Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

COMPAS automatizace se stala obchodním zástupcem Iba AG pro ČR a SR

 

                                                       

Po mnoha letech zkušeností se systémem IBA, který využíváme na velkých projektech automatizace pro efektivní podporu zprovozňování řídicích systémů a optimalizaci technologických procesů, se společnost Compas automatizace dohodla s firmou IBA Německo na distribuci jejich produktů v ČR a SR.

Posláním společnosti iba je přinést transparentnost do světa průmyslové výroby, výroby elektřiny a energetických rozvodných závodů. Pomocí systému iba může uživatel pochopit a zvládnout rostoucí technologickou složitost automatizovaných procesů a mechatronických systémů. Stejně jako u letového zapisovače jsou všechna důležitá systémová a procesní data z různých zdrojů signálu, provozních sběrnic a automatizačních systémů zaznamenávána nepřetržitě a synchronně. Pro analýzu těchto dat jsme vyvinuli výkonné analytické nástroje, které komfortně podporují interaktivní práci i automatické generování informací.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ SYSTÉMU iba

Odstraňování problémů

Poruchy a selhání v automatizovaných závodech vedou k výpadkům výroby, výrobním ztrátám a nekvalitním výrobkům. Je tedy extrémně důležité tato selhání rychle odhalit a analyzovat jejich příčiny. V případě poruchy musí mít pracovníci údržby či procesní inženýři přístup k naměřeným datům, která byla zaznamenány během poruchy. Analýzou těchto může být snadno nalezena kořenová příčina a porucha může být eliminována.

 

Monitorování procesu

Automatizované monitorování procesů, strojů a zařízení v reálném čase je realizováno na základě získaných naměřených dat, vypočtených charakteristických hodnot a kamerových záznamů. Pomocí systému ibaPDA  je možné kromě jednoduchého sledování signálů a překročení limitů  i vypočítat složitější charakteristické hodnoty v ibaInSpectra a ibaInCycle, což umožňuje detekovat odchylky procesu a anomálie v reálném čase. Kamerové záznamy pořízené pomocí ibaCapture lze v reálném čase analyzovat v ibaVision.

 

Dokumentace kvality

Data o kvalitě a data a charakteristické hodnoty výrobního procesu je nezbytné generovat a spolehlivě uložit v systému řízení kvality automaticky, aby bylo možné automatizovaný výrobní proces věrohodně dokumentovat. V systému iba jsou naměřená procesní data automaticky transformována do dat kvality a ukládána v otevřeném formátu v databázích nebo cloudových systémech. Lze tak pro výrobek generovat zákaznické reporty nezbytné pro dokumentaci jeho kvality a uvolnění výrobku.

 

Monitorování kvality dodávané energie

V oblasti elektroenergetiky se systém iba  používá jako záznamník poruch (Transient Fault Recorder). Veličiny týkající se kvality dodávané energie jsou zaznamenávány a sledovány, zda jsou v souladu s platnými normami. 

 

 

Datum: 26.9.2022 21:54:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště