Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh

Další logický krok při výrobě – digitální továrna

 

Základní informace o digitální továrně získali účastníci na semináři Procesní a výrobní plánování s prostředky digitální továrny, který se uskutečnil v rámci MSV. Digitální továrna je jedním z nových trendů, který významně zasahuje do moderních procesů firem. Umožňuje zrychlit a zefektivnit plánování a výrobní procesy a výrazně uspořit náklady ve vztahu k nově zaváděné i stávající výrobě. Akci pořádala AXIOM TECH s.r.o., která je dodavatelem komplexního CAx/PLM řešení a služeb.

„Digitální továrna obsahuje řadu softwarů a modulů, prostě rozsáhlou síť digitálních metod, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a průběžné zlepšování všech důležitých struktur, procesů a zdrojů reálné továrny v souvislosti s jejími výrobky,“ uvedl Ing. Petr Kulhánek z pořádající společnosti. Systém je určen pro firmy, které plánují výrobu podle toho, jaké dostanou zakázky a umožňuje vytížení strojů, lidí, výrobních zařízení apod. Díky přesnému digitálnímu modelování, simulacím a 3D vizualizaci všichni ti, kteří spolupracují během vývoje, mohou vizualizovat a analyzovat budoucí výrobní procesy. Omezí se tak chyby, které by se jinak objevily až při náběhu vlastní výroby.

Tecnomatix se nazývá komplexní portfolio řešení digitální továrny, které přináší inovaci tím, že propojuje všechny výrobní discipliny s výrobním inženýrstvím. A to od návrhu a plánování, přes simulaci a ověřování, až po samotnou výrobu a její řízení. Tecnomatix poskytuje nejvšestrannější sadu nástrojů digitální továrny na současném trhu. Má velice rozsáhlé portfolio, které je složeno ze vzájemně propojených, ale současně samostatně použitelných softwarových produktů. Přímé napojení a využívání dalších produktů Siemens je samozřejmostí. Vzhledem k rozsahu a provázanosti jednotlivých produktů je obtížné portfolio jednoduchým způsobem rozčlenit.  

V současnosti, kdy rostou náklady a zvyšují se požadavky na zkracování výroby, se logistika stala klíčovým faktorem úspěchu společnosti. Součástí systému (komplexního řešení pro návrh a optimalizaci továren) je Plant Simultation. Jde o nástroj pro simulaci diskrétních událostí, který pomáhá vytvářet digitální modely logistických systémů, například výroby a umožňuje zkoumat charakteristiky systémů a optimalizovat jejich výkonnost. „Tyto digitální modely umožňují provádět v dostupném čase rozsáhlé pokusy a scénáře co kdyby…bez narušení stávajících výrobních systémů. Jeho pomocí se také dají získat v procesu plánování očekávané výsledky dlouho před instalací skutečných výrobních systémů,“ vysvětlil Kulhánek.  Je možno optimalizovat toky materiálů, využívat zdroje a logistiku pro všechny úrovně plánování od jednotlivých strojů, výrobních linek, přes lokální továrny, až po globální výrobní závod.

Dá se říci, že digitální továrna je virtuálním obrazem reálné výroby, který zobrazuje výrobní procesy. Systémy digitální továrny představují další logický krok v postupném zavádění specializovaných nástrojů pro podporu procesů v celém životním cyklu výrobků. Pojem digitální továrna současnosti stále ještě není standardizován, mnoho lidí jej chápe pouze ve vztahu k samotné vizualizaci výroby. „My však na tento pojem nahlížíme poněkud šířeji, tedy jako na soubor softwarových nástrojů pro kompletní řešení návrhu, plánování, optimalizace, vizualizace a verifikace potřeb výrobních etap. Digitální továrna se v současnosti začíná skloňovat ve všech pádech. “ konstatoval Kulhánek.

Digitální továrnu používá výrobce automobilů Škoda Auto – zefektivňuje tak logistiku výroby rozšířeného sortimentu prostřednictvím řešení Tecnomatix. Systém mimo jiné umožňuje sledování produkčního času každého dílu a optimalizuje jak ergonomii manipulace, tak způsob, jímž jsou součástky nakládány na palety. Tímto způsobem lze snížit tzv. dobu strávenou na konkrétním autě. Data poskytovaná touto vysoce spolehlivou aplikací jsou dostupná i ve výrobních halách, a to se stejnou úrovní kvality a přesnosti. Škoda Auto učinila důležité rozhodnutí plně implementovat Tecnomatix a zároveň ukončit užívání ostatních systémů, které se dosud podílely na počtu produkčního času v logistice. „Dále systém využívají firmy v elektroprůmyslu, dodavatelé z automobilového průmyslu, prostě ti, kteří potřebují svoje zdroje vytěžit na maximum, tam, kde jde o čas,“ dodal Kulhánek.

Společnost AXIOM TECH zahájila svou činnost v roce 1993 distribucí a podporou software pro konstrukční práce. Během dvacetiletého působení dokázala oslovit zákazníky nejen v ČR, ale i v zahraničí. Strategickým mezníkem rozvoje společnosti bylo zahájení a dodnes trvající úspěšná spolupráce s firmami Robert Bosch, Continental Barum, Donaldson, Siemens apod.

Datum: 8.10.2013 14:00:00


Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště