Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Czech Trade o slibných trzích pro český export

 

Agentura Czech Trade připravila v rámci 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně bohatý doprovodný program v podobě seminářů o zemích, které se začínají stávat vhodnými pro české firmy. „Firmy se mohou také již tradičně na Meeting pointu během brněnského veletrhu zúčastnit individuálních jednání se zahraničními zástupci agentury ze tří desítek zemí světa a načerpat od nich zkušenosti. Letos zde své znalosti nabízí nejvíce zahraničních zástupců za posledních pět let,“ řekl generální ředitel agentury Czech Trade Radomil Doležal.


Jednou z destinací je Kolumbie, kde se radikálně zlepšila situace a už není známa pouze kokainem ozbrojenými guerily. Za zanedbaným renomé této země čeká překvapivě bohatá ekonomika. Současná vláda nyní hledá cestu celonárodního usmíření se všemi vojenskými uskupeními. Těžiště drogové války se přeneslo do Mexika. Proto do Kolumbie v současnosti začaly spěchat zahraniční firmy. Hrubý domácí produkt Kolumbie si každoročně připíše k dobru minimálně čtyři procenta, rychle roste také populace (48 milionů lidí, druhý nejlidnatější stát Jižní Ameriky po Brazílii). V posledních letech investují do Kolumbie zahraniční firmy pravidelně kolem 16 miliard dolarů ročně.

České zastoupení bylo z Kolumbie dočasně staženo (2010) právě v době, kdy nastal největší hospodářský růst a kdy se tam hrnula světová konkurence. O dva roky později česká ambasáda v Bogotě byla znovu zprovozněna. Navíc už funguje zahraniční kancelář proexportní agentury Czech Trade a v současnosti už české firmy její služby využívají. Rychlému růstu vývozu také pomohla dohoda o uvolnění obchodu, kterou s Kolumbií uzavřela EU. Nastalo tak okamžité zrušení mnoha cel, které prodražovaly obchod až na samou hranici rentability. Nyní je možné například zcela bez cla vyvézt mimo jiné zemědělské stroje, stavební materiál, lékařské vybavení, informační technologie, oblečení nebo optiku. O 17 procent klesla cla na potraviny a o 29 procent na dovoz automobilů a jiných dopravních prostředků. Z toho těží všechny státy EU.

K dalším perspektivním teritoriím patří Peru v Latinské Americe. Tato země má velké zásoby mědi a čeká na zakázky při stavbě metra v Limě i na dodávky protipovodňových zábran nebo těžebních strojů. Peru je stabilní země a řadí se mezi nejrychleji postupující ekonomiky Latinské Ameriky. Už dávno nejde o typicky rozvojovou zemi, v roce 2021 se chce naopak zařadit mezi země s vyššími příjmy jako plnoprávný člen OECD. Inflace se pohybuje v udržitelných mezích a podíl devizových rezerv na HDP je nejvyšší v regionu. Peruánská ekonomika má srovnatelný rozměr jako česká, pokud jde o celkový HDP ve výši 203 miliard dolarů, počet obyvatel je trojnásobný.

Český vývoz v roce 2014 činil 33,4 milionů dolarů a od té doby stále roste. Podílí se na tom zejména elektronika, technologie pro rozvoj energetiky, stroje a přístroje, ale i stavební materiály pro pokračující stavební rozvoj. Oslovit peruánský trh si však žádá optimální síť kontaktů a vytrvalé PR a marketingový mix. V peruánských podmínkách je navíc u určitých typů zboží důležité překonat administrativní výzvy spojené s uvedením zahraničních výrobků do prodeje. Celní odbavení a s tím související kroky mohou být časově i finančně náročné. Pro uplatnění českých firem v této zemi je důležité, že v Peru i přes velkou vzdálenost od nás je o Česku dobré povědomí. Řada našich značek má na peruánském trhu stále zvuk vzhledem k dávným dodávkám československých investičních celků v energetice a potravinářství. Přispívají k tomu i vztahy – výměny v oblasti vysokého školství, výzkumných aktivit (zemědělstvím geologie). Otevřenost peruánské ekonomiky se projevuje ve formální možnosti pro zahraniční a tedy i české firmy účastnit se veřejných tendrů.

Vhodnou destinací pro export je i Mexiko, kde podnikatelé najdou jednu z nejotevřenějších ekonomik světa. Zejména střed této země se úrovní průmyslového rozvoje může srovnávat s některými evropskými státy. Zemi v poslední době ovlivňuje řada faktorů brzdících růst hospodářství, což se projevilo snížením cen surovin. Mexika se dotýká vždy především zlevnění ropy, což přináší nižší příjmy do státního rozpočtu. Faktem je, že tato země může být vstupní branou jak do zemí Severní Ameriky, tak i do států Střední a Jižní Ameriky a v neposlední řadě i do Karibské oblasti. Mexiko je nejdůležitějším obchodním partnerem v Latinské Americe také pro Českou republiku. Například v roce 2014 byl podíl této destinace na celkovém vývozu do Latinské Ameriky více než 47 procent (více než 662 milionů dolarů). Ve srovnání s jinými exotickými destinacemi například český export do Indie před dvěma lety dosáhl 545 milionů dolarů a do Vietnamu jen 97 milionů dolarů. V rámci 28 zemí EU je ČR v tabulce exportu do Mexika na 8. místě.

Datum: 4.10.2016 17:30:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště