Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

dataPartner se bude prezentovat ve dvou expozicích v pavilonu F


Společnost dataPartner je soukromá česká firma se sídlem v Českých Budějovicích, která působí téměr 25 let v oblasti dodávek a realizací informačních a řídicích technologií. Dodává výrobní informační systémy, automatizuje stroje, výrobní linky a technologie a dodává softwarové komponenty pro tvorbu automatizačních aplikací a řídicích jednotek strojů.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně je společnost dataPartner pravidelným vystavovatelem. S produktovým portfoliem firmy se mohou návštěvníci seznámit v pavilonu F, a to ve stánku č. 77 a ve stánku č. 130 na ploše Digitální továrny 2.0. Těžištěm expozic společnosti dataPartner bude na obou místech v pavilonu F prezentace prostředků pro digitalizaci výroby, a to jak na úrovní řídicích jednotek strojů, tak i na úrovni výrobního informačního systému.

Konstruktéři a vývojáři řídicích jednotek strojů najdou v expozicích společnosti dataPartner presentaci softwarové platformy KINGSTAR od americké společnosti IntervalZero, a to jak ve stánku F130 Digitální továrny I v samostatné expozici F77. V dnešní době, kdy se průmysl celosvětově potýká s nedostatkem čipů a náhradních dílů, a dodavatelé nejsou schopni včas dostát svým závazkům, je nezávislost na jednom dodavateli často otázkou růstu či útlumu firmy na trhu. To platí i v oblasti budování řídicích jednotek strojů. Novinkou, která aktuálně vstupuje na český trh, je otevřená softwarová platforma KINGSTAR, určená pro vytváření ovladačů, řídicích aplikací strojů a robotů a značné uplatnění nalezne při tvorbě modulárních strojů. Umožňuje volit hardware různých výrobců a vyhnout se tak jeho případné nedostupnosti. Platforma KINGSTAR představuje technologický průlom ve vytváření flexibilních řídicích jednotek strojů. Umožňuje jednoduše vytvářet ovladače modulárních strojů ve standardním počítači pro všeobecné použití, jakými jsou například IPC s MS Windows a s doplňkem RTX64 pro práci v reálném čase. Díky otevřenosti a standardizaci nejsou vývojáři odkázáni na konkrétní značky HW komponent a mohou vybírat ze široké škály standardizovaných alternativ.

Použití platformy KINGSTAR je předpokladem pro naplnění dnešních cílů vývojářů a tvůrců řídicích jednotek strojů: Vytvářet podle požadavků trhu včas a s konkurence schopnými náklady inteligentní a flexibilní ovladače strojů. KINGSTAR se skládá z pěti komponent:

  • Sběrnice EtherCAT®, pracující v reálném čase a s funkcí automatické konfigurace. Umožňuje spouštění stejné aplikace s různými hardwarovými konfiguracemi (podporuje všechny hlavní značky servopohonů a I/O).
  • Komponenta Motion, pro řízení pohybů. Splňuje standard PLCopen Motion Control pro point to point, synchronizované, skupinové pohyby, míchání a kinematiku. Je možné řídit velké množství os v krátkých dobách cyklu, například používat 20 os s dobou cyklu 125us nebo 60 os s dobou cyklu 500us. Každá osa může používat jinou značku hardwaru a má svůj vlastní režim ovládání.
  • Softwarové PLC, odpovídá standardu IEC 61131 a má stejné vývojové prostředí a programovací jazyk jako hardwarové PLC. Spuštění v počítači ale odstraňuje fyzická omezení, vývojové prostředí PLC KINGSTAR LogicLab podporuje žebříček, IL, funkční bloky, jazyky ST a SFC.
  • Komponenta GigE Vision® pro strojové vidění, které pracuje v reálném čase. Umožňuje vyvinout řízení pohybu odvozené od vidění pomocí sbírky softwarových nástrojů OpenCV (open-source knihovny) pro analýzu obrazu na mnoha kamerových rozhraních.

Podpora IoT přidává do řízení stroje funkce IoT.

V případě, že disponujete vlastním týmem vývojářů řídicích aplikací, nabízíme Vám bezplatné konzultace a poradenství pro nákup licence KINGSTAR nebo nákup doplňku Windows RTX64, pro práci v reálném čase. Pokud nemáte tým vývojářů software nebo váš tým nemá potřebnou kapacitu, nabízíme spolupráci, v rámci které jsme schopni vytvářet moderní a cenově efektivní řešení, zejména pro realizaci robotických, testovacích, třídicích a dalších strojů a soustrojí. S využitím softwarové platformy KINGSTAR a hardware na bázi IPC v krátkém čase vytvoříme časově přesné, vysoce spolehlivé a dobře udržovatelné aplikace pro řídicí jednotky strojů. Ukázku naší práce můžete zhlédnout na stánku F 77, kde v čase výstavy poběží mechatronický model "Slip".

Pro management a kompetentní pracovníky výrobních podniků bude prezentován výrobní informační systém MES PATRIOT, jeho komponenty a moduly. Při osobním setkání se zástupci společnosti dataPartner podělí s návštěvníky o praktické zkušenosti a doporučení z implementací ve výrobních podnicích. Při zavádění systémů kategorie MES ve výrobních závodech je možné postupovat v jednotlivých etapách dle zákaznických priorit. Informační výrobní systém MES PATRIOT je schopen se postupně rozšiřovat, a to bez nutnosti výměny předchozí verze. Skládá se ze základních modulů, které mohou být operativně doplňovány a jednotlivé funkce rozšiřovány:

Plánování výroby – operativní s možností rozšíření o APS třetích stran, integrace s ERP, …

  • Sledování výroby – sběr, analýza a záznam procesních dat z výroby a poskytování zpětné vazby pro optimalizaci plánů. Sledování vstupních dílců, odvádění výroby a sledování efektivity nápravných opatření zajišťuje obousměrnou traceabilitu výroby. Reporty a exporty (PDF, XLSX, XML, CSV, ...). Vizualizace aktuálního stavu strojů, ANDON. Systém rychlé reakce (FRS) pro evidenci a efektivní odstraňování poruch ve výrobě. Vytíženost a prostoje strojů (OEE, TEEP, KPI, …), výkonnost zaměstnanců, …
  • Řízení údržby – výrobního i nevýrobního majetku, technologických celků, jednotlivých strojů a výrobních zařízení až po jednotlivé díly a měřidla. Efektivní řízení údržby sledovaných zařízení či objektů, snadnou dostupnost elektronické dokumentace včetně evidence příčiny poruch a provedených opatření. Požadavky na údržbu se zadávají ručně, mohou být generovány automaticky na základě sledování aktuálního stavu údajů ze SCADA systému nebo mohou vznikat na základě specifických požadavků z FRS. Samozřejmostí je i propojení systému řízení údržby na stávající podnikové systémy (např. ERP).

Jako NOVINKA bude představen systém řízení údržby PATRIOT CRYSTAL. Tato verze je určena pro menší podniky nebo zákazníky, kteří s řízením údržby začínají. CRYSTAL ale mohou využít i větší podniky jako základní verzi, pilotní projekt nebo ekonomické řešení. CRYSTAL je zkonstruován tak, aby umožnil snadný a bezproblémový přechod do standardní verze informačního systému řízení údržby PATRIOT 3.0. bez nutnosti migrovat a přepisovat data.

V pavilonu F v expozici Digitální továrna 2.0 na stánku F130 bude na modelech výrobních strojů předváděno praktické využití technologie ROZŠÍŘENÉ REALITY pro zobrazování vybraných dat a informací z modulů pro sledování výroby a pro řízení údržby MES PATRIOT, použitelné operativně v praxi ve výrobních prostorách závodů.

Využijte možnosti osobního setkání na veletrhu a přijďte s námi projednat vaše projekty, potřeby a požadavky. Schůzku v konkrétní den a čas můžete naplánovat v aplikaci Kontakt-Kontrakt nebo nám napište na obchod@datapartner.cz případně zavolejte na: +420 380 420 140, +420 724 257 799.

 

 

Datum: 26.9.2022 7:29:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště