Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
25.-28.4. 2018

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Deset cen pro studentský design

V soutěžní přehlídce GRAND PRIX MOBITEX – studentská sekce si návštěvníci pavilonu F mohou prohlédnout 80 návrhů či výrobků od 92 studentů z pěti středních a vysokých škol. Letos se prezentuje nábytek a bytové doplňky v duchu témat návrat k přírodě a retro. Autoři těch nejzdařilejších prací si ve čtvrtek v pavilonu F převzali ceny spojené s finančními odměnami.

Deset cen pro studentský design

GRAND PRIX MOBITEX 2018 – sekce STUDENT - přihlášené práce

 

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení

Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Tel: +420 731 076 038
E-mail:
svoboda@mendelu.cz

Ústav nábytku, designu a bydlení navazuje na tradici Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku 1992, a obnovuje výzkum v oboru nábytku a interiéru. Základním posláním ústavu je vysokoškolská pedagogická činnost s cílem výchovy nové generace nábytkářských bakalářů a inženýrů. Posláním školy je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni zařazení do pracovních týmů v oblasti výroby, vývoje a výzkumu nábytku. Díky vyvážení teoretických a praktických znalostí jsou absolventi schopni obstát v domácím i zahraničním prostředí a začlenit se do všech částí vývoje, od prvopočátečního zpracovávání dřeva, přes design až po testování povrchů ve specializovaných laboratořích. Škola si ale také klade za cíl ponechat každému studentovi jeho originální přístup a myšlení a neomezovat ho dogmaty a zaběhlými klišé. Na Ústavu nábytku, designu a bydlení lze studovat bakalářská i magisterská studia zaměřená na design a tvorbu nábytku.

 • Agrikolová Eva / Vysoká pracovní stolička
 • Brychtová Alexandra / Akustické křeslo Soundie
 • Coufal Martin, Hába Jan / Quiet
 • Černochová Lucie / Dětská rostoucí židlička Ria
 • Černochová Lucie / Sedačka Chenille
 • Dembinná Magdaléna / Foťák
 • Dobrovolný Lubomír / Cufo
 • Dočkal Filip / Redesign Rietveld chair
 • Doležel Jan / Redesign Rietveld chair
 • Ďuriš Tomáš / Spider lamp
 • Fojtíková Michaela / Redesign Rietveld chair
 • Gapková Kateřina / Stolek Suomi
 • Hojgr Ondřej / Křeslo Edge
 • Horáková Anna, Čapková Nikola / An chair
 • Hrabec Marek / Stolička
 • Chumchalová Kamila / Redesign Rietveld chair
 • Jarošová Ivana, Holas Martin / Sezení Kahoot
 • Jelínková Nikola / Nesting tables
 • Kittová Nikoleta, Cagala Filip / Czeslø
 • Kotlandová Ludmila / Konferenční stolek Waterway
 • Kubátová Michaela / Němý sluha Alfi
 • Mandátová Veronika / Houpací křeslo Camino
 • Michnová Alžběta / Polohovatelné křeslo Strap
 • Němcová Tereza, Vyoralová Kamila / One elbow
 • Olšanská Veronika / Noční stolek Breetro
 • Paulasová Dominika, Obůrková Pavla / Stolička Padou
 • Plšková Kateřina / Foton
 • Plšková Kateřina, Forejtová Eliška / Macarone
 • Rovenská Tereze / Svítidlo Kalgozero
 • Řehák Josef / Creative line
 • Řehák Josef / Simple wood
 • Sirná Dominika / Ořechový jídelní stůl Memo
 • Slámová Martina, Mourková Karolína / Vyplétaná židle
 • Sobotková Alena, Kraus Jakub / Riflová židle
 • Sokolová Nikola / Esmmé
 • Steinerová Romana, Michnová Alžběta / Retro židle
 • Stiskalová Nela / Stolička Co stool
 • Szökeová Sarah, Kozák Miroslav / Doprovodné prvky pro děti
 • Vačevová Kristýna / Svítidlo Bambu
 • Varecha Samuel / Sezení Duos
 • Vejvodová Klára / Redesign Rietveld chair
 • Veverková Lenka / Svítidlo Deleve
 • Vrábelová Hana / Redesign Rietveld chair – Scale

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Olga Pastyříková
Tel: +420
736 520 025, +420 573 380 802
E-mail:
pastyrikova@ssno.cz

SŠNO zajišťuje vzdělávání ve studijních a učebních oborech v oblasti zpracování dřeva v nábytkářském průmyslu, ve výrobě nábytku a u některých oborů i v umělecko-řemeslném pojetí. Absolventi školy mají velmi široké uplatnění v nábytkářských podnicích, v obchodních, stavebních i projekčních firmách. Žáci vyšších ročníků se v rámci praktické výuky též podílejí na realizaci zakázkové výroby pro veřejnost. SŠNO se aktivně účastní celostátních soutěží a mezinárodních sympózií. Spolupracuje se zahraničím na výměnných stážích žáků v SRN, Itálii a Slovensku, zapojuje se do projektové činnosti se základními a středními školami.

 • Hanák Josef / Reproduktory Butterflies
 • Odvrša Jan / Odkládací stolek Kumiko

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Obor Design interiéru

Husova 10, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: MgA. Martina Deissová Víchová
Tel.: +420 736 640 590
E-mail:
deissova@ssudbrno.cz

Studium v ateliéru Designu interiéru je zaměřeno na získávání znalostí v oblasti designu nábytku a interiérové architektury s využitím počítačové grafiky. Základem výuky je osvojení si kresebných dovedností a kompozičních zákonitostí, ale také znalostí materiálů, konstrukcí a technologií. Ty student následně využije pro tvorbu vlastních studií a návrhů. Důraz je kladen na tvořivost, schopnost samostatné, ale i kolektivní práce od počátečních skic, přes technickou dokumentaci až k realizaci modelů či prototypů ve školních dílnách. Jinou možnou formou realizace je počítačová vizualizace – vytváření prostoru a modelování ve 3D programech.

 • Kolektiv autorů / Závěsné svítidlo Hnízdo

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.

Obor Design interiéru a textilu

Francouzská 101, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: MgA. Martina Deissová Víchová
Tel.: +420 736 640 590
E-mail:
deissova@ssudbrno.cz

Design interiéru a textilu je obor zaměřený na design interiéru s využitím textilních prvků. Reaguje na aktuální trendy nejen v oblasti bydlení, ale i v oblasti grafického vyjadřování. Výuka směřuje k osvojení si kresebných dovedností, kompozičních zákonitostí, stylizace a citu pro detail, ale také ke znalosti široké škály materiálů a technologií. Tyto znalosti student aktivně uplatňuje ve vlastních návrzích a realizacích ve školních dílnách. Základem jsou tedy kresebné návrhy, které jsou posléze zpracovány v 3D programu, následuje příprava technického postupu a samotná realizace modelu. Se studenty pracujeme individuálně, jsou vedeni k tvořivosti, schopnosti osobitě reagovat na daná témata a samostatně si hledat nová, neotřelá řešení. Důležitou součástí studia je již od prvního ročníku výuka počítačové grafiky a modelování v 3D programech. Praktické hodiny (v sítotiskové, šicí či prostorové dílně) jsou zaměřeny na získání řemeslných dovedností a rozvíjení manuální zručnosti při realizaci vlastních modelů.

 • Komárková Klára / Křeslo
 • Málková Monika / Taburety
 • Zaoralová Denisa / Kameny

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, obor Textilní tvorba

Pivovarské náměstí 1244/1, 500 03 Hradec Králové 3
Kontaktní osoba: Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.,
vedoucí katedry KVKTT
Tel.: +420 731 931 976
E-mail:
maria.hromadova@uhk.cz

Textilní tvorba je jednooborové bakalářské studium na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby. Studium je zaměřené na autorskou tvorbu textilií. Součástí studijního programu je také řešení bytové textilie a doplňků. Hlavní důraz je kladen na kreativní přístup ve vyjadřování studenta, originalitu v tvůrčím procesu, netradiční zpracování textilního materiálu a na hledání vlastností, vzájemných vztahů a kombinací textilních i netextilních materiálů. Student je veden k akceptaci tradice při hledání vize budoucnosti. Inspiraci pro vlastní tvorbu a kreativní výtvarná řešení studenti nachází v realizacích workshopů různých forem a uměleckých projektů ve spolupráci s českými i zahraničními školami.

 • Beňová Terézia / Kolekce dezénů koberců Natural explorations
 • Fejfarová Veronika / Kontrast
 • Skokanová Jana / Kolekce dezénů koberců Planetární objevy

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Produktový design

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: M. A. Vladimír Kovařík
Tel: +420 724 646 733
E-mail:
kovarik@fmk.utb.cz

Ateliér Produktový design se orientuje na designérskou praxi v několika rovinách: výrobní, uživatelské a estetické. Důraz klade na znalost materiálů, technologií a ergonomie, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu uživatele. Dlouhodobá udržitelnost i etická a environmentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designérského procesu. V ateliéru se neřeší jen návrh produktu, ale i jeho obalu, a prostředky podpory prodeje. Proto je nutné uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování je důraz kladen na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model, respektive funkční prototyp až po prezentaci projektu.

 • Dědík Frederik / Kubo
 • Ďuriš Tibor / Kuba
 • Gičevová Radka / Papírový nábytek
 • Hladký Richard / Paperchair 2.0
 • Koledová Dominika / Chá
 • Kopecká Simona / Edubox
 • Kudryatseva Anastania / Úložný systém z vlnité lepenky
 • Marejková Daniela / Double hexa
 • Šafařík Radim / Crossbox
 • Šebáková Hana / Příběh papíru
 • Šimelová Eva / Houpací křeslo Wheep
 • Vejová Miriam / Puzzle shelf
 • Venclová Veronika / Konferenční stůl Repose

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.

Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Průmyslový design

Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Mg.A. Ondřej Puchta
Tel: +420 721 984 730
E-mail:
puchta@fmk.utb.cz

Ateliér Průmyslový design, FMK, UTB ve Zlíně se zaměřuje na úzkou spolupráci s výrobním sektorem, o čemž svědčí řada realizací konkrétních výrobků, registrovaných průmyslových vzorů a dlouhodobě úspěšných partnerství s mnoha firmami. Naprostá většina ateliérových projektů je iniciována přímo z praxe, konkrétními požadavky a potřebami průmyslové sféry. Pozitivním ukazatelem optimálního směřování ateliéru je bezesporu uplatnění absolventů v praxi, v tuzemských i v zahraničních společnostech. V ateliérové výuce je design vnímán jako prostředek komunikace mezi designérem, výrobcem a uživatelem.

 • Blšták Maxmilián / Bordo chair
 • Čmilanská Lucia / Set Alchymia
 • Janků Simona / Linia
 • Kolektiv autorů / Hrnek pro Thun (Naď Daniel, Novotná Kateřina, Němečková Klára, Zapletal Rostislav, Sehnoutka Petr, Stržínková Sabina, Mokrushina Alisa, Puchta Ondřej, Mikeš Martin, Surman Martin)
 • Konečná Alena / Ben
 • Krmíčková Iveta / Žááán
 • Labdová Martina / Set Moly
 • Mrlina Samuel, Šefl Martin / Šmak
 • Němečková Klára / Floresta
 • Novotná Kateřina / Fill
 • Stržínková Sabina / Skleník Flo
 • Ščipa Marian / Vatra
 • Valušková Veronika / Sítko Ovo
 • Vránková Dana / Karafa Stuvi
 • Werner Tomáš / Monroe

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Ivana Gondová

Na soutěžní přehlídku Grand Prix Mobitex 2018 se kromě škol měli možnost přihlásit také jednotlivci. Prezentace své studentské práce takto využila mladá slovenská designérka Ivana Gondová, na výstavě si návštěvníci budou moci prohlédnout její noční stolek Call.

Gondová nyní studuje druhý ročník oboru Design nábytku a interiéru, Ateliér designu na Technické univerzitě ve Zvolenu. Při své práci se zaměřuje především na organické a čisté tvary, nejvíce ji baví práci se dřevem.

Tělo nočního stolku Call je vyrobeno z jasanové dýhy ohýbané ve vakuovém lisu, nohy mají tvar kabelu telefonu. Call je metaforou komunikace a spojení muže a ženy; oblé části představují ženskost a hranaté mužnost.

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště