Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
-> 13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

Czech Trade poskytuje dotace na design výrobků malých a středních podniků

 

Podpora průmyslového designu na cestě ke zvýšení konkurenceschopnosti byl název semináře, který se uskutečnil v pavilonu P v rámci MSV. Akci organizovala agentura CzechTrade. Její účastníci se dozvěděli mimo jiné jak úspěšně spolupracovat s designérem a v diskusi se hovořilo o příkladech z praxe.

Czechtrade nabízí možnost spolupráce s profesionálními designéry při vývoji a inovaci výrobků. Poskytuje zvýhodněné individuální služby určené k nastartování právě takové spolupráce s vybranými průmyslovými a produktovými designéry. Projekt tak podporuje propagaci průmyslového designu na zahraničních akcích. Je určen pro malé a střední podniky, které zahajují výrobu a prodej nově vyvinutého či inovovaného výrobku. Ale také firmám, které mají exportní potenciál. Projekt design pro konkurenceschopnost 2016-2018 je koncipován jako interní projekt agentury CzechTrade v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vaužívá prostředky z Evropských strukturálních fondů. Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Popularita výrobků úspěšných světových značek často přímo souvisí s jejich atraktivním vzhledem nebo jejich inovativní funkčností. Proto kladou na design svých produktů značný důraz. To si mnohdy neuvědomují malé a střední podniky. „Malé a střední podniky vytvářejí významný podíl naší tržní ekonomiky a kvalitní design se může stát efektivním nástrojem k dosažení jejich prosperity. Při vývoji a inovaci jejich výrobků nabízí možnost spolupráce s profesionálními designéry agentura Czech Trade. Poskytujeme zvýhodněné individuální služby určené k nastartování právě takové spolupráce a podporujeme propagaci průmyslového designu na zahraničních akcích,“ řekla manažerka projektu Design pro konkurenceschopnost z agentury Zuzana Sedmerová.

Podle ní například na služby průmyslových a produktových designérů z Adresáře designerů Czech Trade dostanou firmy 50 tisíc korun, což je polovina z celkových nákladů. Na individuální prezentaci na zahraničních veletrzích pak obdrží 130 000 korun, což je opět polovina celkových nákladů. Tyto zvýhodněné služby jsou určeny pro podniky, které zahajují výrobu a prodej nově vyvinutého či inovovaného výrobku, ale i pro firmy, které mají exportní potenciál a realizace jejich individuálních projektů probíhají mimo území hlavního města Prahy. „Podniky si mnohdy neuvědomují, že dobrý design vzniká až po určité době spolupráce s designérem. Ten se totiž musí seznámit s výrobou produktu a znát místo určení jeho prodeje. Každé teritorium si totiž vyžaduje odlišný design. Někdy totiž návrh designera nezaujme, ale je naopak vhodný přesně do oblasti vývozu. Je to běh na dlouhou trať, než se shodne podnik s designérem. Výsledek je pak pro firmu ekonomickým přínosem, protože reflektuje poptávku po něčem výjimečném,“ vysvětlila Sedmerová. 

Z toho vyplývá, že spolupráce s designérem přináší možnost získat nové kreativní pohledy na věc, které podnik sám nevymyslí. Dobrý design představuje pro malé a střední podniky velkou příležitost, jak dodat výrobkům další přidanou hodnotu. Je proto důležité, aby ho firmy nechápaly jen povrchně jako změnu barvy výrobku nebo obalu, ve kterém produkt předloží zákazníkům. Pohled by měl být širší, jako celý přístup k výrobku, k jeho technickému řešení nebo využití materiálu.

„Česko má mnoho velmi šikovných designérů, kteří se prosazují u nás i v zahraničí. Roste i počet firem, které se skrze design snaží posílit svoji konkurenceschopnost. Přesto v této oblasti stále existuje obrovský prostor pro zlepšení. Jedním z důvodů je fakt, že se naše ekonomika v posledních dvaceti letech vyvíjela do značné míry jako subdodavatelská. V důsledku toho máme málo koncových výrobců, u kterých je sázka na design vlastních výrobků mnohem jednodušší. Nesmíme zapomínat, že i součástka dodávaná zahraničnímu konečnému výrobci českým subdodavatelem, může mít zajímavý design. Je dobře, že počet tuzemských koncových výrobců díky bohu stále roste,“ uvedla manažerka projektu.

Podle ní je také pozitivním trendem i prosazování českých designérů v domácích podnicích vlastněných cizím kapitálem. Pravdou je, že dcery nadnárodních podniků je mnohdy těžké přesvědčit mateřskou společnost, že ČR má dobré designéry a že je rozumné tuto sofistikovanou práci s vysokou přidanou hodnotou realizovat u nás. Ve většině společností musejí čeští designéři nejprve jednoznačně prokázat svoji kompetenci a teprve poté se k nám začne stěhovat designová, vývojová a inovační práce. Většinou tento proces trvá značně dlouho. Naštěstí k této situaci dochází již čím dál častěji.

Zvyšovat produktivitu práce je ve firmách značně složité. Také snižování nákladů po letech stagnace má své limity, a tak nastává čas vsadit na design, ať už vizuální nebo produktový. Proto je důležitá i výchova nových designérů. V důsledku limitované spolupráce mezi univerzitami a podniky mají studenti omezené šance dostat se do kontaktu s praxí, aby zjistili, co firmy vlastně potřebují a jak náročné je přijít s inovací produktu. Cílem firmy by mělo být vyrobit produkt s přiměřenými náklady a prodat jej s maximální marží.

„Firmy, které hledají průmyslového nebo produktového designéra ho mohou získat pomocí on-line databáze v adresáři designérů CzechTrade. Ta poskytuje kontakty na profesionální designéry z Evropské unie. Na jejich služby může firma využít podporu z projektu Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018. V databázi firmy naleznou též ukázky realizovaných prací pro konkrétní výrobce s možností vyhledávání podle průmyslových oborů,“ doplnila Sedmerová.

Zakladatel a majitel firmy Červa Design Michal Červa v této souvislosti uvedl, že přestává platit, že stačí jen dobrý technický základ výrobku. Jeho ergonomie hraje sice významnou roli, ale zákazníkům, kteří jsou ochotni zaplatit i vyšší cenu, se výrobek musí také líbit. Tento designér začal spolupracovat s firmou Autogard právě díky agentuře CzechTrade a na trhu působí deset let.

Datum: 11.10.2017 16:45:00

Současně také

IMT
13.–17. 9. 2021


FOND-EX
13.–17. 9. 2021


WELDING
13.–17. 9. 2021


PLASTEX
13.–17. 9. 2021


PROFINTECH
13.–17. 9. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště