Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
2.-4.3. 2023

Veletrh nábytku a interiérového designu

GRAND PRIX MOBITEX 2023 – sekce student


Studentská soutěžní přehlídka GRAND PRIX MOBITEX je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice. Studentské práce z období posledních tří let mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Kolekce vybraná odbornou porotou bude ve dnech 2. – 4. března 2023 vystavena na veletrhu MOBITEX 2023.

Organizátor soutěže

Veletrhy Brno a.s.
Výstaviště 1
603 00 Brno
IČO: 25582518
DIČ: CZ25582518
Odborní partneři
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.
Klastr českých nábytkářů, družstvo
Spolupráce
Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.
Design ATAK
Kurátorka přehlídky
PhDr. Dagmar Koudelková
Organizační spolupráce
Mgr. Karolína Kouřilová
Architektonické řešení expozice
POSTROP
Grafický design
Neon Studio

 

Seznam prací postupujících
do 2. kola studentské soutěžní přehlídky
GRAND PRIX MOBITEX 2023

Ceny GRAND PRIX MOBITEX 2023 uděleny!


INFORMACE O SOUTĚŽI

Soutěžní přehlídka je nově rozdělena do dvou kategorií:

 1. vysoké školy
 2. střední školy

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium "dobrého designu" – funkčnosti, originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a udržitelnosti.

 • přihlášené práce bude hodnotit odborná porota ve dvou kolech
 • práce, které postoupí do užšího výběru, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele a vystaveny na veletrhu MOBITEX 2023
 • vyhlášení výsledků soutěže v obou kategoriích proběhne první den konání veletrhu
 • vítězným pracím bude zajištěna mediální propagace

V každé z kategorií budou uděleny tři ceny GRAND PRIX MOBITEX a dále ocenění partnerů soutěžní přehlídky:

 • Ceny GRAND PRIX MOBITEX – střední školy
 • Ceny GRAND PRIX MOBITEX – vysoké školy
 • Cena Klastru českých nábytkářů
 • Cena Národního centra nábytkového designu
 • Cena čalounického řemesla
 • Cena truhlářského řemesla
 • Cena společnosti Design ATAK
 • Cena studia POSTROP

Uzávěrka přihlášek: 22. ledna 2023, 23:59

Přihlášky odevzdané po tomto termínu nebudou do soutěže přijaty!

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • přihlášeny mohou být návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků (výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1) z období posledních tří let, pokud nebyly v rámci soutěžní přehlídky GRAND PRIX MOBITEX již dříve prezentovány
 • přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, zajistí vlastními prostředky dopravu, bude se podílet na instalaci a deinstalaci a také na prezentaci v rámci doprovodného programu první den konání veletrhu
 • pořadatel na základě dodaných podkladů zajistí mediální propagaci, vystavení vybraných prací a jejich pojištění
 • registrační poplatek do soutěže je 4 000 Kč (včetně DPH) – poplatek se vztahuje na přihlašovatele (zpravidla školu) a neváže se na počet přihlášených prací

Důležitá data

22. 1. 2023
uzavření přihlášek, odevzdání všech podkladů
30. 1. 2023 výsledky jednání hodnotící komise
1. 3. 2023 odevzdání prací a instalace (9.00 – 15.00)
2. – 4. 3. 2023 konání veletrhu
2.3. 2023 vyhlášení výsledků
4. 3. 2023 převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.)

 

Způsob přihlášení prací: prostřednictvím formuláře

ZDE

 

Ing. Martin Škarka, ředitel veletrhu MOBITEX

 

Kontaktní osoby

Kurátorka expozice
PhDr. Dagmar Koudelková
tel.: +420 602 571 886
e-mail: GrandPrixMobitex@gmail.com

Kontaktní osoba za BVV:
Lenka Bednářová
tel: 541 152 398
e-mail: lbednarova@bvv.cz

 

Komise soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2023

Mgr. Elena Farkašová, ArtD.

Elena Farkašová působí od roku 2010 na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Věnuje se zejména teorii a metodologii dizajnu a kompetenčním schopnostem v odboru design. Podílela se na více než desítce výzkumných a výstavních projektů. Byla kurátorkou 7. a 9. ročníku soutěže Cena prof. Halabaly (2011, 2013), kurátorkou putovních výstav v České republice, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku). Je spoluautorkou publikací Furniture and interior design, Design of environment a autorkou vědecké monografie Kreativita dizajnéra a jej rozvoj vo výučbe. Od roku 2014 externě přednáší na Inštitúte duševného vlastníctva při Úrade priemyselného vlastníctva SR.


Rudolf Fukal

Rudolf Fukal, absolvent Střední průmyslové školy strojní ve Zlíně (1973–1977), je spolumajitelem a jednatelem firmy RIM CZ s.r.o., kterou založil v roce 1991. V letech 1979–1990 pracoval v Moravanu Otrokovice v podnikové zkušebně, dále jako kontrolor, revizní technik a mistr. Provozoval aktivně hokej (1968–2008), na profesionální úrovni se věnuje fotografování: jako člen SČF, ČFFU a Fotoklubu Beseda Otrokovice se podílí na organizaci výstav, zejména fotografických, a také prezentací nábytkového designu; v roce 2018 inicioval reprízu výstavy „Anonymní“ ohýbaný nábytek v Otrokovické Besedě. Zajímá se o hudbu, cestování, historické automobily, sběratelství. V rámci svých pracovních aktivit podporuje tvorbu mladých designérů a studentů.


Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.

Předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo, vystudovala Dřevařské inženýrství a navazující doktorské studium Procesy tvory nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2008 působila na univerzitě jako technický pracovník pro výzkum v oboru nábytek, poté pracovala v Asociaci český nábytkářů a v Katastru českých nábytkářů jako manažer. V rámci KČN usiluje o posílení nábytkářského oboru v České republice: je koordinátorem vědecko-výzkumné činnosti, zřizuje technologická centra KČN pro účely VaV v oboru nábytek, řídí internacionalizační aktivity klastru a jeho členů, stará se o propagaci a rozvoj nábytkářství, pořádá odborné semináře a workshopy pro odbornou i laickou veřejnost v oboru Nábytek. Od roku 2012 je členkou hodnotící komise GP MOBITEX a od roku 2017 hodnotící komise Wood-Tec Award.


Mgr. A. David Karásek

David Karásek absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze se zaměřením na produktový design. Po skončení studií založil společně s Radkem Hegmonem v roce 1996 společnost mmcité, která se od svého vzniku zabývá návrhy, vývojem, výrobou a dodávkami městského mobiliáře. Portfolio firmy s pobočkami v mnoha zahraničních zemích je velmi široké: nabízí parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, přístřešky pro zastávky MHD, konstrukce pro nástupiště, prodejní stánky nebo informační nosiče. Společnost se podílí i na nekomerčních projektech, v minulosti připravila např. projekt On the street zaměřený na design předmětů pro bezdomovce. David Karásek, spoluzakladatel firmy mmcité a kreativní ředitel studia mmcité design, je autorem řady oceněných produktů městského mobiliáře.


PhDr. Dagmar Koudelková

Historička umění, od roku 2010 působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2013 je také ředitelkou Národního centra nábytkového designu, o. p. s. Věnuje se především problematice ohýbaného nábytku, meziválečné bytové kultury a designu 20. století. Jako kurátorka sbírky nábytku Moravské galerie v Brně (1990–2001) a později kurátorka výstav Design centra ČR (2002–2007) se podílela na řadě velkých výstavních projektů ((Princip Thonet, Český kubismus, František Bílek, Antonín Procházka ad.) a připravila desítky menších výstav. V letech 2000–2003 byla kurátorkou přehlídek českého a zahraničního designu v rámci projektu art & interior ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, 2006–2011 kurátorkou projektu Designstory, od 2012 projektu studentské přehlídky Grand Prix Mobitex v rámci veletrhu Mobitex. Je autorkou publikací Jiří Pelcl. Subjective x Objective (ERA 2006) a Atika 1987–1992. Emoce a forma (ERA 2007) a spoluautorkou publikace Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (ERA 2003).


Ing. Viktor Sinajský

Vystudoval Design nábytku na Mendelově univerzitě v Brně. Za studií se účastnil mnoha designérských soutěží včetně soutěží vypisovaných Design centrem České republiky. Od roku 2004 pracoval jako designér pro interiérové firmy, od roku 2006 je členem designérského týmu Viewart, který navrhoval interiéry pro různé obchodní společnosti. V roce 2011 založil s kolegy ateliér design ATAK, v němž působí jako vedoucí kreativního designérského týmu a je specialistou na interiérový a nábytkový design; pod jeho vedením byly realizovány desítky úspěšných interiérových projektů. Zajímá se o fotografii, připravil několik autorských fotografických výstav.


 

Historie Grand Prix Mobitex

RočníkPřihlášené exponátyOceněné exponáty Studentské práce
2023

studentské práce
2022 exponáty
ocenění
studentské práce
2020
exponáty
ocenění studentské práce
2019
exponáty
ocenění studentské práce
2018 exponáty
ocenění
studentské práce
2017 exponáty
ocenění
studentské práce
2016 exponáty
ocenění
studentské práce
2015 exponáty
ocenění
studentské práce
2014 exponáty
ocenění
studentské práce
 

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště