Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GRAND PRIX MOBITEX 2022 – sekce STUDENT - přihlášené školy


PARTNER

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení

Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
Kontaktní osoba: doc. Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Tel: +420 545 134 175, 702 598 252
E-mail: simek@mendelu.cz

Ústav nábytku, designu a bydlení navazuje na tradici Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku 1992, a obnovuje výzkum v oboru nábytku a interiéru. Základním posláním ústavu je vysokoškolská pedagogická činnost s cílem výchovy nové generace nábytkářských bakalářů a inženýrů. Posláním školy je vychovávat odborníky způsobilé zařazení do pracovních týmů v oblasti výroby, vývoje a výzkumu nábytku. Díky vyvážení teoretických a praktických znalostí jsou absolventi schopni obstát v domácím i zahraničním prostředí a začlenit se do všech částí vývoje, od prvopočátečního zpracovávání dřeva, přes design až po testování povrchů ve specializovaných laboratořích. Škola si však také klade za cíl ponechat každému studentovi jeho originální přístup a myšlení a neomezovat ho dogmaty a zaběhlými klišé. Na Ústavu nábytku, designu a bydlení lze studovat bakalářská i magisterská studia zaměřená na design a tvorbu nábytku.

 1. Bělařová Marie / Mlýnky Swing
 2. Bělohlávková Barbora / Betonový gril Betony
 3. Do Bao Nhi/ Nocenka
 4. Dočkal Filip / Modulární nábytkový systém Modulock
 5. Gallová Hana/ Set svítidel Betoni
 6. Hasilová Natálie / Chair 21
 7. Holas Martin / Pracovní stůl Moon
 8. Holoubková Saskie, Rehabilitační pomůcka Hapti
 9. Horáková Anna / Odpočivné křeslo Ply
 10. Houšťová Hana / botník Kris Kros
 11. Jakubcová Sarah / Pracovní stůl do bytu Dot
 12. Káňová Sára / Odpočivné retro křeslo
 13. Konšelová Natálie / Botník Zigzag
 14. Kopecká Kateřina/ Mlýnky Akord
 15. Krupičková Petra / Dětská židle Pety
 16. Lukášková Ludmila / Židle aNgle
 17. Machová Karolína / Interiérové dveře Lana
 18. Mikulec Tomáš / Křeslo Halabala
 19. Snášel Filip / Interiérové dveře Trapezoid
 20. Štěpánková Lucie / Kolekce svítidel Lajt
 21. Taccori Denisa / Interiérové dveře la Giraffa
 22. Varecha Samuel / Lavička
 23. Zaplatílek Ondřej / Konferenční stolek Coffe T
 24. Kolektiv autorů / Kolekce nábytkových solitérů z PDP

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Radim Marušák
Tel.: +420 725 278 208
E-mail: marusak@ssno.cz

Studijní a učební obory školy jsou zaměřeny na oblasti zpracování dřeva, design nábytkuv nábytkářském průmyslu, výrobu nábytku a u některých oborů i na uměleckořemeslnépojetí a design. Absolventi školy mají široké uplatnění v nábytkářských podnicích, zejména v menších firmách, ale také v obchodních, stavebních i projekčních firmách. Škola má širokou nadregionální působnost, téměř třetina absolventů maturitních oborů vystudovala vysokou školu v odborně-technickém zaměření, architektonickém nebo jiném směru. Škola spolupracuje s řadou renomovaných firem a také s vysokými i odbornými školami, včetně subjektů slovenských; je fakultní školou UTB ve Zlíně a partnerskou školou Mendelovy univerzity v Brně.

 1. Foldyna Martin / Psací stůl

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Střední škola umění a designu Brno a Vyšší odborná škola Brno

Obor Design interiéru

Husova 10, 615 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Drahomír Nantl
Tel.: +420 725 011 789
E-mail: nantl@ssudbrno.cz

Studium v ateliéru Designu interiéru (pracoviště Husova) je zaměřeno na získávání znalostí v oblasti designu nábytku a interiérové architektury s využitím počítačové grafiky. Základem výuky je osvojení si kresebných dovedností a kompozičních zákonitostí, ale také znalostí materiálů, konstrukcí a technologií. Tyto student následně využije pro tvorbu vlastních studií a návrhů. Důraz je kladen na tvořivost, schopnost samostatné, ale i kolektivní práce od počátečních skic, přes technickou dokumentaci až k realizaci modelů či prototypů ve školních dílnách. Jinou možnou formou realizace je počítačová vizualizace – vytváření prostoru a modelování ve 3D programech.

 1. Krajná Jana / Sušověs
 2. Matulová Dominika / Žirafa
 3. Suchánková Lucie / Gramehr

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Obor Design interiéru; Průmyslový design

17. listopadu 1202, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Moravec
Tel.: +420 775338 451
E-mail: martin.moravecz@supshk.cz

SUPŠ HNN HK je škola s dlouhou tradicí založená původně jako učiliště továrny Petrof. V současnosti nabízí studium v několika studijních a učňovských oborech, kde převažují obory umělecké a uměleckořemeslné. Ve výuce jsou studenti vedeni k samostatné tvůrčí, ale i týmové práci. Pro školu je již po desetiletí stěžejní zaměření na výrobu hudebních nástrojů i na výrobu nábytku. Soustředí se jak na tradiční technologie, tak na moderní design. Je jedinou školou tohoto typu v Královéhradeckém kraji.

 1. Krejčová Tereza / Kořeny
 2. Kučerová Barbora / Petal Lamp
 3. Šádková Barbora / Twilit

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, obor Textilní tvorba

Pivovarské náměstí 1244/1, 500 03 Hradec Králové 3
Kontaktní osoba: Mgr. Art. Mária Hromadová, ArtD.
Tel.: +420 731 931 976
E-mail: maria.hromadova@uhk.cz

Textilní tvorba je jednooborové bakalářské studium na Katedře výtvarné kultury a textilnítvorby. Studium je zaměřené na autorskou tvorbu textilií. Součástí studijního programu jetaké řešení bytové textilie a doplňků. Hlavní důraz je kladen na kreativní přístup vevyjadřování studenta, originalitu v tvůrčím procesu, netradiční zpracování textilníhomateriálu a na hledání vlastností, vzájemných vztahů a kombinací textilních i netextilníchmateriálů. Student je veden k akceptaci tradice při hledání vize budoucnosti. Inspiraci provlastní tvorbu a kreativní výtvarná řešení studenti nachází v realizacích workshopů různýchforem a uměleckých projektů ve spolupráci s českými i zahraničními školami.

 1. Břízová Gabriela / Mosaic Pillow
 2. Čechurová Markéta / Ďáblík a ryba
 3. Fiala Oliver / DCT – Denim, Canavas & Twill
 4. Hornychová Aneta / Fantasy – bdělé oko
 5. Jandová Barbora / Čarovné byliny
 6. Kalinová Adriana / Indigo
 7. Kantová Doubravka / Sky of birds
 8. Losenická Jana / Fantaskní zahrada
 9. Prokopová Magdaléna / Čajovníková plantáž
 10. Rolečková Karolína / Landscape
 11. Říhová Alena / Frill

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta umění a designu, Design keramiky

Pasteurova 9, 400 96, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: MgA. Jana Linhartová
Tel.: +420 776 167 299
E-mail: jana.linhartova@ujep.cz

Podmínkou pro studium nejsou středoškolské keramické znalosti, ale kuráž, zvědavost a chuť poznávat a experimentovat. Jsme si vědomi faktu, že člověk 21. století je postaven do nejisté role stále sebe-sama aktualizovat. Podporujeme proto individuální rozvoj osobnosti studenta, jeho hledání i intuitivní tvůrčí přístup. Studium probíhá formou konzultací, ale také organizováním workshopů s domácími i zahraničními lektory. Výuka je členěna na základě semestrální a klauzurní práce, kde společně mapujeme cesty v oblastech designu a umění – ať se jedná o produkt, objekt, instalaci či o způsoby, jak pracovat s virtualitou dnešní doby.

 1. Bourová Agáta / Interiérový objekt Po dešti
 2. Kocman Josef / Difuzér „Pffff“
 3. Síla David / Kolekce mís D

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací, obor Multimédia a design, ateliér Průmyslový design

Univerzitní 2431, Zlín 760 01
Kontaktní osoba: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Tel.: +420 733 690 836
E-mail: surman@utb.cz

Studium v ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, který v současné době vede doc. MgA. Martin Surman, ArtD., je zaměřeno na problematiku navrhování sériově vyráběných produktů z oblastí designu nábytku, interiérových doplňků, elektrospotřebičů, strojů, dopravních prostředků a dalších.

V rámci ateliérové výuky je kladen důraz zejména na vysokou užitnou hodnotu návrhu a jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu, ekologii a výrobní potenciál. Ateliér se zaměřuje na úzkou spolupráci s výrobním sektorem, o čemž svědčí řada realizací konkrétních výrobků, registrovaných průmyslových vzorů a dlouhodobě úspěšné partnerství s mnoha firmami. Naprostá většina ateliérových projektů je iniciována přímo z praxe, konkrétními požadavky a potřebami průmyslové sféry.  Pozitivním ukazatelem optimálního směřování ateliéru je bezesporu velmi dobré uplatnění absolventů v praxi, v tuzemských i v zahraničních společnostech. Ve výuce je design vnímán jako prostředek komunikace mezi designérem, výrobcem a uživatelem.

 1. Dovalová Annamária / Jídelní stůl Masa
 2. Krmíčková Iveta / Kolekce interiérových věšáků Loop
 3. Vražel Matej / Interiérový nábytek Trojica
 4. Kolektiv autorů / Kolekce konviček
 5. Kolektiv autorů / Kolekce květináčů

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací, obor Multimédia a design, ateliér Produktový design

Univerzitní 4342, Zlín 760 01
Kontaktní osoba: doc. M.A. Vladimír Kovařík
Tel.: +420 724 646 733
E-mail: kovarik@utb.cz

V rámci studia v ateliéru Produktový design se studenti orientují na designerskou praxi v několika rovinách – výrobní, uživatelské, etické. Seznamují se s materiály, technologiemi a ergonomií a jsou vedeni k tomu, aby byli schopni uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele, dlouhodobé udržitelnosti i etické a environmentální zodpovědnosti. Ty jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení. Studenti ateliéru často řeší nejenom návrh produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, aby byli schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání.  

 1. Kochánková Kateřina / Multifunkční paraván
 2. Koňařík Václav / Stůl Kumiko
 3. Krajčoviechová Karolína / Wam

  Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


  Západočeská univerzita v Plzni

  Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, ateliér Design nábytku a interiéru

  Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
  Kontaktní osoba: Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
  Tel.: +420 722 230 891
  E-mail:
  jpotiron@fdu.zcu.cz

  Vedení i studenti ateliéru Design nábytku a interiéru zastávají názor, že design může řešit problémy běžného života, ale taky vážná společenská témata, že dokáže interiér formovat, v prostoru být nenápadný nebo dominující. Design je zde vnímán nejenom jako praktický a užitečný, ale má i schopnost a sílu vyvolávat emoce, být expresivní jako umělecké dílo, precizní jako dobře fungující stroj. Může být seriózní a zároveň hravý, demokratický, ale také kritický. Pedagogové se studenty společně hledají nové tvarosloví nábytku a interiérových produktů, přidávají nové funkce a snaží se přemýšlet dopředu. Přihlašované práce jsou vytvořeny z ekologických nebo recyklovaných materiálů, jsou jednoduché na výrobu i složení a cenově dostupné.

  1. Blažková Markéta / Policový systém KARi
  2. Halamová Julie / Paraván Be Hidden
  3. Prchalová Veronika / Stolek Croxxx

  Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.

  Současně také

  Mohlo by vás zajímat

  Vybíráme z firem

   

  Fotogalerie

  Video

  Vyhledat můj veletrh

  Areál výstaviště