Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
22.-25.4. 2015

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Doprovodný program

 

Nezávislá poradenská centra - po celou dobu konání veletrhu

 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČR  – pavilon P, stánek 161
 • Státní fond životního prostředí – pavilon P, stánek 164
 • Asociace dodavatelů montovaných domů – pavilon P, stánek 144
 • Cech topenářů a instalatérů ČR – pavilon P, stánek 184
 • Cech malířů a lakýrníků ČR – pavilon P
 • Národní stavební centrum s.r.o. – pavilon P, stánek 159
 • Poradenské centrum „Jak vybrat správné osvětlení“- pavilon P, stánek 167
 • Poradenské centrum „Zahradní architektura“ – VP K, plocha 07
 • Cech čalouníků a dekoratérů – pavilon F, stánek 038
 • Klastr českých nábytkářů – pavilon F, stánek 059 
 • Archouse –pavilon F, stánek 
 • Ritzi Interiér – pavilon F, stánek 032A 
 • Jasyko – pavilon F, stánek 016 
 • Výstava Anonymní ohýbaný nábytek -  pavilon F, stánek 054
 • Grand Prix Mobitex - pavilon F, stánek 061
 • Výstava Český nábytek 2005 - 2015 – pavilon F, stánek 060

22.4. 2015, středa

 

10:30 –14:00 hodin
Zahajovací konference Stavebního veletrhu IBF - Obnova historických a církevních staveb 2015
Místo konání: pavilon A, Rotunda
Odborný garant: Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, Česká biskupská konference, ČKAIT, ČSSI
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

I. BLOK
Garant: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.,  Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče
Název bloku – Legislativa a financování obnovy a údržby památek

 1. Základní principy připravovaného zákona o ochraně památkového fondu – JUDr. Martin Zídek, Ministerstvo kultury, ředitel Památkové inspekce.
 2. Financování obnovy kulturních památek prostřednictvím specializovaných programů  – Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče.
 3. Péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi - P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální vikář litoměřické diecéze.

II. BLOK
Garant: Ing. Václav Jandáček - ČKAIT , Projektová, konzultační a inženýrská kancelář
Název bloku: Specifické problémy při obnovách a údržbě památek

 1. Moderní trendy v dokumentování a prezentaci historických dřevěných konstrukcí - Ing. Veronika Hunková, Ph.D., odb. asistent oddělení staveb na bázi dřeva ÚZZD LDF Mendelovy univerzity v Brně.
 2. Od dřevěných kolíků v krovu k BIM – Broumovská skupina kostelů – Jakub Děd, OMNIUM.
 3. Rozdíly v přístupu k odvlhčování církevních a světských staveb – Ing. Michael Balík, CSc., majitel soukromého atelieru.

III. BLOK
Garant: PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Brně
Název bloku: Příklady realizace obnovy památek, historických a církevních staveb

 1. Centrum stavitelského dědictví, Plasy – Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum.
 2. „Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku pro rozvoj cestovního ruchu“ – Ing. Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru, Biskupství ostravsko-opavské.
 3. Revitalizace areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě - Bc. Mgr. Štěpán Sittek, Arcibiskupství olomoucké, Projektový manažer pro oblast kulturního dědictví.
 4. Záchrana kostela sv. Kateřiny v obci Křižovatka - Jan Strachota, starosta obce Křižovatka.
 5. Banskoštiavnická kalvária -- sedem rokov pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie - Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. - Fakulta architektúry Slovenská. technická univerzita v Bratislave, Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
 6. Záchrana poutního a barokního areálu „Kalvárie Ostré“ – zkušenosti občanského sdružení s praktickou obnovou církevní stavby - Tomáš Hlaváček – předseda občanského sdružení Společnosti pro obnovu památek Úštěcka.

 

13:00-15:00  hodin
Novinky v programu Nová zelená úsporám
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Ing. Jakub Hrbek, SFŽP ČR, vedoucí odboru řízení Národních programů
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Vstup: volný po registraci
Seminář je určen odborné veřejnosti. Je věnovaný aktuálním novinkám v programu Nová zelená úsporám, který přispívá ke zvyšování energetické efektivity nových i rekonstruovaných rodinných domů. Dozvíte se, co čeká investory, žadatele o dotace, projektanty nebo energetické auditory, z úst těch nejpovolanějších.

 

10:00-11:50 hodin
Soudobé potahové textílie – druhy a výběr dle výrobku a použití
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Cech čalouníků a dekoratérů
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

 

12:00-13:00 hodin
Podpora podnikání a exportu českých nábytkářů, Člověk a dřevo
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Klastr českých nábytkářů
Organizátor: Klastr českých nábytkářů
Vstup: volný

 

13:00-14:00 hodin
Představení studentských prací v rámci soutěže Grand Prix Mobitex
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

 

14:30-15:30 hodin
Design – hra nebo nástroj konkurenceschopnosti
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: PhDr. Dagmar Koudelková
Vstup: volný

 

15:30-17:30 hodin
Předávání ocenění Grand Prix Mobitex
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný

 

 

16:30-17:30 hodin
Otevření výstavy Mezi tradicí a inovací: Český nábytek 2005 - 2015
Místo konání: pavilon F
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: volný


23. 4. 2015, čtvrtek

 

14:00-16:00 hodin

Abychom zdravě seděli – ergonomie a kvalita
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Odborný garant: Cech čalouníků a dekoratérů
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný


25. 4. 2015, sobota

 

10:00 – 18.00 hodin
Den dřevostaveb 2015
Místo konání: Centrum vzorových domů EDEN 3000
Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů

 

11:00 – 12:00 hodin
Nová zelená úsporám - novinky pro rok 2015
Místo konání: Přednáškové molo v pavilonu P
Odborný garant: Ing. Jan Solčány, SFŽP ČR, vedoucí oddělení Jižní Morava, Odbor krajských pracovišť Morava
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Seminář programu Nová zelená úsporám je určen všem, kdo mají zájem o dotaci na stavbu či rekonstrukci rodinného domu.  Je zaměřený na novinky v programu Nová zelená úsporám v roce 2015.

 

13:00 hodin
Jak správně položit trávník

 • Tipy a triky
 • Nejčastější chyby

Místo konání: volná plocha K, sekce zahrady

Stav k 31. 3. 2015. Změna programu vyhrazena

 

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště