Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
27.2. - 2.3. 2019

Veletrh nábytku a interiérového designu

GRAND PRIX MOBITEX 2019 – sekce student

 

Soutěž GRAND PRIX MOBITEX – sekce student je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice. Studentské práce z období posledního roku mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Přihlášené práce budou posouzeny odbornou komisí, výběr bude vystaven na veletrhu MOBITEX ve dnech 27. 2. – 2. 3. 2019.

Pořadatelem veletrhu MOBITEX i soutěže GRAND PRIX MOBITEX jsou Veletrhy Brno, a.s.

Zadání

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Téma letošního ročníku: student versus výrobce

Uzávěrka přihlášek je 11. 1. 2019!

Podmínky účasti

 • Registrační poplatek do soutěže činí 4.000 Kč (včetně DPH); poplatek se vztahuje na přihlašovatele, neváže se na počet přihlášených prací!
 • Na veletrhu MOBITEX budou vystaveny práce vybrané odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel
 • Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí první den konání veletrhu získají finanční odměnu ve výši 10.000 Kč (1. místo), 5.000 Kč (2. místo), 3.000 Kč (3. místo) a zvláštní ocenění Klastru českých nábytkářů spojené s finanční odměnou do výše 10.000 Kč a s možností stáže u některého z výrobců.
 • Další ocenění udělí:
  • Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.

Přihlášení

 • Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu
 • Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1
 • Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace

 • Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu
 • Všechny přihlášené práce, které splnily podmínky pro hodnocení, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele
 • Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu
 • Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací, jejich pojištění

Důležitá data

 • 11. 01. 2019 | termín pro odevzdání přihlášek a podkladů
 • 21. 01. 2019 | výsledky jednání hodnotící komise
 • 26. 02. 2019 | odevzdání prací a instalace (9.00–15.00)          
 • 27. 02. – 02. 03. 2019 | konání veletrhu
 • 28. 02. 2019 | studentský den, vyhlášení výsledkůGRAND PRIX MOBITEX 2019 
 • 02. 03. 2019 | převzetí prací, deinstalace, odvoz (od 17.00)

Podklady pro hodnocení a prezentaci musí obsahovat tyto položky (viz vzor):

a/ škola:

 • název (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů) a adresu školy
 • jméno kontaktní osoby
 • stručný text o škole (v případě střední školy), katedře a ateliéru (v případě vysoké školy) charakterizující zaměření – rozsah max. 700 znaků včetně mezer
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; max. 400 znaků včetně mezer
 • obrazovou dokumentaci práce (samostatné foto)

b/ autoři přihlašující se individuálně:

 • jméno a adresu autora
 • název a adresu školy, kterou studuje (včetně fakulty, katedry, ateliéru, oborů)
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každoupřihlášenou práci samostatná charakteristika; max.400 znaků včetně mezer
 • obrazovou dokumentaci práce (samostatné foto)

Přihlášky zasílejte do 11. ledna 2019 e-mailem, označené v předmětu zprávy „GPM 2019“ na adresu: GrandPrixMobitex@gmail.com

Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny!

Martin Videczký, ředitel veletrhu MOBITEX

Lenka Bednářová, kontaktní osoba za BVV
tel: +420 541 152 398, e-mail: lbednarova@bvv.cz

PhDr. Dagmar Koudelková, kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886, e-mail: GrandPrixMobitex@gmail.com

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Současně také

Stavební veletrh Brno
27.2. - 2.3. 2019


DSB - Dřevo a stavby Brno
27.2. - 2.3. 2019Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště