Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
20.-23.4. 2016

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Oceněné exponáty GRAND PRIX MOBITEX 2016 - sekce student

Dne 21. 4. 2016 bylo v sekci studentského designu uděleno celkem 13 ocenění. Hodnotitelská komise ocenila vynikající úroveň prací a doporučila pořadateli udělit vedle 3 hlavních cen i 3 ocenění mimořádná.

GRAND PRIX MOBITEX 2016 – sekce STUDENT - přihlášené práce

 

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola s.r.o.

Obor průmyslový design
Hasičská 50/550, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Kontaktní osoba: Mgr. art. Martin Růžička, Ing. Jaroslav Prokop
Tel.: +420 607 639 687, +420 595 782 930
E-mail: designspectrum@email.cz, aveart@aveart.cz

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy s přesahem do dalších míst republiky. Studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií. Škola nabízí výuku různých výtvarných oborů: grafický design, umělecké zpracování kovů, průmyslový design, interiér design, animovaná tvorba.

 • Fiala Daniel / Houpací stolička Exclusive
 • Hořín Tomáš / Hudební stolička El Cajon
 • Toman Miloš / Exteriérová stolička Iron triangle

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
Tel: +420 608 337 445
E-mail: makov58@gmail.com

Ústav nábytku, designu a bydlení, založený v roce 1991, navazuje na tradici zaniklého Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku 1990. Obnovuje výzkum v oboru nábytku a interiéru. Jeho základním posláním je vysokoškolská pedagogická činnost s cílem výchovy nové generace nábytkářských inženýrů. Ústav řeší problematiku nábytku, která postihuje tvůrčí proces od návrhu výrobku po jeho uplatnění v procesu bydlení nebo užití v interiéru. Zaměřuje se na konstrukci, materiály, technologii, problematiku odpadů, emisí výroby a monitorování úniku těkavých látek v interiéru. Součástí ústavu je akreditovaná zkušebna nábytku, která je významným partnerem výzkumné základny.

 • Bartoňková Pavlína, Skotáková Táňa / Lavička s odkladním stolkem
 • Benešová Anna / Stolička Xoxi
 • Černý Jan / Dřevěné brýle
 • Černý Jan / Interiérové svítidlo Moon
 • Dembinná Magdaléna, Michnová Alžběta, Prokopová Veronika / Židle Ron
 • Doušková Sabina / Stolička Cross
 • Dudová Klára, Szökeová Sarah / Křeslo Hideat
 • Fajkusová Klára / Stolička Pin
 • Farmačková Zuzana / Didaktická hračka - pomůcka pro nevidomé
 • Filípková Valentýna / Stolička Crosstool
 • Forejtová Eliška, Plšková Kateřina / Sedací prvek Hybrid
 • Hosová Tereza / Židle Hart
 • Huťková Klára / Konferenční stolek Spongi
 • Kozák Miroslav, Szokeová Sarah / Dětský nábytek Safari
 • Kuracinová Karina / Sedací prvek Comfee table
 • Mátl Milan / Světlo B125
 • Novák Filip / Světlo Ufo
 • Olšanská Veronika / Interiérová svítidla Cyclops
 • Rovenská Tereza, Veverková Lenka / Kolekce světel Eyt a Triangl
 • Rovenská Tereza, Veverková Lenka / Světla Verte
 • Rožanská Lucie / Industriální lampa Indu
 • Salas Regina / Houpací kůň Caballito
 • Steinerová Romana, Kozák Miroslav / Stolička
 • Stráníková Lenka / Lavice Triplo
 • Šťastná Petra / Stojan na klávesy Woody
 • Vačevová Kristýna / Konferenční stolek Zig Zag
 • Vašut Jan / Křeslo Skad
 • Voith Petr / Skládací křeslo Magkasam
 • Voith Petr / Židle Maa
 • Zahradník Michal / Otočná stolička Fleur

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: BcA. Jaroslav Pijáček
Tel: +420 777 859 789, +420 573 381 315
E-mail: j.pijacek@seznam.cz

SŠNO zajišťuje vzdělávání ve studijních a učebních oborech v oblasti zpracování dřeva v nábytkářském průmyslu, ve výrobě nábytku a u některých oborů i v umělecko-řemeslném pojetí. Absolventi školy mají velmi široké uplatnění v nábytkářských podnicích, v obchodních, stavebních i projekčních firmách. Škola má velmi dobré technické vybavení pro teoretickou i praktickou výuku, spolupracuje s řadou významných firem. Žáci vyšších ročníků se v rámci praktické výuky též podílejí na realizaci zakázkové výroby pro veřejnost. SŠNO se aktivně účastní celostátních soutěží a mezinárodních sympózií. Spolupracuje se zahraničím na výměnných stážích žáků v SRN, Itálii a Slovensku, zapojuje se do projektové činnosti se ZŠ, SŠ.

 • Beinstein Daniel / Liánový stolek
 • Halík Zdeněk / Konferenční stůl
 • Mendel Daniel / Vlnový konferenční stůl
 • Vrána Petr / Hadí stolek

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave je nejstarší výtvarnou uměleckou školou na Slovensku. Nynější program školy navazuje na progresivní a avantgardní ideové odkazy ŠUR a vytváří základní osnovu poslání dnešní Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. V současnosti má tyto studijní obory: propagační výtvarnictví, propagační grafika, užitková fotografie, průmyslový design, keramický design, design a tvarování dřeva, kamenosochařství, ruční výtvarné zpracování textilií, konzervátorství a restauratérství. Studium je čtyřleté a končí maturitní zkouškou. Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení úloh, aby už v průběhu studia získali potřebnou výtvarnou i řemeslnou úroveň. Těžiště přitom zůstává na rozvíjení invence a tvořivého potenciálu.

Obor propagační výtvarnictví
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
Kontaktní osoba: Mgr. art. Ľubica Sitáková
Tel.: +421 902 599 634
E-mail: lubicasitakova@gmail.com

 • Bujačková Michaela / Svítidla Papegg
 • Haumerová Tereza / 3 židle
 • Svitková Simona / Umyvadlo Asmet

Obor design a tvarování dřeva
Kontaktní osoba: Mgr. art. Martin Hartiník, Mgr. art. Lucia Šupolová
Tel.: +421 944 145 843
E-mail: luciasupolova@gmail.com

 • Raždík Eduard / Proutěná lavice

Obor keramický design
Kontaktní osoba: Mgr. art. Ľubica Sitáková, MgA. Milan Hanko
Tel.: +421 902 599 634
E-mail: : lubicasitakova@gmail.com, hanko.design@gmail.com

Obor Keramický design je oddělení s nejdelší tradicí na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Jeho založení se váže na vznik Školy umeleckých remesiel v Bratislave.. Na oboru se student profiluje pomocí individuálního přístupu vyučujících, jejich vzájemné komunikaci nad zadaným tématem. Žák v průběhu studia nabyde zkušenosti výtvarných a technologických postupů při řešení jednotlivých úloh v užitkových a volných výtvarných disciplínách.

 • Darášová Chiara / Lahve
 • Kevická Lida / Lahve
 • Šuláková Barbora / Svítidlo
 • Valovič Dávid / Lahve

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, obor Textilní tvorba
Pivovarské náměstí 1244/1, 500 03 Hradec Králové 3
Kontaktní osoba: Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
Tel.: +420 731 931 976
E-mail: maria.hromadova@uhk.cz

Textilní tvorba je jednooborové bakalářské studium na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby. Studium je zaměřené na autorskou tvorbu textilií. Součástí studijního programu je také řešení bytové textilie a doplňků. Hlavní důraz je kladen na kreativní přístup ve vyjadřování studenta, originalitu v tvůrčím procesu, netradiční zpracování textilního materiálu a na hledání vlastností, vzájemných vztahů a kombinací textilních i netextilních materiálů. Student je veden k akceptaci tradice při hledání vize budoucnosti. Inspiraci pro vlastní tvorbu a kreativní výtvarná řešení studenti nachází v realizacích workshopů různých forem a uměleckých projektů ve spolupráci s českými i zahraničními školami.

 • Dubnová Veronika / Tapety Příběhy lesa
 • Horáková Lucie / Autorské potahy na křesla Legacy
 • Kvapilová Kateřina / Závěsné houpací křeslo Hornero
 • Zmítková Kateřina / Kuchyňský závěs
 • Zmítková Kateřina / Polštáře

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních komunikací

Ateliér Průmyslový design
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: MgA. Ondřej Puchta
Telefon: +420 721 984 730
E-mail: puchta@fmk.utb.cz

Ateliér Průmyslový design FMK UTB se zaměřuje na úzkou spolupráci s výrobním sektorem, o čemž svědčí řada realizací konkrétních výrobků, registrovaných průmyslových vzorů a dlouhodobě úspěšné partnerství s mnoha firmami. Naprostá většina ateliérových projektů je iniciována přímo z praxe, konkrétními požadavky a potřebami průmyslové sféry. Pozitivním ukazatelem optimálního směřování ateliéru je bezesporu uplatnění absolventů v praxi, v tuzemských i v zahraničních společnostech. V ateliérové výuce je design vnímán jako prostředek komunikace mezi designérem, výrobcem a uživatelem.

 • Andrýsková Jitka / Veselá stolička
 • Čmilanská Lucia / Flufík
 • Fialová Hana / Nástěnka
 • Konečná Tereza / CikCak
 • Konečná Tereza / Ňuňouši
 • Lašútová Daniela / Bubaboo
 • Malá Nikol / Multifunkční dětský nábytek
 • Mališová Rebeka / Ta3uret
 • Masařová Michaela / Kosmetický stolek
 • Mrlina Samuel / Bo!!!
 • Němečková Klára / Tubee
 • Piliarová Zuzana / Variabilní sezení
 • Sivá Lenka / Ninety
 • Šefl Martin / Turkish pebble
 • Valachovičová Pavla / Porcelánové dveřní kování
 • Valušková Veronika / Kavárenský set
 • Valušková Veronika / Taburet
 • Zeman Michal / Chair no. 2

Ateliér Produktový design
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
kontaktní osoba: M. A. Vladimír Kovařík
tel: +420 724 646 733
E-mail: kovarik@fmk.utb.cz

Realizací to nekončí: Zodpovědnost x Komplexnost x Přiměřenost. V rámci studijní koncepce se ateliér orientuje na designérskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelskou – etickou. Důraz klade na znalost materiálů, technologií a ergonomie, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele. Potřebuji tento produkt? Co se s ním stane, až skončí jeho životnost? Právě takové otázky vedou studenty ke komplexnímu designérskému myšlení. Dlouhodobá udržitelnost i etická a environmentální zodpovědnost jsou nedílnou součást designérského procesu. V ateliéru se neřeší jen návrh produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování je důraz kladen na komplexní obsah - od kresebné skici přes model, respektive funkční prototyp až po prezentaci projektu. Spolupráce s praxí pomáhá získat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na svou práci.

 • Dedík Frederik / Zer0ne
 • Glejtek Branislav / Interiérová svítidla Cider
 • Jakubec Michal / Variabilní stůl a závěsný systém
 • Marko Michal / Dotekové ambientní svítidlo
 • Mrázková Nikola / Trikiniki
 • Urban Robert / SL. Table

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér textilní tvorby
Náměstí Jana Palacha 80/3, 116 93, Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Kemrová
Tel.: +420 733 129 442, +420 251 098 111
E-mail: atelier@pelcl.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Škola sdružuje plné spektrum výtvarných disciplín ve 23 ateliérech, v šesti katedrách volného a užitého umění, katedře grafiky, architektury, designu a teorie a dějin umění. Dominantami školy jsou Katedra užitého umění a Katedra designu, obě v silné vazbě na průmysl, důležité postavení zároveň zaujímá Katedra volného umění, která je nezbytnou složkou školy už od jejího samotného vzniku, stejně tak Katedra architektury. Nově vzniklá Katedra teorie a dějin umění se stala přirozeným prostorem pro bezprostřední kontakt teoretiků s uměleckou praxí. 

Katedra užitého umění je tvořena Ateliéry kovu a šperku, keramiky a porcelánu, textilní tvorby, designu oděvu a obuvi a módní tvorby.

Ateliér textilní tvorby na UMPRUM je založen na několika rovinách tvůrčí práce. Na jedné straně je to sloužící pozice, kdy textilní návrhář pracuje pro oděv a navrhuje šatovky, tkaniny, pleteniny a textilie pro interiér a architekturu. V tomto směru spočívá ateliérová práce na konceptu, kvalitním návrhu a technologií s tím spojenou. Dále zasahujeme do oblasti technického textilu. Zde se ukazuje, že tento směr má stále silnější pozici pro budoucnost. V rámci studia vznikají nové materiály, jejichž potenciál je výzvou pro využití v dalších oborech a otevírá možnosti spolupráce s vědeckými pracovišti.

 • Hlavačková Eliška / Kolekce autorských nádob Vady dřeva
 • Koppová Amálie / Coalit
 • Svobodová Anežka / Kolekce stínidel Schirm
 • Matějková Monika / Schůdky

Přihlášené práce si můžete prohlédnout zde.


Partneři Grand Prix MOBITEX, sekce student:

 

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště