Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Česká rozvojová agentura pomáhá pronikat firmám do rozvojových oblastí

 

Česká pomoc odvrací konflikty, oslabuje tlaky na migraci, posiluje solidaritu a dobré jméno České republiky ve světě. Navíc vytváří pracovní místa a otevírá firmám nové trhy. K tomu slouží mimo jiné Česká rozvojová agentura (ČRA).

„Rozvojová spolupráce je investice do zemí, kde potřebují, aby prosperovali. Je to důležité a zásadní věc k tomu, aby se oslabily migrační toky, protože když je práce, je v zemi bezpečněji. Dále když se snažíme pronikat třeba do Afriky, měli bychom posílit tamní obyvatelstvo, které se zapojí do zahraniční spolupráce. Ideální je synergie sil mezi ziskovým sektorem a podnikatelskou sférou. Velkým tématem do budoucna je získávat nové trhy. Máme řadu nástrojů, jež podporují české firmy v zahraničí, a to kromě využívání dotací,“ uvedl na setkání s novináři v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Pokud české firmy plánují investovat na rozvojových trzích, Česká rozvojová agentura podpoří jejich nápady a inovativní řešení. Jde zejména o podporu know-how, doporučení kontaktů, ale i poskytnutí finanční podpory s minimální administrativní zátěží. Jde zejména o trhy na Balkáně, ve východní Evropě, Asii, na Blízkém východě nebo v subsaharské Africe. Česká rozvojová agentura nabízí program B2B, který spočívá v možnosti až 50 procentní finanční spoluúčasti do výše ekvivalentu 200 000 eur.

Program se vztahuje na projekty v partnerských zemích ČRA, kterými jsou Afgánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Mongolsko, Moldavsko, Palestýnská autonomní území, Srbsko, Ukrajina a Zambie. ČRA také nabízí otevření možností pro získání financování z mezinárodních rozvojových zdrojů v připravovaných tendrech ve třetích zemích. Jde o Evropskou unii, Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, o světovou banku apod.

ČRA je státní agentura, která působí pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR a plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím hlavním cílem je snížení chudoby, zlepšení kvality života a podpora udržitelného rozvoje ve světě. Má na starosti především přípravu, financování a monitoring rozvojových projektů. Zajišťuje také podporu projektů během jejich realizace. Hospodaří s ročním rozpočtem téměř 500 milionů korun a realizuje rozvojové projekty ve 12 partnerských zemích.

Česká oficiální rozvojová pomoc (ODA) dosáhla v roce 2015 podle předběžných výpočtů výše 4,95 miliard korun, z toho bylo 120 milionů věnováno na humanitární pomoc. Mezinárodně sledovaný ukazatel ilustrující donorské úsilí, tedy poměr ODA ve vztahu k HND se oproti loňsku v případě ČR zvýšil na 0,12 procenta. Kromě toho plyne z Česka do rozvojových zemí významná pomoc jiných než oficiálních zdrojů. Příkladem české rozvojové pomoci ve světě může být pomoc univerzitních expertů při revitalizaci v Etiopii 130 ha zcela vyschlého území, které může být znovu využito pro zemědělství. Dále spolupráce české soukromé firmy veterinárního ústavu, která s místními partnery v Srbsku umožnila lépe zpracovávat sýry a dodávat je na evropské trhy. Další pomocí bylo zřízení škol v Afgánistánu, pomoc lékařů v Gruzii, v krizovém centru pro migranty v Moldavsku, pomoc při zavádění teplárenských technologií v Srbsku, při vypracování územních plánů v 50 kambodžských vesnicích apod.

Datum: 5.10.2016 9:39:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště