Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
24.-28.4. 2012

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave - oddělení Design a tvarování dřeva

 

Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktní osoba:
akad. soch. Michal Zdravecký, zástupce ředitele
Tel.:
+421 902 612 590
E-mail: suvba@centrum.sk

Škola užitkového výtvarnictví Josefa Vydry v Bratislavě je nejstarší výtvarnou uměleckou školou na Slovensku. Vznikla jako Škola uměleckých řemesel a svoji výuku začala ve školním roce 1928 – 1929 pod vedením Josefa Vydry, historika a teoretika lidového umění, významného etnografa a pedagoga. Metodikou a zaměřením programu vědomě navázala na nový evropský proud, který vytyčil avantgardní německý Bauhaus. Studijní obory se otvíraly postupně tak, jak to vyžadovala praxe; v současnosti škola nabízí tyto obory: propagační výtvarnictví, propagační grafika, užitková fotografie, keramický design, design a tvarování dřeva, kamenosochařství, ruční výtvarné zpracování textilií, konzervátorství a restaurátorství. Učivo čtyřletého studia se specifikuje v jednotlivých studijních oborech s důrazem na syntézu teoretických řemeslně-technických a výtvarně-odborných znalostí. Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení úloh, aby už v průběhu studia získali potřebnou výtvarnou a řemeslnou úroveň; těžiště přitom zůstává na rozvíjení invence a tvořivého potenciálu. Umělecká individualita pedagogů je nevyhnutelným předpokladem tvořivé atmosféry a kvality školy.

oddělení Design a tvarování dřeva

Oddělení Design a tvarování dřeva se zabývá navrhováním a realizací užitkových předmětů ze dřeva. Vedle nábytku, bytových doplňků, hraček, sportovních potřeb, šperků či hudebních nástrojů rozšiřuje možnost uplatnění absolventů o oblasti, které jsou mimo rámec tvorby běžných konzumních produktů. Jedná se o pokusy s „prosociální kreativitou“, jakou jsou tvorba hraček a rehabilitačních pomůcek pro pohybově a zrakově postižené děti nebo tvořivé dílny v ústavech pro mentálně postižené. „Proekologickou tvorbou“ se studenti snaží rekultivovat zdevastované území. Hledají inspiraci v lidovém umění a životním stylu minulosti, v protikladech kulturní vykořeněnosti, nevkusu a konzumu.

Jakub Kachút

Kinetický stoleček

Jakub Kachút

Adriana Kováčová

Polohovatelný dětský stolek

Adriana Kováčová

Silvia Orgoňová

Bytový doplněk – věšák

Silvia Orgoňová

Alica Polakovičová

Zoomorfní dětský stolek

Alica Polakovičová

Tomáš Strasser

Zoomorfní dětský stoleček

Tomáš Strasser

Dávid Tóth

Pohybovadlo

Dávid Tóth

Natália Ulianková

Stoleček – skládačka

Natália Ulianková

 

oddělení Kamenosochařství

Oddělení Kamenosochařství klade velký důraz na propojení výtvarného řemeslného a užitkového aspektu tvorby. Během celého studia je rozvíjeno invenční myšlení studentů, stejně jako jejich řemeslné schopnosti – kresebná příprava, navrhování, modelování, práce s prostorem a barvou. Studenti pracují s rozličnými materiály, poznávají jejich výtvarné a technické možnosti. Osvojují si také reprodukční kamenosochařské techniky a rozšiřují své poznání seznamováním se s jinými výtvarnými disciplínami – tvorbou medailí, plaket, pamětních mincí a šperků.

Filip Bielek

Mísa Vodní hladina

Filip Bielek

Mária Danilova

Nádoba na čaj Enter tea

Mária Danilova

Martina Ježíková

Mísa Triptych

Martina Ježíková

Lívia Klasová

Mísa Měsíc

Lívia Klasová

Lívia Niedelová

Nádoba na čaj Tajemství slov

Lívia Niedelová

Barbora Opátová

Nádoba na čaj Teplo spojuje

Barbora Opátová

Lucia Takáčová

Nádoba na čajovou sušinu Origami

Lucia Takáčová

 

oddělení Keramický design

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu je oddělení s nejdelší tradicí na škole. Nyní se toto oddělní vědomě hlásí k odkazu ŠUŘ a chce jej dále rozvíjet a modifikovat v podmínkách současného způsobu života a v zájmu celospolečenského kulturního pokroku. Důkladná koncepce naplňuje profil absolventa mimo jiných složek výchovy zejména poznatky o materiálech a jejich technologickém a výtvarném zpracování.

Patrícia Beráková

Keramické dózy na čaj Teaspoon

Patrícia Beráková

Lenka Brabcová

Keramické láhve

Lenka Brabcová

Barbora Harciníková

Láhve na ledový čaj

Barbora Harciníková

Andrea Kokolová

Keramické dózy na čaj Doss

Andrea Kokolová

Alena Matúšková

Keramická čajová souprava T-set

Alena Matúšková

Margaréta Petržalová

Keramické dózy na čaj Omina

Margaréta Petržalová

Brigita Sedláková

Keramické dózy na čaj Wild

Brigita Sedláková

Zuzana Svatíková

Set keramických svícnů Eggplant

Zuzana Svatíková

 

oddělení Propagační výtvarnictví

Součinnost jednotlivých předmětů a osvojení si prvků výtvarné, manuální i technické povahy dávají žákovi tohoto oddělení možnost, aby později úspěšně řešil i často komplikované propagační úlohy. Zároveň nabývá i základní kritickou orientaci posuzováním svých výsledků v konfrontaci s výsledky spolužáků. Ve vyšších ročnících přibývá navrhování a architektonický design. Úlohy jsou formulované tak, aby žák jako klauzurní práce navrhl a zrealizoval konkrétní artefakty – od emblému, řešení znaku v příslušném materiálu, přes jednoduché plošné poutače různé povahy a trojrozměrné propagační objekty až ke komplexním propagačním a výstavním počinům. Zkušenosti potvrzují, že pro žáka je stimulem řešení konkrétní zakázky, končící realizací.

Beáta Madajová

Svítidlo Sea fog

Beáta Madajová

 

odbor Ruční výtvarné zpracování textilií

Podstatu výtvarného zpracování textilu na tomto oddělení tvoří výšivkářské a krajkářské techniky, ruční tkaní a vázání gobelínů, technika batik a malování na textil, pletení a háčkování, konstrukce a modelace oděvů. Osvojení si tradičních textilních technik ale není konečným uchopením odbornosti; tím je jejich výtvarný posun a přehodnocení do současného myšlení v designu. K tomu patří i využití netextilních materiálů, tedy práce s plasty, papírem, technickými tkaninami, drátem, kovem… Osnovy obsahují komplexní řešení interiérového designu, autorského oděvu, oděvních doplňků, textilních a netextilních šperků, hraček, tapisérií a výtvarných artefaktů. V posledním období oddělení vychází především ze současných požadavků na textilní design a pracovní uplatnění. Studenti proto své výsledky konfrontují ještě během studia na výstavách, módních přehlídkách a workshopech.

Izabela Lovišková

Interiérové světelné objekty

Izabela Lovišková

Petra Rybanská

Interiérové doplňky – „čajové“ posezení

Petra Rybanská

MOBITEX 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště