Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Anketa o stavu českého průmyslu: Budoucnost spočívá v inovacích, nových technologiích a kvalitním vzdělávacím systému

 

Na dnešním setkání Klubu manažerů roku, které v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uspořádala Česká manažerská asociace, zazněly zajímavé výsledky průzkumu na téma český průmysl. Do letošní ankety se v prvním čtvrtletí zapojilo 157 manažerů a 1010 respondentů z řad veřejnosti. Ti odpovídali například na to, jaké jsou přednosti a bariéry českého průmyslu, co je nejdůležitější pro jeho budoucí vývoj a další otázky. Čísla komentoval Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace výzkumné agentury IPSOS.


„Není překvapením, že dlouhodobě mezi hlavní bariéry rozvoje a tudíž i mezi brzdy inovací patří legislativa a systém dotací, čili překážky, se kterými manažeři už dlouho bojují. A nutno říci, že mnohdy neúspěšně, to pak může i ovlivnit chuť dál inovovat. Z výpovědi šéfů je dále patrné, že pro firmy je nejefektivnější spoléhat na sebe samotné a mít k tomu  ty správné lidi. To bývá ale mnohdy problém,“ říká Tomáš Macků.

Podle jeho slov se názory manažerů a veřejnosti v některých aspektech lišily. Zatímco manažeři u předností českého průmyslu kladli na první místo flexibilitu a adaptabilitu, veřejnost sázela na tradici českých značek. Shodně kladně hodnotily obě skupiny kvalitu českých výrobků. Za bariéry manažeři nejčastěji považovali špatnou legislativu, velkou byrokracii a absenci strategie rozvoje průmyslu, veřejnost kromě překážek ze strany státu uváděla i nestabilní politickou situaci. Jako nejdůležitější pro budoucnost vidí respondenti zavádění inovací a nových technologií, ruku v ruce s kvalitním vzdělávacím systémem. Alarmující je v tomto směru 37. místo, které Česká republika obsadila v mezinárodním srovnání z hlediska konkurenceschopnosti.

Tomáš Macků citoval i vybrané zajímavé komentáře na téma „bariéry inovací“, které se dají stručně shrnout následovně: výsledkem ankety je nespokojenost předních českých manažerů a manažerek se současným stavem inovací, s rychlostí a podmínkami změn, které by se měly v české ekonomice odehrávat.  Například podle Bořivoje Kačeny, předsedy představenstva Společnosti pro rozvoj silniční dopravy je to lenost, zejména mladší generace, vymýšlet něco nového. „Mladí se většinou více zamýšlejí nad tím, jak zdůvodnit, proč něco nejde.“ Poněkud opačné stanovisko má Edita Šimáčková, která v nedávné minulosti působila na přední manažerské pozici v sektoru výrobního družstevnictví: „Hlavní brzdou inovací je těžkopádná a složitá legislativa. K dalšímu důvodu patří někdy neochota riskovat. Proto bývají ve firmách autoři inovací převážně mladí zaměstnanci.“

Generální ředitel společnosti Linet Zbyněk Frolík, jehož firma na inovacích vyrostla, uvedl: „Vnímám jako brzdu inovací určitou pohodlnost a nízkou dravost českých podnikatelů a manažerů. Další brzdou je nedostatek použitelných výstupů akademiků v praxi a obecně spolupráce akademické a podnikové sféry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Akademická sféra je motivována v produkci publikací, a ne v hledání  smysluplné spolupráce na projektech, které reálně zvyšují konkurenceschopnost podniku, potažmo České republiky. Chybí i důraznější marketing prospěšnosti inovací a efektivní řízení státní podpory směřující do soukromé sféry, tam, kde to opravdu nese nebo ponese s velkou pravděpodobností vyšší ziskovost podniků, lepší exportní výkonnost.“

Datum: 14.9.2015 14:45:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště