Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
20.-23.4. 2016

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Doprovodný program

 

Nezávislá poradenská centra - po celou dobu konání veletrhu

Přehled poradenství naleznete zde.

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČR  – pavilon P, stánek 141
 • Státní fond životního prostředí – pavilon P, stánek 144
 • Zásobování pitnou vodou pro byty, domy, zahrady - pavilon P, stánek č. 142
 • Škola suché výstavby Rigips, pavilon P, stánek č. 146A, více informací naleznete zde
 • Asociace dodavatelů montovaných domů – pavilon P, stánek 126
 • Asociace podniků topenářské techniky – pavilon P, stánek 076
 • Cech topenářů a instalatérů ČR – pavilon P, stánek 143
 • Cech malířů a lakýrníků ČR – pavilon P
 • Národní stavební centrum s.r.o. – pavilon P, stánek 127
 • Poradenské centrum „Jak vybrat správné osvětlení“- pavilon M
 • Poradenské centrum „Zahradní architektura“ – VP K, plocha 01
 • Cech čalouníků a dekoratérů – pavilon F, stánek 052
 • Klastr českých nábytkářů – pavilon F, stánek 074 
 • Archouse –pavilon F, stánek 064
 • Ritzi Interiér – pavilon F, stánek 033
 • Jasyko – pavilon F, stánek 023
 • Delso Interiéry – pavilon F, stánek 061
 • Grand Prix Mobitex - pavilon F, stánek 067

19.4. 2016, úterý

 

19:30 – 22:00 hodin
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2015
Vodohospodářské stavby
Místo konání:  Fakulta stavební VUT Brno
Odborný garant: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vstup: pozvánky   

Program:  Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek (ČKAIT&ČSSI)

 1. Hydrologické extrémy a omezené vodní bohatství - trvalá inspirace pro naše vodohospodáře, prof. Ing. Vojtěch Broža, Dr.Sc
 2. Stavby na drobných vodních tocích, Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
 3. Představení „STAVEBNÍ KNIHY 2016“ - Vodohospodářské stavby

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

Registrace na Ouverturu je zastavena z důvodu naplnění kapacity sálu!


20.4. 2016, středa

 

10:00 –14:00 hodin
Zahajovací konference Stavebního veletrhu IBF - Konference Voda – povodně - sucho
Místo konání: pavilon A, Rotunda
Odborný garant: ČKAIT, ČSSI
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

Blok 1 – Klimatické změnymoderuje Ing. Miroslav Loutocký

 • Stav vodních zdrojů v ČR a změna klimatu prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně, a Ústav pro výzkum globální změny AV ČR v.v.i.
 • Plány pro zvládání povodňových rizik na území ČR Ing. Karel Drbal, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
 • Výskyt zemědělského a hydrologického sucha na území ČR a jak mu vzdorovat RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Ing. Eva Soukalová, Český hydrometeorologický ústav
 • Opatření pro omezení důsledků změny klimatu – generel chráněných územípro akumulaci povrchových vod RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství
 • Přírodě blízké přístupy k omezení následků povodní a sucha a jejichuplatnění v ČR Ing. Kristýna Nevšímalová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Blok 2 – Strategie a technická opatření proti hydrotechnickým extrémůmmoderuje RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

 • Technická opatření k ochraně před povodněmi a posuzování jejich efektivity doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., ČVUT, Fakulta stavební, katedra hydrotechniky
 • Příprava a realizace opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě,probíhající rekonstrukce vodního díla Šance Ing. Petr Březina, Povodí Odry, státní podnik
 • Možnosti uplatnění regulace staveb drenážního odvodnění zemědělskýchpozemků doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Monitoring povodní a sucha a informační systémy v ČR Ing. Daniel Pokorný, B.Sc. Zdeněk Hošek, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správypovodí, Ministerstvo zemědělství ČR

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

11:00-12:30  hodin
Program Nová zelená úsporám – dotace pro majitele rodinných a bytových domů
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Vstup: volný
 

Přehled podmínek programu Nová zelená úsporám v kontinuálních výzvách pro rodinné a bytové domy. Na co lze získat podporu, jak správně podat žádost o dotaci, nejčastější chyby a jak se jim vyhnout, aktuální informace a výhled.

11:30 – 12:30 hodin
Vláknocementové desky CEMVIN – moderní materiál pro 3. tisíciletí
Místo konání: pavilon P, sál P3
Organizátor: České dřevařské závody a.s.
Vstup: volný

Prezentace vláknocementových desek CEMVIN, které jsou moderním materiálem s velmi atraktivním vzhledem a který disponuje jedinečnými vlastnostmi.

9:00  -  17:00 hodin 
"Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje"
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD., vědecká rada a přípravný výbor konference
Organizátor: Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a Ministerstvo životního prostředí
Vstup: vložné 1 500,- Kč, registrace na http://www.tretiruka.cz/konference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje/prihlasovaci-formular/

Konference je zaměřena na aktuální otázky účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje, výsledky projektů a možnosti praktické aplikace nefinančního reportingu podle Směrnice 2013/34/EU.

13:00  - 14:00 hodin       
Vývoj stavebnictví a bytové výstavby
Místo konání:  Pavilon P, sál P4 c-d
Odborný garant: Český statistický úřad
Organizátor: Český statistický úřad
Vstup: volný

Dlouhodobý vývoj stavební produkce a bytové výstavby od roku 1948, aktuální údaje z let 2014 až 2016, regionální pohled na stavební práce a bytovou výstavbu.

14:30 – 16:30 hodin
Jednání prezidia ČSSI
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Ing. Svatopluk Zídek, past prezident ČSSI
Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů
Vstup: pozvánka

Výjezdové zasedání prezidia Českého svazu stavebních inženýrů, umožňující účastníkům absolvovat spolu s účastí na jednání prezidia ČSSI i účast na Stavebních veletrzích Brno.

14:00 – 16:00 hodin
Výchova odborníků, reprodukce stavebních profesí, odborná diskuse
Místo konání: Velký sál Regionální hospodářské komory Brno
Odborný garant: Ing. Rudolf Böhm
Organizátor: Jihomoravský stavební klastr z. s.
Vstup: volný po registraci

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy a Jihomoravský stavební klastr představí "Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje" a jeho možnosti pro řešení palčivých otázek nedostatku kvalitních řemeslníků na našich stavbách. Více informací zde 

9:00  –  18:00 hodin
Finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2016“  -  mezinárodní účast
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR,
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: pozvánky

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér – 19. ročník
Obor: Instalatér a v kategorii hosté

10:00 –17:00 hodin
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání: Veletrhy Brno, volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Vstup: volný


21. 4. 2016, čtvrtek

8:00 – 18:00 hodin
21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES
Místo konání: Hotel Voroněž, Kongresový sál, sál D
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné

Sympozium je zařazeno do projektu vzdělávání členů ČKAIT – 2 body a do systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 4 body.

9:00 – 12:00 hodin
Domovní a malé ČOV – legislativa a dotace – workshop (seminář)
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: ASIO, spol. s r.o.
Organizátor: ASIO, spol. s r.o.
Vstup: zdarma, na základě přihlášky přes http://www.asio.cz/cz/seminare nebo email: cibula@asio.cz

Program semináře:

9:00 – 10:30 hod.
Domovní a malé ČOV ve světle nové legislativy
(aneb jak bezkonfliktně navrhovat domovní ČOV po vydání nových nařízení vlády pro vypouštění do vod podzemních i povrchových)
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

10:30 - 12:00 hod.
Jak si sáhnout na dotace na řešení  čistíren odpadních vod
(aktuální stav programů podpory a doporučené postupy, jak neinvestovat zbytečně čas a peníze do nereálných projektů)
Ing. Roman Sládek, ProVenkov, spol. s r.o.

10:00  – 13:00 hodin
Inovace a technologie v rozvoji regionů
Místo konání: Administrativní budova BVV, sál 103
Odborný garant: doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Organizátor: Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Českou asociací rozvojových agentur
Vstup: volný, po předchozím potvrzení účasti (nemeckova@aipcr.cz)

Obsahové zaměření:
V pořadí čtrnáctý seminář je určen odborníkům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR a dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií v krajích ČR. Zazní na něm informace o zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích ČR, Smart regionu jižní Čechy, Středočeském inovačním centru, zkušenostech s PCP (pre-commercial procurement) v České republice, vědeckotechnických parcích v Jihomoravském kraji na podporu MSP, programu Eurostars – evropském nástroji pro inovace MSP a dalším.

10:00  -  14:30 hodin (registrace 10:00, zahájení 10:30)
Energie pro budoucnost XVIII – Progresivní řešení energetické hospodárnosti v budovách pro bydlení a ve sféře služeb
Místo konání: Pavilon P, sál P4 C + D
Odborný garant: prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., ČVUT Fakulta elektrotechnická
Organizátor: FCC Public s. r. o.
Vstup: volný

Konference sleduje otázky související s efektivním nakládáním s energiemi v bytových domech a v budovách, kde jsou provozovány služby pro veřejnost. Zaměří se hlavně na oblasti sledování a řízení spotřeby energií jakožto na nutnou podmínku pro efektivní hospodaření s energiemi, na technická zařízení budov v kontextu s významem automatizační techniky, na využití moderních zdrojů energie pro vytápění, osvětlení, vzduchotechniku, klimatizaci s ohledem na vzrůstající význam hospodárného nakládání s energiemi.
Na obecné informace o moderních technologiích, řešeních a postupech, navazují prezentace reálných aplikací a informace o zkušenostech z jejich provozu. Vedle komplexních sofistikovaných systémů i jednotlivých zařízení či inovativně konstruovaných spotřebičů budou pojednány nové koncepty přístupu k hospodaření s energiemi, s důrazem na motivaci provozovatelů k uvážlivému přístupu ke spotřebě energie.

10:30 – 12:00 hodin
Program Nová zelená úsporám – dotace pro majitele rodinných a bytových domů
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Vstup: volný

Přehled podmínek programu Nová zelená úsporám v kontinuálních  výzvách pro rodinné a bytové domy. Na co lze získat podporu, jak správně podat žádost o dotaci, nejčastější chyby a jak se jim vyhnout, aktuální informace a výhled.

10:30 - 12:00 hodin
Vyhlášení výsledků soutěže Výrobek roku 2016
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: RNDr. Jiří Hejhálek
Organizátor: VEGA společnost s ručením omezeným, Hradec Králové
Odbornými partnery soutěže jsou: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Veletrhy Brno, a.s., Institut udržitelné výstavby, s.r.o. a časopis Stavebnictví a interiér.
Vstup: volný

15:00 – 17:00 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Stavba Jihomoravského kraje 2015“
Místo konání: pavilon A, sál Morava
Odborný garant:  Ing. Zdeněk Kotol, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Organizátor: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK za podpory Jihomoravského kraje
Vstup: pozvánka

13:00  –  15:00 hodin
BIM – Méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů
Místo konání: pavilon P, sál P1
Odborný garant: ČKAIT
Organizátor: ČKAIT a Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

Podrobný program konference naleznete zde

9:30 – 16:00 hodin
Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Odborný garant:  Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně)
Organizátor: Český svaz geodetů a kartografů
Vstup: vložné

Cílem je diskutovat problematiku výkonu zeměměřických činností ve výstavbě, aktuální problémy inženýrské geodézie, činnosti geodeta ve výstavbě, problematiku dokumentace ve výstavbě, problematiku geometrické přesnosti staveb, výkon ÚOZI ve výstavbě.

Akce je akreditovaná v systému CZV ČKAIT.

13:00 – 15:00 hodin
Setkání členů a partnerů Asociace dodavatelů montovaných domů
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant:  Ing. Vratislav Blaha, CSc.
Organizátor: Ing. Lenka Trandová
Vstup: pozvánka

Informace o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů, prezentace vybraných firem a hostů.

9:00 – 18:00 hodin
Finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2016“  -  mezinárodní účast
Místo konání: pavilon P
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR,
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: pozvánky

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér – 19. ročník
Obor: Instalatér a v kategorii hosté

10:00 – 17:00 hodin
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání: Veletrhy Brno, volná plocha G
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Vstup: volný

10:00 – 11:00 hodin
Jak vybírat čalouněný nábytek – bezplatné poradenství
Místo konání: pavilon F, stánek č. 052
Odborný garant: ing. Helena Prokopová
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů z.s.
Vstup: volný

13:00 – 14:30 hodin
Vyhlášení výsledků a předání cen Grand Prix MOBITEX 2016 – kategorie student
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

Slavnostní zahájení
Plus pro řemesla – ing. Eva Svobodová, MBA
Funkce, design a řemeslná kvalita čalouněného nábytku na IMM 2016 v Kolíně nad Rýnem – ing. Helena Prokopová
Ohlédnutí za historií studentských přehlídek Designstory a Grand prix Mobitex – PhDr. Dagmar Koudelková

15:00 - 15:45 hodin
Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít, postup při založení stavby 
Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant:  KRINNER GmbH
Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH
Vstup: volný

Nejen dřevostavbu Vám založíme za zlomek času, a to díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy.
Zemní vruty KRINNER  jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž

15:30 – 16:30 hodin
Přednáška a praktické ukázky na téma Haptický vjem – co mi je na dotek příjemné
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: ing. Helena Prokopová
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z.s.
Vstup: volný

16:30 – 17:00 hodin
Vyhlášení a předání ceny návštěvnické soutěže – I. kolo
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Tomáš Holanec
Organizátor: Exiteria a.s.
Vstup: volný

10:00 – 15:00 hodin 
Řemeslné vzdělávání – Rok řemesel 2016
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR
Vstup: volný

 • Vyhlášení vítězů soutěže „Dobrodružství s řemeslem“
 • Řemeslné vzdělávání – motivace mládeže projekt  ,,ROK ŘEMESEL 2016“

22. 4. 2016, pátek

8:00 – 13:35 hodin
21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES
Místo konání: Hotel Voroněž, Kongresový sál, sál D
Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné

Sympozium je zařazeno do projektu vzdělávání členů ČKAIT – 2 body a do systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 4 body.

9:00 – 13:00 hodin
Setkání ředitelů a odborných učitelů škol vyučujících obor TZB, MIEZ a INSTALATÉR
Místo konání:  Kongresové centrum, sál B
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: pozvánky

11:30 - 13:00 hodin
Slavnostní vyhodnocení finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2016“ - mezinárodní účast
Místo konání: pavilon A, Rotunda
Odborný garant: Ing. Andrzej Bartoś
Pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: pozvánky

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér - 19. ročník
obor:  Instalatér a v kategorii hosté.

9:00 - 16:00 hodin
Finále ČR soutěže znalostí a dovedností žáků v oboru:  Elektromechanik pro zařízení a přístroje – zaměření na chladírenskou a klimatizační techniku
Místo konání: pavilon P
Odborný garant:  Mgr. Štěpán Stojanov
Vyhlašovatel:  Svaz chladicí a klimatizační techniky ČR
Pořadatel: Svaz chladicí a klimatizační techniky ČR
Organizátor: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Vstup: pozvánky

9:00 – 11:00 hodin
Vyhlášení výsledků Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků
Místo konání: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Odborný garant: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Organizátor: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace
Vstup: pozvánky

 

10:30 - 17:00 hodin

„Energeticky efektivní a ekologicky šetrné domy“
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant:  Ing. Vratislav Blaha
Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů a Národní stavební centrum, s.r.o.
Vstup: volný
Více informací zde 

 • 10:30 – 11:00  Jsou dřevostavby tématem dneška, Ing. Karel Krontorád, CSc., Mendelova univerzita Brno
 • 11:00 – 11:30   Faktory, které ovlivňují vnitřní ovzduší dřevostaveb, Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Mendelova univerzita Brno
 • 11:30 – 12:00       Zásady šetrného stavění aneb co je to udržitelná výstavba, Ing. Zuzana Svobodová, Národní stavební centrum, s.r.o.
 • 12:00 – 12:30  Přírodní stavební materiály, Ing. Tomáš Mansbart, ATELIÉR ELAM
 • 12:30 – 13:00  Ekologické vytápění rodinného domu a moderní technologie     Radek Peška, Evora CZ, s.r.o.  
 • 13:00 – 13:30  Uživatel pasivního domu, Národní stavební centrum, s.r.o. Zkušenosti s bydlením v energeticky pasivním domě 
 • 13:30 – 14:30  Moderovaný DUEL – energeticky pasivní dům versus energeticky plusový dům, Ing. Jan Bárta, Centrum pasivního domu, Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití tepelných čerpadel. Moderuje: Bc. Michal Peš, Národní stavební centrum, s.r.o.
 • 14:30 – 15:00     Jak si vybrat zhotovitele kvalitní dřevostavby? Ing. Vratislav Blaha, CSc., Asociace dodavatelů montovaných domů
 • 15:00 – 15:30  Dřevostavby – svoboda a pokora, Ing. Michal Šopík, Vesper Frames, s.r.o.
 • 15:30 – 16:00     Zajímavé dřevostavby od firmy ATRIUM,Vlastimil Makovec, ATRIUM s.r.o.
 • 16:00 – 16:30  Úsporné vytápění Vašeho domu tepelným čerpadlem, Ing. Josef Slováček, Termo Komfort, s.r.o.
 • 16:30 – 17:00  Proč bychom si měli postavit kvalitní dřevostavbu? Ing. Vratislav Blaha, CSc., Asociace dodavatelů       montovaných domů  

11:00 hodin
Akustické samozhášivé textilie pro zvukově příjemný interiér
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Mgr. Hana Foltánková
Organizátor: Trevira GmbH
Vstup: volný

12:30 – 13:00 hodin
Vyhlášení a předání ceny návštěvnické soutěže – II. kolo
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Tomáš Holanec
Organizátor: Exiteria a.s.
Vstup: volný

13:00  - 14:00 hodin
Novela zákona o ochraně spotřebitele – nové povinnosti prodejců, novinky pro spotřebitele
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: ing. Helena Prokopová
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z.s.
Vstup: volný

14:00  - 14:30 hodin
Zdravé sezení pro vaše děti. Představení firmy Delso Interiéry
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Michal Šnobl
Organizátor: Delso Interiéry s.r.o.
Vstup: volný

15:00  - 15:30 hodin
Představení firmy MT – nábytek a nové trendy v bytové kultuře
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Tomáš Holanec
Organizátor: Exiteria a.s.
Vstup: volný

15:00 – 16:00 hodin
Jak vybírat čalouněný nábytek – bezplatné poradenství
Místo konání: pavilon F, stánek č. 052
Odborný garant: ing. Helena Prokopová
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů z.s.
Vstup: volný

16:30  - 17:00 hodin
Vyhlášení a předání ceny návštěvnické soutěže – III. kolo
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Tomáš Holanec
Organizátor: Exiteria a.s.
Vstup: volný

10:00 hodin
Presentation of th Projects of Innovative Energy efficient construction by Santilli Ingenieria, Italia, Presentation of European innovative products of Borga Italia for Innovative Energy efficient construcitons.

Místo konání: pavilon P, sál P3

Vstup: volný

Víc informací naleznete zde


23. 4. 2016, sobota

10:00 – 18:00 hodin
„Den energeticky úsporného bydlení 2016“
Místo konání:   Národní stavební centrum, areál BVV, brána 9A, Bauerova 10, Brno
Odborný garant: Ing. Petr Obst
Organizátor: Národní stavební centrum, s.r.o.
Vstup: zdarma
Více informací zde 

Akce je určena pro zájemce o problematiku energeticky úsporného vytápění resp. bydlení.
Akce je podporovaná Asociací dodavatelů montovaných domů (ADMD) a Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ).

10:00  - 10:30 hodin
Komentovaná videoprojekce a představení portfolia firmy Exiteria
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Tomáš Holanec
Organizátor: Exiteria a.s.
Vstup: volný

11:00  - 11:30 hodin
Zdravé sezení pro vaše děti. Představení firmy Delso Interiéry
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Michal Šnobl
Organizátor: Delso Interiéry s.r.o.
Vstup: volný

11:00 – 12:00 hodin
Jak vybírat čalouněný nábytek – bezplatné poradenství
Místo konání: pavilon F, stánek č. 052
Odborný garant: ing. Helena Prokopová
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů z.s.
Vstup: volný

13:00  - 13:30 hodin
Vyhlášení a předání ceny návštěvnické soutěže – IV. kolo
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Tomáš Holanec
Organizátor: Exiteria a.s.
Vstup: volný

16:00  - 17:00 hodin
Vyhlášení výsledků hlavní návštěvnické soutěže o luxusní designový nábytek
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Tomáš Holanec
Organizátor: Exiteria a.s.
Vstup: volný

10:00 – 15:00 hodin 
Prezentace Cechu topenářů a instalatérů ČR
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR
Vstup: volný

 • Prezentace výrobců kotlů na tuhá paliva firmy Cankař a syn - ATMOS
 • Prezentace výrobců kotlů na plyn společnost Thermona s.r.o.
 • Prezentace tepelných čerpadel Teplo Komfort s.r.o.
 • Problematika energetického štítkování tepelných čerpadel a sezónního topného faktoru SCOP, Strojírenský zkušební ústav
 • Prezentace montážních firem

Stav k 31. 3. 2016
Změna programu vyhrazena

 Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště