Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

5G navazuje na předchozí generace a přispívá ke zlepšení kvality života


V pavilonu P naleznete stánek Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), kde rozhodně získáte seriózní informace o mobilní sítí nové generace 5G, která při vstupu na český trh zaznamenávala nepodložené obavy. Většina z nás si pamatuje, jaké byly prvopočátky, jak byly poznamenány šířením dezinformací o škodlivosti sítí 5G, a to především její radiové části. V době pandemie covidu některé weby dokonce spojovaly 5G s přenosem viru. Pracovní skupina pro oblast dezinformací a vzdělávání se chopila práce, připravila řadu informačních materiálů včetně videí vysvětlujících působení elektromagnetického pole a publikovala je na webu 5G aliance (www.5galiance.cz). Ve spolupráci s městy pořádala osobní setkání odborníků s občany a podala jim podrobnější informace o výhodách a příležitostech, které mobilní sítě nové generace přinášejí.

Ing. Petr Očko, Ph.D.

 

Počáteční implementaci některých prvků sítí 5G v České republice lze bezesporu připsat mobilním operátorům, kteří ještě před dokončenou aukcí kmitočtů pro 5G sítě uváděli do provozu některá elektronická 5G komunikační zařízení ve svých veřejných sítích, která umožňovala zvýšení datové průchodnosti. Po úspěšné realizaci aukce kmitočtů pro 5G sítě na přelomu roku 2020 a 2021 se otevřel prostor pro rozvoj těchto sítí, a to nejen pro veřejně dostupné služby, ale také pro služby v různých oblastech průmyslu a veřejného života. Především v průmyslu, na základě podmínky aukce ve formě závazku pronájmu radiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0, byla vytvořena možnost výstavby privátních průmyslových sítí 5G pro průmyslové aplikace.

Dnes už je situace naštěstí jiná a ví se, že 5G navazuje na předchozí generace sítí 3G, které přispěly k rozšíření internetu do mobilu a 4G, které zajistily mnohem rychlejší přenos dat a umožnily tak například sledovat streamovaná videa. 5G odráží nové požadavky a potřeby společnosti. Dotýká se komunikace nejen na straně koncových uživatelů, ale i oblasti průmyslu a v budoucnu jistě bude významným činitelem i v dalších sektorech. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo domluvit, že MPO je jedním z lídrů projektů digitální továrna (digitální továrna 2.0). Česká republika je průmyslová země, máme vyspělý průmysl, ale jeho budoucnost je rozhodně v digitální transformaci," míní náměstek Ing. Petr Očko, Ph.D. ze Sekce digitalizace a inovací MPO, která podporuje digitální transformaci, a to různými cestami. „Speciálně za sebe říkám, že jsem rád, že se sem (na veletrh) dostalo téma 5G. Samo o sobě digitální transformaci nezajistí, ale je akcelerátorem digitální transformace. Celé pondělní odpoledne pořádáme semináře na téma, jak může pomoci oblasti průmyslu 4.0 a Smart city. Ve středu je na toto téma velká konference, která bude hovořit o tom, jak udělat z České republiky průmyslovou velmoc do roku 2028 a i 5G je jedním z témat,“ říká Petr Očko a dodává: „To, co se snažíme za MPO prosazovat je, abychom propojovali různé světy: svět operátorů, svět výzkumných organizací, univerzit, státu i měst. Doposud to bylo tak, že operátoři dělaly svůj výzkum telekomunikací, průmysl se také pokusil o svoji linku a výzkum na univerzitách také běží. Někdy došlo k nějaké spolupráci, ale někdy také ne,“ potvrdil náměstek pro digitalizace a inovace.

Myslím, že se nám podařilo za poslední 2, 3 roky posunout to takovým způsobem, že operátoři aktivně spolupracují s firmami a univerzitami na vývoji nových řešení postavených na 5G pro transformaci českého průmyslu, což je veliký posun. Máme na to řadu nástrojů, například Národní plán obnovy a programy podpory výzkumu. Dnes jsou aplikace postavené na 5G výrazně prioritizovány,“ říká Petr Očko. Významnou položkou v tomto plánu (schválený Radou EU 6. září 2021) tvoří podpora demonstrativních projektů rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti s cílem podpořit desítky projektů v oblasti 5G. Dalšími podporovanými oblastmi jsou vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G je podporován rozvoj ekosystému sítí 5G, také dokrytí 5G koridorů a rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově. Nástroj pro propojování Evropy CEF2 Digital (Connecting Europe Facility) obsahuje též podporu výstavby 5G infrastruktury podél dopravních cest, kde je Česká republika společně se sousedními státy velice aktivní a připravuje projekty pro 5G přeshraniční dopravní koridory.

S předsudky se při zavádění 5G sítí ve svém blízkém okolí náměstek Petr Očko příliš často nesetkával, ale z titulu své pracovní pozice ano. „Setkávám se s mnoha názory, například i s takovým názorem, že 5G může být potencionálně nebezpečné, ale myslím si, že to téma je již překonané. Podařilo se vysvětlit, že 5G není z technologického hlediska dramatický posun oproti 4G a neprokázalo se zdravotní ohrožení nebo jiné bezpečnostní ohrožení občanů,“ potvrdil náměstek na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

5G přináší také aplikace, které zachraňují životy, je to aplikace Záchranka a jsou to aplikace z oblasti telemedicíny. 5G je tady, aby kvalitu života zlepšilo,“ říká náměstek MPO Petr Očko a potvrdil, že už skoro 2 roky se pracuje na 6G sítích. „Není to už úplně novinka, rok dva, různá výzkumná pracoviště, na univerzitách ve firmách pracují na specifikacích, které by se mohly stát standardem 6G. Ten není ještě definovaný, mluví se již o tom, jaké standardy by mělo 6G dosahovat. Řádově vyšší rychlosti, měla by fungovat na vyšších frekvencích a měl by umožňovat obsluhu ještě většího počtu zařízení. Standardizace zatím není, ale třeba ve Finsku už mají, tuším 2 roky 6G laboratoř, kde pracují na tom, co by se těmi standardy mohlo stát,“ přiblížil aktuální stav okolo diskutovaných 5G sítích Petr Očko.

 

 

Datum: 8.11.2021 18:18:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště