Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

MM Průmyslové spektrum: Trendy pro MSV – budoucnost obrábění

 

Rozhovor s Ondřejem Svobodou ze společnosti Misan.

MM: Při letošním MSV bude jako tradičně věnována velká pozornost obrábění ve všech jeho podobách a směrech. Které podle vás patří k těm nejmodernějším?

O. Svoboda: V oblasti třískového obrábění dochází k soustavnému procesu modernizace jak výrobních strojů, tak řezných nástrojů. U nástrojů má tento proces větší dynamiku. Přístupy se samozřejmě liší dle konkrétních podmínek, tedy například, zda se jedná o velkosériovou, nebo kusovou výrobu, jestli je obráběným materiálem kompozit, nebo zakalená ocel, je-li požadována přesnost v řádech desetin milimetru, nebo jednotek mikrometrů. Za moderní přístupy považuji například použití chytrých algoritmů pro generování drah frézovacích nástrojů zajišťující příznivé podmínky pro řezný nástroj. Renezance se dostává metodě loupání ozubení, která je, díky pokroku v odměřovacích systémech, nyní použitelná i u vybraných aplikací na víceúčelových soustružnicko-frézovacích strojích. U řezných nástrojů se lze setkat s konstrukcemi využívajícími aditivní technologie a také kompozitní materiály.

„Budoucnost obrábění vidím v nutnosti zvyšovat produktivitu všemi dostupnými prostředky, včetně automatizace a monitorování provozu a vytíženosti strojů,“ říká Ondřej Svoboda. (Zdroj: Misan)

MM: Určitě již řadu let sledujete vývoj v oblasti obrábění. Jak dlouho a co se za tu dobu změnilo?

O. Svoboda: Nepovažuji se za pamětníka, nicméně díky působení mého otce se o tento obor zajímám již od dětství. Z obchodního hlediska je patrný nástup nových výrobců zejména z Korey a Tchaj-wanu. Dochází též k fúzování a akvizicím jednotlivých výrobců, někdy i ze zdánlivě neslučitelných částí světa (například japonská akvizice německého výrobce). Z technického hlediska k ničemu převratnému nedošlo. Náznaky zcela nových řešení (například paralelní kinematiky nebo aplikace lineárních motorů) se ukázaly jako slepé uličky. A tak k největšímu pokroku dochází v oblastech elektrovýzbroje strojů, pohonů a řízení strojů. U mechanických komponent probíhá spíše neustálé drobné cizelování jejich vlastností a možností. V programování řezných drah se také jedná o dílčí vylepšení a přidávání nových variant existujících přístupů. Nová témata ekologičnosti provozu strojů, samo-diagnostikovatelnosti a samo-adaptace, například s využitím postupů umělé inteligence, se zatím výrazněji neprosadila, ale očekávám, že budou v budoucnu více zdůrazňována.

MM: Které produkty na současném trhu považujete za špičkové a pro které jejich vlastnosti?

O. Svoboda: Z oblasti obráběcích strojů bych rád zmínil stroje pro nejvyšší přesnosti obrábění od výrobců Fives Landis, Yasda či Hembrug. V oblasti řezných nástrojů bych vyzdvihl řadu „hybridních“ nástrojů od české firmy Hofmeister, například sestavy kotoučových fréz lze nasadit i na menší a méně výkonné stroje.

 

K největšímu pokroku dochází v oblastech elektrovýzbroje strojů, pohonů a řízení strojů. (Zdroj: Misan)

 MM: V čem vidíte budoucnost obrábění v Česku?

O. Svoboda: Určitě ve zvyšování produktivity všemi dostupnými prostředky, včetně automatizace a monitorování provozu a vytíženosti strojů. Budoucnost naopak nevidím ve výrobě jednoduchých dílců s malou přidanou hodnotou na desítky let starých strojích, osazených nástroji používanými od dob zbrojení ve válečných obdobích minulého století.

MM: Co zvláště zajímavého jste zaznamenal na MSV v loňském roce a na co se těšíte v tom letošním?

O. Svoboda: Z technického hlediska určitě stojí za zmínku všechny exponáty oceněné zlatou medailí veletrhu. Jedná se o přehlídku unikátních a pokrokových řešení z různých oblastí strojírenství. Ze společenského hlediska jsem byl mile překvapen hojnou účastí návštěvníků se skutečným zájmem o obor. Doufám, že ani v letošním roce řady návštěvníků neprořídnou, neboť navzdory různým virtuálním metodám propagace a prezentace výrobků zůstává strojírenský veletrh jedinečnou možností vidět na vlastní oči za jeden den na jednom místě výběr z toho nejlepšího, co lze v současné době pořídit.

Zdroj: https://www.mmspektrum.com/clanek/trendy-pro-msv-budoucnost-obrabeni

 

Datum: 10.2.2022 16:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště