Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

ABRA Software dostává automatizaci výroby pevně pod kontrolu

Automatizace je v souvislosti s Průmyslem 4.0 asi nejčastěji skloňovaným pojmem. Aby bylo možné dílčí úkony či celé soubory činností přenechat bez starosti strojům a zařízením, je třeba mít po ruce kvalitní nástroj, který bude umět pracovat s daty a zvládne každý krok spolehlivě řídit. Zde přichází ke slovu nezbytná součást každého automatizovaného procesu – kvalitní informační systém. Svůj model chytře řízené továrny na MSV 2019 a jeho části Digitální továrna 2.0 přiveze ukázat společnost ABRA Software. Na svém interaktivním modelu bude demonstrovat řízení a automatizaci výroby i kompletaci od objednání zákazníka, přes výrobu až po expedici.

Správně zvolený a nastavený informační systém (ERP) zvládne všechny informace koncentrovat na jednom místě, účinně je propojit a podle potřeb pak automatizovat a řídit nejen výrobu, ale také související činnosti od nákupu a skladového hospodářství až po prodej, logistiku a účetnictví.

Spolehlivý informační systém od českého dodavatele

Systém ABRA Gen, který je od počátku vyvíjen v České republice, reaguje flexibilně na potřeby podnikatelů a firem i aktuální zákonné požadavky. Propojené moduly komplexně pokrývají celou firemní agendu a další vyspělé nástroje dovolují nadstandardní využití dat pro řízení i plánování.

Mezi nejzajímavější technologické inovace systému ABRA Gen v souvislosti s Průmyslem 4.0 patří pokročilé nástroje vizualizace ABRA BI a díky API také možnost flexibilního propojení s dalšími systémy i aplikacemi, které podnikatelé používají.

Systém ABRA Gen pracuje také s WMS mobilními terminály, které významně zrychlují úkony v rámci skladového hospodářství či v oblasti nákupu a prodeje, a umožňují také efektivní plánování veškerých souvisejících činností a minimalizaci chyb, prostojů či ležáků.

Díky IoT (internetu věcí) lze sbírat data online z různých zařízení, která se na výrobním procesu podílejí, a posunout míru automatizace na ještě vyšší úroveň. V této souvislosti stojí za zmínku také pokročilý Konfigurátor výroby, který umožňuje část výrobního procesu včetně zohlednění skladových zásob či expedice přenést na zákazníka a do výroby zadávat již velmi přesné požadavky.

Nespornou výhodou systému ABRA Gen je vysoká míra přizpůsobivosti potřebám konkrétní firmy – takřka vše lze modifikovat tak, aby systém přesně vyhověl danému podnikání s ohledem na všechna jeho specifika.

„Výhodou ABRA Gen je komplexnost. Největším přínosem implementace systému je především zjednodušení jednotlivých procesů a zlepšení vzájemné informovanosti. Před zavedením ABRA Gen jsme vedli spoustu evidencí v Excelu a někdy i duplicitně. S ABRA Gen se nám také podařilo eliminovat chybovost,“ uvedla Zdenka Roušar Valentová, společnost Profol, významný výrobce fólií.

Všechny reference naleznete na: www.abra.eu/reference

Výhody automatizovaného řízení výroby v IS ABRA Gen

Automatizace představuje obrovskou úsporu času a lidské práce díky možnostem kapacitního plánování, řízení a detailní evidence všech procesů ve výrobním provozu. Systém pracuje vždy s aktuálními daty, která se propisují napříč agendami a minimalizují tak riziko chybovosti nebo prostojů – ať jde o kalkulaci ceny výrobků či její promítnutí do dalších kroků, průběžné sledování reálných nákladů, stav výroby z pohledu procesů, materiálu, dokončenosti etap nebo finanční pohled na velikost rozpracované výroby.

Provázanost systému se samozřejmě prolíná také účetnictvím, skladovým hospodářstvím, SCM, mzdovou agendou či docházkou, stejně jako s nástroji pro plánování nákupu nebo prodeje.

ABRA Software a její vize

ABRA Software vyvíjí a prodává firemní software. Každý informační systém představuje nástroj, který pomáhá podnikatelům a manažerům lépe řídit firmy a šetřit rutinní práci. Redukce administrativy a minimalizace chyb či prostojů pak otevírá nové možnosti kreativitě a skutečnému podnikání. Jednoduše řečeno – podnikatelé se mohou soustředit na to podstatné a rozvíjet sebe i svou firmu, místo aby se zabývali zbytečnostmi, které za ně pohodlně obstará chytrý software.

Společnost ABRA Software vznikla s ideou podporovat podnikatele, přispívat k rozvoji byznysu a podílet se na celkovém pokroku. V tomto duchu pokračuje i po více než čtvrtstoletí své existence.

ABRA Software je mimo jiné zakládajícím členem Národního centra pro průmysl 4.0. a aktivně podporuje výzkum, vývoj a vzdělání v oblasti rozvoje myšlenky Průmyslu 4.0 v ČR, která je založena na lepším využití pracovní síly k rozvoji lidského i podnikatelského potenciálu.

„Jsme spojenci podnikatelů a manažerů v práci s daty. Vše, co každá firma dělá, produkuje množství dat. ABRA Software data sbírá, vyhodnocuje a pomáhá v inovacích podnikového řízení, aby bylo svižné, jednoduché a efektivní. Dnes je to důležitější než kdy jindy,“ zdůrazňuje Jaroslav Řasa, zakladatel a předseda představenstva ABRA Software, a.s.


ABRA Software na MSV

ABRA Factory Lab – model chytře řízené továrny

Interaktivní model demonstruje řízení a automatizaci výroby i kompletace od objednání ze strany zákazníka, přes výrobu až po expedici.

Chytrá továrna automaticky vyskladňuje materiál do výroby a objednává chybějící materiál u dodavatelů, pracuje s modelem polohovaného skladu na příjmu materiálu i na výdeji hotového výrobku. Celý proces je automatizován také po formální stránce, tedy v oblasti práce s doklady – od objednávky až po fakturaci.

Vše je řízeno díky jednomu systému ABRA Gen, který propojuje dostupná data a umožňuje maximální míru zjednodušení a efektivity celého výrobního procesu.

Datum: 11.9.2019 9:40:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště