Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
5.-9.10. 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

České firmy mají možnost obchodu v SAE v oblasti dopravy a elektráren

 

Teritoriální konference o příležitostech podnikání v Saudské Arábii se uskutečnila v rámci MSV v Exportním domě. Vlivem poklesu ceny ropy, tedy hlavního saudského vývozního artiklu na světových trzích, došlo k výraznějšímu zpomalení hospodářského růstu ze 4,1 procenta v roce 2015 na pouhých 1,7 procenta. Tento nepříliš pozitivní vývoj pokračoval i v roce 2017, kdy růst HDP činil pouhých 0,1 procenta a míra inflace byla na úrovni minus 0,2 procenta.

V této zemi jsou příležitosti pro český export především v železniční síti a hromadné dopravě v městských aglomeracích. Tyto dvě oblasti totiž se v této zemi rozvíjí. Spotřeba elektrické energie v SAE roste ročně o osm procent, což znamená požadavek na nově instalovaný výkon ve výši 4 000 MW ročně. V příštích deseti letech je v plánu výstavba 20 nových elektráren s celkovým výkonem 24 GW v hodnotě 50 miliard USD. Jde o elektrárny na tradiční paliva, ropu a zemní plyn. Tato země se také chystá na masivní rozvoj jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energií. Zatím Arábie uvažuje, že dodavateli jaderných elektráren by měly být korejské a francouzské společnosti. I v těchto oblastech se mohou naše podniky zúčastnit jako subdodavatelé některých komponentů.

Pro české podnikatele je zajímavý obranný průmysl, na tento trh se podařilo proniknout v posledních letech i českým firmám. Dodali jsme tam tzv. vojenský speciál v průměru asi za sedm miliard USD ročně v letech 2010-2016. Jde především o střelivo všeho druhu a výbušniny. Právě v těchto oborech se jedná o dlouhodobou spolupráci. Do SAE dodává Česko také protichemické vybavení, vozidla a elektronická zařízení. Loni se podařilo také exportovat lehké ruční zbraně včetně loveckých zbraní a střeliva za pět milionů USD, dále součásti letecké techniky, především katapulty. S ohledem na pokračující konflikt v Jemenu, respektive přetrvávající ohrožení jižní saudské hranice jemenskými povstalci, lze předpokládat, že poptávka po zbrojním průmyslu v brzké době nepomine. České firmy, a to nejen v oblasti hmotných dodávek, ale i sofistikovaných IT služeb či SW produktů i nadále vyvíjejí snahy o prosazení na trhu a lze očekávat jisté úspěchy.

Ve stavebním průmyslu mohou být jednou ze zajímavých příležitostí české architektonické služby. Většina projektů se totiž realizuje se zahraničními architektonickými kancelářemi. Na ně se lze napojit s dodávkami materiálů a vybavení například pro interiérová řešení. Pobočky českých firem, které v této oblasti působily přímo v SAE, však svou činnost utlumily. Jednání o této věci se odehrávají převážně v Evropě. Proto by se měli naši specialisté zajímat o spolupráci s význačnými evropskými architektonickými studii. Jisté možnosti jsou také při dodávkách výrobků stavební mechanizace, materiálů a služeb, a to zejména v oblasti výstavby nízkoenergetických a ekologických staveb.

ČR může SAE nabídnout mimo jiné i technologie na zavlažování zemědělské půdy, čištění odpadních vod a odsolování vody, neboť patříme k vyspělým výrobcům těchto technologií. Máme v této oblasti také řadu firem, které mají zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Vodní a odpadní zdroje v Arábii jsou téměř plně v gesci státních koncernů. Klíčovou otázkou je tedy financování projektů. Počátkem letošního roku vyhlásila saudská státní společnost záměr výstavby devíti odsolovacích jednotek v hodnotě 530 milionů USD.

Zajímavé pro Čechy je i oblast zdravotnického a farmaceutického průmyslu a nemocnic. V této zemi výrazně roste poptávka po zdravotní péči s ohledem na vysoký růst populace a prodlužování délky života. Je zde vysoký výskyt civilizačních chorob, k nimž patří mimo jiné diabetes, obezita, nemoci pohybového ústrojí apod. Starší osoby stále více potřebují větší zdravotní péči. Proto sociální projekty v této zemi zahrnují výstavbu řady nemocnic, sportovišť, rehabilitačních středisek apod. V SAE přetrvává i nadále navzdory saúdizaci velký zájem o český zdravotnický personál, zejména zdravotní sestry a fyzioterapeuty, který dočasně ochabl v letech 2015-2016 v souvislosti s nutností omezit výdaje zdravotnických zařízení.

V zemědělském a potravinářském průmyslu je SAE závislá na dovozu potravin, import dosahuje až 75 procent. Tato situace přispěje ke zvýšení poptávky po ještě větším dovozu. Například v roce 2016 dovezla SAE zemědělské a potravinářské produkty v hodnotě 14,8 miliardy USD. Trh se v současnosti zaměřuje na vyšší podíl vysoce hodnotných potravinářských výrobků, tedy hotových jídel, které nahrazují domácí stravu.

Velkým potenciálem pro české firmy je železniční a kolejová doprava. Bohužel se řadě z nich, vzhledem k výrazné konkurenci, nepodařilo prosadit. Mají možnosti i v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení. Musí se však spojit s mezinárodními konsorciemi, kterým jsou přidělovány projekty velkého rozsahu.

Datum: 3.10.2018 11:20:00

Současně také

IMT
5.-9.10. 2020


FOND-EX
5.-9.10. 2020


WELDING
5.-9.10. 2020


PLASTEX
5.-9.10. 2020


PROFINTECH
5.-9.10. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště