Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ČR potřebuje postavit další spalovny komunálního odpadu

 

O moderní spalovně komunálního odpadu Termizo a.s. se hovořilo na semináři Odpady 2015 a jak dál?, která se uskutečnila v rámci MSV. Jde o jednu tří spaloven tohoto typu, jež fungují v ČR. Uvažuje se o výstavbě dalších čtyř, což naráží na odpor ekologických aktivistů. 


Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů.  Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci. „Spalovna Termizo ročně zpracovala loni 93 541 tun odpadu, přičemž vyrobila teplo pro 13 500 domácností, což je jedna polovina spotřeby liberecké aglomerace. Navíc vyrobila ještě v tomto období elektrickou energii pro pohon vlastních strojů a pro 6500 domácností. Materiálové využití popelovin je 100 procent a používají se jako certifikovaný stavební výrobek SPRUK. Ekotoxicita popelovin je negativní, což platí i o výrobcích,“ Ing. Petr Novák ze společnosti Termizo Liberec

 Roční bilance moderní spalovny při vstupu 100 000 tun odpadu dosahuje již zmiňované teplo a elektrickou energii pro domácnosti, ale i 32 000 tun stavebního výrobku SPRUK i 2000 tun železa a 245 000 tun slitiny hliníku a mědi (spalovna recyklovala 900 tun železného šrotu). Do ovzduší uniklo za rok pouze 1 kg prachu, 12 kg TOC, 90 kg HCI, 8 tun CO, 3 tuny SO2 a 68 tun Nox. Finanční efekt z produkce SPRUK, železa a slitiny hliníku a mědi činil až 22,7 milionů korun a úspory poplatků za skládku dosáhly více než 14 milionů korun.

„Vyspělé státy vytváří soubor norem, které umožňují využít mimořádně dobré – fyzikálně chemické vlastnosti popelovin pro konstrukční stavby v režimu odpadu. Přitom nemusí mít registraci REACH, ale dobře si uvědomují, že jim toto riziko hrozí. Rozvojové státy, mezi něž v tomto směru patříme, to neřeší. Proto jediná cesta, jak nevyhazovat tento kvalitní materiál na skládky je výrobková registrace. Evropská registrace REACH je primárně určena pouze pro výrobky, posléze i pro výrobky z odpadů či vedlejší produkty. Řeší rizika mutagenuty, toxicity, ekotoxicity ve vybraných scénářích expozice na lidi, živočichy a životní prostředí v celém životním cyklu. Jde o nejvyšší standard bezpečnosti,“ uvedl Novák.

Spalovna Termizo po mnoha tahanicích v otázce zda je či není výrobek SPRUK odpadem nakonec ve sporech zvítězila. Konečné rozhodnut KULK zní: Výrobek SPRUK není odpad. V současnosti se dá říci, že moderní spalovna  je hlavní řešitel mezinárodních výzkumných projektů v této oblasti.

TERMIZO je vysoce účinný kogenerační zdroj. Komunální odpad, který se zpracovává ve spalovně, obsahuje i látky, které mohou mít nebezpečné vlastnosti. Moderní spalovna zlikviduje tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a její technologie je postavena tak, že z původního množství přijatého komunálního odpadu oddělí cca 100 tun toxických kovů ročně. Tyto kovy (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pg, Zn), se v technologii spalovny převedou na stabilní a nerozpustné formy (kovy, oxidy, hydroxidy, sulfidy) a jsou předány na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Tím se prakticky eliminuje možnost kontaminace podzemní vody pod skládkami, což je alarmující nebezpečí hrozící v budoucnu lokalitám odkládajícím komunální odpad na málo zabezpečené skládky. Obtížným odpadem, který opakovaně vzniká činností člověka a může mít i nebezpečné vlastnosti, lze v zařízení nahradit neobnovitelné zdroje energií (mazut, zemní plyn) a primární suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních spaloven démonizovat, neboť patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto ani nepřekračujeme žádný ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru znečištění.

Moderní spalovny za evropské dotace byly dosud realizovány v Poznani, Krakowě, Bialystoku, dále jde o města Bydgoszcz, Szczegecin, Konin, Koszalin, Lodz, Katowice, Warszawa, Olsztyn, Rzeszow, Oswiecim, Gdansk. Jejich výkon dosahuje 100 000 až 300 000 tun ročně.

Datum: 17.9.2015 9:45:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště