Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Česko-saský workshop se věnoval Strojírenství 4.0

 

Přes 270 vystavovatelů a téměř 500 značek z Německa se účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.  Hlavním tématem veletrhu je Průmysl 4.0 – integrovaný a automatizovaný průmysl. Na něj se zaměřil i česko-saský workshop „Strojírenství 4.0“ organizovaný Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK) a Společností na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen). „Účastní se jej strojírenské firmy, výrobci a dodavatelé strojů, na akci je zastoupeno pět saských a na pět desítek českých firem,“ řekla Lucie Křetinová, vedoucí Zastoupení Saského hospodářství.

České stroje a zařízení jsou velmi žádané po celém světě. Hnacím motorem strojírenské branže je automobilový průmysl, který udržuje poptávku konstantní. Objem trhu se stroji a zařízeními v ČR v roce 2015 podle výpočtů Germany Trade & Invest (GTAI) vzrostl o 15 procent. V Česku se prodalo vybavení v hodnotě 6,6 miliard eur. České strojírenské firmy jsou stále úspěšnější také na zahraničních trzích. „Německo je pro Českou republiku obchodním partnerem číslo jedna. Minulý rok dosáhl objem bilaterálního zahraničního obchodu 75,8 miliard eur a byl opět rekordní. Třetina z toho připadá na stroje a zařízení a motorová vozidla. Propojení mezi Českem a Německem je velmi úzké a stále nabízí řadu nových obchodních příležitostí,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Nejvíce německých vystavovatelů přijelo do Brna z Bavorska, které mají i společný stánek. Následují spolkové země Bádensko-Württembersko a Severní Porýní-Vestfálsko. Tyto tři spolkové země se podílí na česko-německém zahraničním obchodě se stroji, zařízeními a motorovými vozidly více než padesáti procenty. Na společném stánku středního Německa se představují firmy ze Saska, Saska-Anhaltska a Durynska. Na jedné z doprovodných akcí se bude prezentovat také hospodářský region Žitava a plastikářský průmysl v Horní Lužici.

Většina německých vystavovatelů zastupuje oblasti materiály a komponenty pro strojírenství, elektronika, automatizace a měřicí technika, obráběcí a tvářecí stroje a přesné nástroje. Podobně jako v Německu je i v ČR velkým tématem průmysl 4.0. České strojírenství sází na nejnovější technologie. Koncem srpna se spolková kancléřka Angela Merkel a premiér Bohuslav Sobotka dohodli na prohloubení spolupráce obou zemí v oblasti digitálního propojování.

Průmysl 4.0, tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, přináší úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty - od vývoje výrobku až po logistiku. To znamená radikální změnu a prozíravé plánování investic ve velkých i malých firmách. Inovace, flexibilita, produktivita a time to market – to vše bude nově definováno a do tohoto vývoje se musí aktivně zapojit i Česká republika. Cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti. Průmysl 4.0 již dnes postupně mění průmyslovou výrobu. Hrozí velké riziko, že budeme reagovat příliš pomalu a promarníme cenné konkurenční výhody, neboť dnes se rozhoduje o tom, kde se bude vyrábět zítra. Hospodářství a politika v Evropě nebo také v USA a Číně musí již dnes vykročit správným směrem. Průmysl 4.0 je součástí tzv. high-tech strategie německé vlády. ČNOPK chce dávat podněty, které by přispěly k nastartování tzv. čtvrté průmyslové revoluce také v České republice, a ve spolupráci s partnery z hospodářství, výzkumu a politiky chce podpořit její další rozvoj.

ČNOPK vytváří platformu pro networking firem z několika odvětví a  je se zhruba 650 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a zároveň se zasazuje v politice a u správních orgánů o podnikatelsky příznivé rámcové podmínky v České republice. ČNOPK patří do sítě německých zahraničních hospodářských komor (AHK) a německých obchodních a průmyslových komor (IHK), které zastřešuje Německý sněm obchodních a průmyslových komor (DIHK) v Berlíně.

Datum: 5.10.2016 9:39:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště