Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GRAND PRIX MOBITEX 2022 – sekce student


Soutěž GRAND PRIX MOBITEX – sekce student je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice. Studentské práce z období posledního roku mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Přihlášené práce budou posouzeny odbornou komisí, výběr bude vystaven ve dnech 21. – 23. dubna 2022 na veletrhu MOBITEX 2022.

Pořadatelem veletrhu MOBITEX 2022 i soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2022 jsou Veletrhy Brno, a.s.

Zadání

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Téma letošního ročníku: EKOLOGIE

Uzávěrka přihlášek je 20. února 2022!

Podmínky účasti

 • Registrační poplatek do soutěže činí 5.000 Kč (včetně DPH); poplatek se vztahuje na přihlašovatele, neváže se na počet přihlášených prací!
 • Na veletrhu MOBITEX 2022 bude vystaven výběr nejlepších prací vybraných odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel
 • Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí v době veletrhu získají finanční odměnu ve výši 10.000 Kč (1. místo), 5.000 Kč (2. místo), 3.000 Kč (3. místo) a zvláštní ocenění Klastru českých nábytkářů do výše 10.000 Kč a možnosti stáže u některého z výrobců.
 • Další ocenění udělí: Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.: věcná cena

Přihlášení

 • Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu
 • Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1
 • Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace

 • Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu
 • Všechny přihlášené práce, které splnily podmínky pro hodnocení, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele
 • Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu
 • Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací, jejich pojištění

Důležitá data

20. 02. 2022
uzavření přihlášek, odevzdání všech podkladů
28. 02. 2022
výsledky jednání hodnotící komise
20. 04. 2022

odevzdání prací a instalace (9.00 – 15.00)

21. – 23. 04. 2022
konání veletrhu
23. 04. 2022
převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.)

 

Podklady pro hodnocení a prezentaci musí obsahovat tyto položky (viz vzor):

a/ škola:

 • název školy (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů) a adresu školy
 • jméno kontaktní osoby
 • stručný text o škole (v případě střední školy), katedře a ateliéru (v případě vysoké školy) charakterizující jejich zaměření – rozsah max. 700 znaků včetně mezer
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; uvést také rozměr, materiál) – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • obrazovou dokumentaci práce (ideálně samostatné foto, příp. prezentaci v Powerpointu)

b/ autoři přihlašující se individuálně:

 • jméno autora, adresu autora
 • název a adresu školy, kterou studuje (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů)
 • stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; uvést také rozměry, materiál) – rozsah max. 400 znaků včetně mezer
 • obrazovou dokumentaci práce (ideálně samostatné foto, příp. prezentaciv Powerpointu)

Přihlášky zasílejte do 20. února 2022 e-mailem, označené v předmětu zprávy „GPM 2022“ na adresu: GrandPrixMobitex@gmail.com.

Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny!

Ing. Martin Videczký, ředitel veletrhu MOBITEX

Kontaktní osoby
PhDr. Dagmar Koudelková, kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886
e-mail: GrandPrixMobitex@gmail.com

Lenka Bednářová, kontaktní osoba za BVV:
tel: 541 152 398
e-mail: lbednarova@bvv.cz

 

Komise soutěže GRAND PRIX MOBITEX


Komerční a studentská sekce GPM

PhDr. Dagmar Koudelková

Historička umění, od roku 2010 působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2013 je také ředitelkou Národního centra nábytkového designu, o. p. s. Věnuje se především problematice ohýbaného nábytku, meziválečné bytové kultury a designu 20. století. Jako kurátorka sbírky nábytku Moravské galerie v Brně (1990–2001) a později kurátorka výstav Design centra ČR (2002–2007) se podílela na řadě velkých výstavních projektů ((Princip Thonet, Český kubismus, František Bílek, Antonín Procházka ad.) a připravila desítky menších výstav. V letech 2000–2003 byla kurátorkou přehlídek českého a zahraničního designu v rámci projektu art & interior ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, 2006–2011 kurátorkou projektu Designstory, od 2012 projektu studentské přehlídky Grand Prix Mobitex v rámci veletrhu Mobitex. Je autorkou publikací Jiří Pelcl. Subjective x Objective (ERA 2006) a Atika 1987–1992. Emoce a forma (ERA 2007) a spoluautorkou publikace Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (ERA 2003).


Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Vítězslav Gaja vystudoval vývoj a tvorbu nábytku a navazující doktorské studium Procesy tvory nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2012 působí v nábytkářském průmyslu v rámci Textilního zkušebního ústavu, s. p. v oblasti VaV projektů a tvorby národních a mezinárodních technických norem, kde spolupracuje s předními světovými výrobci a zkušebnami, kteří vytváří aktuální požadavky nejen na bezpečný nábytek, ale také na jeho trvanlivost a jeho životní cyklus. Tyto získané zkušenosti a poznatky předává dál tuzemským výrobců v rámci akreditované zkušební laboratoře pro nábytek TZÚ, která poskytuje komplexní služby již od návrhu a vývoje nových výrobků. Jeho aktivity jsou spojeny s posláním a činnostmi Klastru českých nábytkářů, Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, České ergonomické společností a dalších subjektů jenž je členem.


Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.

Předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo, vystudovala Dřevařské inženýrství a navazující doktorské studium Procesy tvory nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2008 působila na univerzitě jako technický pracovník pro výzkum v oboru nábytek, poté pracovala v Asociaci český nábytkářů a v Katastru českých nábytkářů jako manažer. V rámci KČN usiluje o posílení nábytkářského oboru v České republice: je koordinátorem vědecko-výzkumné činnosti, zřizuje technologická centra KČN pro účely VaV v oboru nábytek, řídí internacionalizační aktivity klastru a jeho členů, stará se o propagaci a rozvoj nábytkářství, pořádá odborné semináře a workshopy pro odbornou i laickou veřejnost v oboru Nábytek. Od roku 2012 je členkou hodnotící komise GP MOBITEX a od roku 2017 hodnotící komise Wood-Tec Award.


MgA. Jaroslav Juřica M.A.

Jaroslav Juřica je produktový a průmyslový designér, který hledá přirozený vztah mezi funkcí a osobitým výrazem produktu. Během bakalářského studia produktového designu na Fakultě výtvarných umění v Brně se postupně začal zajímat o produkt jako objekt a hledání jeho funkčních principů. Magisterské studium absolvoval na School of Design při švédské Lund University. V roce 2008 působil v holandském studiu Demakersvan a na podzim téhož roku se zúčastnil programu S.T.A.R. Design (Space and Terrestrial Architectural Research), pořádaného NASA Johnson Space Center v Houstonu. V roce 2010 absolvoval na Fakultě výtvarných umění studium sochařství u Michala Gabriela. Je autorem židle 002 pro TON, kolekcí nových postelí pro firmu Jelínek nebo hliníkových koloběžek pro značku YEDOO, oceněných značkou Red Dot.


Ing. Viktor Sinajský

Vystudoval Design nábytku na Mendelově univerzitě v Brně. Za studií se účastnil mnoha designérských soutěží včetně soutěží vypisovaných Design centrem České republiky. Od roku 2004 pracoval jako designér pro interiérové firmy, od roku 2006 je členem designérského týmu Viewart, který navrhoval interiéry pro různé obchodní společnosti. V roce 2011 založil s kolegy ateliér design ATAK, v němž působí jako vedoucí kreativního designérského týmu a je specialistou na interiérový a nábytkový design; pod jeho vedením byly realizovány desítky úspěšných interiérových projektů. Zajímá se o fotografii, připravil několik autorských fotografických výstav.

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště