Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

GRAND PRIX MOBITEX 2013

 

V rámci Mezinárodního veletrhu bydlení MOBITEX se každoročně koná soutěž GRAND PRIX MOBITEX. První den konání veletrhu vybírá odborná porota z vystavených výrobků a návrhů nejlepší práce a těm udílí ocenění v kategoriích „progresívní design“ a „progresívní technologie“.

Do soutěže GRAND PRIX MOBITEX mohou přihlásit své práce z období posledního roku také studenti a školy. Výběr nejlepších prací bude prezentován ve dnech 23. – 27. dubna 2013 na veletrhu MOBITEX 2013.

Pořadatelem veletrhu MOBITEX i soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2013 jsou Veletrhy Brno, a.s.

Zadání
Motto: senior x junior

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Uzávěrka přihlášek je 22. února 2013!

Podmínky účasti

 • Registrační poplatek do soutěže činní 4.000,- Kč (včetně DPH)
 • Na veletrhu MOBITEX 2013 bude v pavilonu G vystaven výběr nejlepších prací vybraných odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel
 • Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí v době veletrhu získají finanční odměnu ve výši: 30.000,- Kč (1. místo), 20.000,- Kč (2. místo), 10.000,- Kč (3. místo)

Přihlášení

 • Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu
 • Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1
 • Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace

 • Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu
 • Všechny přihlášené práce, které splnily podmínky pro hodnocení, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele
 • Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu G a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu
 • Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací v pavilonu G a jejich pojištění

Důležitá data:

 • 22. 02. 2013 uzavření přihlášek, termín odevzdání všech podkladů
 • 30. 03.  2013 výsledky jednání hodnotící komise              
 • 23. 04. 2013 odevzdání prací a instalace v pavilonu G na brněnském výstavišti (9.00 – 15.00 hod.)
 • 23–27. 04. 2013 konání veletrhu (9.00–18.00, 27. 4. 2013 do 16.00 hod.
 • 23. 04. 2013 vyhlášení výsledků GRAND PRIX MOBITEX 2013
 • 27. 04. 2013 převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.) 

Podklady pro hodnocení a výběr musí obsahovat tyto položky: 

a/ škola:
- název školy (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů), přesnou adresu včetně PSČ
- jméno kontaktní osoby
- stručný text o škole (v případě střední školy), katedře a ateliéru (v případě vysoké školy) charakterizující jejich zaměření – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; uvést také rozměr, materiál) – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- CD s  fotografiemi exponátů a popisem nebo s prezentací v powerpointu

b/ autoři přihlašující se individuálně:
- jméno autora, přesnou adresu autora včetně PSČ
- název školy, kterou studuje (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů), a adresa školy
- stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; uvést také rozměry, materiál) – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- CD s  fotografiemi exponátů a popisem nebo s prezentací v powerpointu

Přihlášky zasílejte do 22. února 2013 na adresu:
Veletrhy Brno, a. s., René Jurčík, Výstaviště 1, 647 01 Brno, označení obálky: „GRAND PRIX MOBITEX 2013, sekce student“ 

Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny!

René Jurčík, manažer veletrhu MOBITEX
tel.:  +420 541 152 997
fax:  +420 541 153 066
e-mail: rjurcik@bvv.cz

PhDr. Dagmar Koudelková
kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886
e-mail: koudelkova.d@volny.cz

Informace o minulém ročníku soutěže naleznete zde.

MOBITEX 2013

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště