody a dnes už své neoddiskutovatelné místo, ale pořád se snažíme propojovat virtuálno s reálnem. I virtuální realita se v nějakém bodě vždy potkává s reálným světem a musí na něj navazovat.

Jak za poslední dva roky postoupila digitalizace v Česku?

Je to hodně individuální, firmy jsou v různé situaci. Pokud mají zahraniční matky, často je u nich digitalizace řízena centrálně. Řešili jsme to i v našich výrobních závodech,“, měli tam různě staré stroje a zdaleka nejen od Siemensu. Ověřili jsme si, že do digitalizačního procesu se lze zapojit v jakékoli fázi a s jakkoli starým strojem. Máme na to řešení a umíme ho aplikovat na stávající technologie dané firmy, takže určitě není nutné mít nejmodernější technologie a už vůbec ne pouze technologie značky Siemens.

Popostrčil nás v digitalizaci také covid?

Jestli jsme už dříve mluvili o tom, jak je digitalizace potřeba, jsem přesvědčená, že covid k tomu ještě více přispěl. Jde třeba o řešení vzdálených přístupů pro zaměstnance na home office. Pro management je dnes možné propojit i data z různých výrobních závodů, takže manažer přesně ví, jak je vytížená která linka. V pandemické době jsme výrazně pomohli také firmě Pfizer-BioNTtech s digitalizací výroby vakcín, které potřebovali velmi rychle uvést na trh. Potenciál digitalizace je opravdu obrovský.

 

 

 

Datum: 9.11.2021 15:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště