Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

CEITEC VUT vyvinul přístroj pro prvkovou analýzu. Představí ho na MSV

 

rLIBS je pracovní název pro mobilní laboratoř určenou k rychlé bezkontaktní prvkové analýze předmětů v terénu, a to až na vzdálenost 20 m. Mezi největší výhody metody patří rychlost analýzy, možnost analýzy vzorků všech skupenství a rozměrů bez jejich speciální přípravy a schopnost detekovat většinu prvků periodické tabulky, včetně těch s nízkými atomovými čísly.

Podstatou zařízení je moderní analytická metoda LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy), která je založená na principech atomové emisní spektroskopie. LIBS využívá ke své činnosti spektrální analýzu záření plazmatu, které na povrchu vzorku vybudí fokusovaným laserovým pulzem.

Klíčovou funkcí zařízení je schopnost dálkové analýzy na vzdálenost několika jednotek až desítek metrů. Modulární design umožňuje provádět dálkovou analýzu buďto vzduchem pomocí tzv. dálkového modulu, nebo pomocí optických vláken pomocí „vláknového modulu“. Přepínání mezi nimi zajišťuje patentovaný směrovač. Základem zařízení je transportní modul, tedy vozík, ve kterém je umístěna většina přístrojového vybavení, ovládací PC a nezbytná elektronika. Dálkový modul, tvořený laserem a fokusační a sběrnou optickou soustavou, lze ukotvit buďto na transportní modul, nebo v případě potřeby na výškově stavitelný stativ. Vláknový modul, tvořený vláknovou sondou a optickými vlákny, je možné připojit k transportnímu modulu. V budoucnu bude možné také provádět analýzu pomocí integrované interakční komory.

Zařízení o váze 180 kg je vybaveno fixačními patkami, pro snadný přesun je rozložitelné a disponuje robustními nafukovacími kolečky. rLIBS navíc vysílá Wi-Fi síť, k softwarovému rozhraní je tak možné se připojit bezdrátově a samotnou analýzu provést například z notebooku či tabletu.

Zařízení lze využít v mnoha oblastech průmyslu, ale i v dalších oborech. Mezi cílové aplikace patří například diagnostika životního prostředí (detekce znečištění ovzduší, rostlin, vodních toků), hutnictví a slévárenský průmysl (výstupní a průběžná kontrola kvality produktů), archeologie (prvková analýza v historických předmětech či pozůstatcích), geologie (detekce vzácných kovů, charakterizace rud), forenzní analýza, aj.

Zařízení bylo do fáze prototypu vyvinuto v rámci projektu VUT Materiálový výzkum OP VAVPI, výzvy 6.3 pre-seed, Středoevropského technologického institutu CEITEC. Prototyp je na základě realizovaných terénních testů nadále vyvíjen.

Zařízení rLIBS bude vystaveno na stánku č. 6 Vysokého učení technického v Brně v pavilonu A1.

Datum: 4.9.2014 13:23:00

Současně také

IMT
13.–17. 9. 2021


FOND-EX
13.–17. 9. 2021


WELDING
13.–17. 9. 2021


PLASTEX
13.–17. 9. 2021


PROFINTECH
13.–17. 9. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště