Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Poradenské centrum Státního fondu rozvoje bydlení PANEL 2013 +

 

PROGRAM ÚVĚRŮ NA OPRAVY A MODERNIZACE BYTOVÝCH DOMŮ – PANEL 2013 +

Inovovaný program nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).
Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete na odkazu: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/

Žádosti do programu přijímáme od 11. ledna 2013.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů.
Důraz je kladen na kompletní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

 • Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.
 • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou může být až 30 let.
 • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Komu je program úvěrů na opravy a modernizace domů určen?
O úvěr může žádat každý vlastník bytového domu či bytu bez rozdílu technologie výstavby a právní povahy, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. 

Jaké výhody právě tento program úvěrů majitelům domů přináší?
Fond tímto programem nabízí vlastníkům bytových domů možnost získání výhodného nízkoúročeného úvěru na opravy a modernizace. Úrok je vypočítáván již od výše Evropské referenční sazby, která je aktuálně ve výši 1,09 %. Úroková sazba je fixována
po celou dobu splácení a lze ji nastavit až na dobu 30 let. Úvěr kryje až 90 % rozhodných výdajů.

Podrobné podmínky:

 • úroková sazba – již od referenční sazby EK – od ledna 2013 je stanovena na 1,09 %
 • doba splatnosti – až 30 let
 • úvěr můžeme poskytnout až do 90 % výdajů uvedených v Příloze č. 1 k nařízení vlády 468/2012 Sb., tedy seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout tento podporovaný úvěr
 • žadatel musí splnit podmínku veřejné podpory, tzv. de minimis
 • podmínkami nařízení je vázán příjemce úvěru minimálně po dobu splácení, nejméně však po dobu 5 let (bytový dům či byt musí sloužit k bydlení a nemůže být minimálně po tuto dobu změněn např. na kancelářské či jiné prostory)
 • úvěr musí být dostatečně zajištěn
 • písemná žádost o úvěr musí být podána před zahájením oprav a modernizací

Mohou majitelé domů žádat o tento úvěr již po zahájení rekonstrukčních prací?
Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., podle kterého se program řídí, to neumožňuje. Žádost o úvěr je potřeba podat před zahájením prací.

Na jaké práce lze úvěr použít?
Program klade důraz na komplexnost oprav, aby nedocházelo pouze k dílčím zásahům, pokud dům potřebuje komplexní statické či konstrukční opravy a modernizace. Chceme tím motivovat samotné vlastníky, aby finanční prostředky vynakládali účelně a efektivně, což je v jejich vlastním zájmu.

Program je využitelný:

 • pro opravy poruch domů
 • pro snížení energetické náročnosti domů
 • modernizaci bytových jader 
 • opravy společných prostor

Podmínkou poskytnutí úvěru je provedení základních oprav a modernizací podle potřeb a stavu bytového domu:

 • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
 • sanace statických poruch nosné konstrukce
 • oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
 • oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
 • zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště
 • náhrada vnějších otvorových výplní - tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
 • opravy a zateplení střech včetně nástaveb, jako jsou například strojovny, pergoly…
 • vyregulování otopné soupravy
 • oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu

V rámci jednotlivých bytů lze žádat o úvěr na opravu nebo modernizaci bytového jádra, což zahrnuje – příčky, rozvody, pevně zabudované zařizovací předměty (příslušenství, kuchyň). Ale musí být splněna podmínka, že ostatní komplexní opravy na celém domě již byly provedeny nebo nejsou potřebné.

Je možné tímto úvěrem platit již uhrazené faktury?
Ne, ani tuto možnost nám nařízení vlády nedává. Žádost o úvěr musí být podána před zahájením prací, tudíž není možné z něj hradit již zaplacené faktury za provedené práce.

Jaké ručení bude tento Fond u uvedených úvěrů požadovat?
Záruka, kterou bude Fond požadovat, bude vždy v takové formě, aby ji byl schopen splnit sám žadatel bez pomoci nějaké finanční instituce. Většina úvěrů bude zajištěna ručitelským prohlášením.

Co můžete říci k zárukám na splácení těchto úvěrů a které banky je poskytují?
Fond není zřízen za účelem tvorby zisku, proto není součástí tržního prostředí, nemonitoruje bankovní produkty. Obecně z dotazů budoucích žadatelů víme, že banky obvykle za běžné zajištění požadují zajištění dle zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů a povinnost vytvořit na běžném účtu rezervní fond ve výši dvojnásobku sjednané měsíční anuitní splátky, ale konkrétní informace přímo od jednotlivých bank nemáme.

MOBITEX 2013

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště