Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
27.2. - 2.3. 2019

Veletrh nábytku a interiérového designu

MOBITEX
20.-23.4. 2016

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Přihláška GRAND PRIX MOBITEX 2016 - sekce student

 

Soutěž GRAND PRIX MOBITEX – sekce student je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice. Studentské práce z období posledního roku mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Přihlášené práce budou posouzeny odbornou komisí, výběr nejlepších z nich bude vystaven ve dnech 20. – 23. dubna 2016 na veletrhu MOBITEX 2016.

Pořadatelem veletrhu MOBITEX i soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2016 jsou Veletrhy Brno, a.s.

Zadání

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Téma letošního ročníku: řemeslo

Uzávěrka přihlášek je 11. března 2016!

Podmínky účasti

 • Registrační poplatek do soutěže činní 4.000,-Kč (včetně DPH); poplatek se vztahuje na přihlašovatele, neváže se na počet přihlášených prací!
 • Na veletrhu MOBITEX 2016 bude vystaven výběr nejlepších prací vybraných odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel
 • Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí v době veletrhu získají finanční odměnu ve výši 30.000,- Kč (1. místo), 20.000,- Kč (2. místo), 10.000,- Kč (3. místo) od společnosti Veletrhy Brno a. s. a zvláštní ocenění Klastru českých nábytkářů do výše 10.000,- Kč s možností stáže u některého z výrobců.

  Další ocenění udělí:
 • Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.: Cena čalounického řemesla pro nejkvalitněji zhotovené čalouněné studentské dílo
 • designATAK / FINEZZA design: věcná odměna v podobě interiérového doplňku a možnost čtrnáctidenní stáže v designérském ateliéru design ATAK nebo realizačním studiu FINEZZA design
 • Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.: věcná cena
 • Národní centrum nábytkového designu, o. p. s. ve spolupráci s Nakladatelstvím VUTIUM Vysokého učení technického v Brně: Cena Karla Kobosila, finanční odměna
 

Přihlášení

 • Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu
 • Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1
 • Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace

 • Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu
 • Všechny přihlášené práce, které splnily podmínky pro hodnocení, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele
 • Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu
 • Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací, jejich pojištění

Důležitá data

 • 11. 03. 2016
  uzavření přihlášek, odevzdání všech podkladů
 • 18. 03. 2016
  výsledky jednání hodnotící komise
 • 19. 04. 2016
  odevzdání prací a instalace (9.00 – 15.00)           
 • 20. – 23. 04. 2016
  konání veletrhu
 • 21. 04. 2016
  studentský den, vyhlášení výsledků GRAND PRIX MOBITEX 2016
 • 23. 04. 2016
  převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.)

Podklady pro hodnocení a prezentaci musí obsahovat tyto položky (viz vzor):

a/ škola:

 • název školy (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů), adresu včetně PSČ
 • jméno kontaktní osoby
 • stručný text o škole (v případě střední školy), katedře a ateliéru (v případě vysoké školy) charakterizující jejich zaměření – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou   práci samostatná charakteristika; uvést také rozměr, materiál) – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
 • CD s  fotografiemi exponátů a popisem nebo s prezentací v powerpointu

b/ autoři přihlašující se individuálně:

 • jméno autora, adresu autora včetně PSČ
 • název školy, kterou studuje (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů), a adresu školy
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou   práci samostatná charakteristika; uvést také rozměry, materiál) – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
 • CD s  fotografiemi exponátů a popisem nebo s prezentací v powerpointu

Přihlášky zasílejte do 11. března 2016 e-mailem, označené v předmětu zprávy „GPM 2016“ na adresu: GrandPrixMobitex@gmail.com

Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny!

René Jurčík
manažer veletrhu MOBITEX
tel.: +420 541 152 997
e-mail: rjurcik@bvv.cz

PhDr. Dagmar Koudelková
kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886
e-mail: GrandPrixMobitex@gmail.com, koudelkova.dag@gmail.com

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Současně také

Stavební veletrh Brno
27.2. - 3.3. 2019


DSB - Dřevo a stavby Brno
27.2. - 3.3. 2019Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště