Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
26.-29.2. 2020

Veletrh nábytku a interiérového designu

MOBITEX
23.-26.4. 2014

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

GRAND PRIX MOBITEX 2014

Základní informace, přihláška

 

V rámci Mezinárodního veletrhu bydlení MOBITEX se každoročně koná soutěž GRAND PRIX MOBITEX. První den konání veletrhu vybírá odborná porota z vystavených výrobků a návrhů nejlepší práce a těm udílí ocenění v kategoriích „progresívní design“ a „progresívní technologie“.

Do soutěže GRAND PRIX MOBITEX mohou přihlásit své práce z období posledního roku také studenti a školy. Výběr nejlepších prací bude prezentován ve dnech 23. – 26. dubna 2014 na veletrhu MOBITEX 2014.

Pořadatelem veletrhu MOBITEX i soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2014 jsou Veletrhy Brno, a.s.

Zadání

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Uzávěrka přihlášek je 21. února 2014!

Podmínky účasti

 • Registrační poplatek do soutěže činní 4.000,-Kč (včetně DPH)
 • Na veletrhu MOBITEX 2014 bude vystaven výběr nejlepších prací vybraných odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel
 • Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí v době veletrhu získají finanční odměnu ve výši: 30.000,- Kč (1. místo), 20.000,- Kč (2. místo), 10.000,- Kč (3. místo)
 • Zároveň bude udělena zvláštní cena Klastru českých nábytkářů

Přihlášení

 • Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu
 • Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1
 • Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace

 • Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu
 • Všechny přihlášené práce, které splnily podmínky pro hodnocení, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele
 • Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu
 • Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací, jejich pojištění

Důležitá data:

 • 21. 02. 2014
  uzavření přihlášek, odevzdání všech podkladů
 • 10. 03. 2014
  výsledky jednání hodnotící komise
 • 22. 04. 2014
  odevzdání prací a instalace (9.00 – 15.00)       
 • 23–26. 04. 2014
  konání veletrhu
 • 23. 04. 2014
  vyhlášení výsledků GRAND PRIX MOBITEX 2014
 • 26. 04. 2014
  převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.)

Podklady pro hodnocení a prezentaci musí obsahovat tyto položky (viz vzor):

a/ škola:
- název školy (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů), adresu včetně PSČ
- jméno kontaktní osoby
- stručný text o škole (v případě střední školy), katedře a ateliéru (v případě vysoké školy) charakterizující jejich zaměření – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; uvést také rozměr, materiál) – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- CD s  fotografiemi exponátů a popisem nebo s prezentací v powerpointu

b/ autoři přihlašující se individuálně:
- jméno autora, adresu autora včetně PSČ
- název školy, kterou studuje (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů), a adresu školy
- stručnou charakteristiku autora – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- stručný text charakterizující přihlášenou práci nebo projekt (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika; uvést také rozměry, materiál) – rozsah max. 900 znaků včetně mezer
- CD s  fotografiemi exponátů a popisem nebo s prezentací v powerpointu

Přihlášky zasílejte do 21. února 2014 na adresu:
Veletrhy Brno, a. s., René Jurčík, Výstaviště 1, 647 01 Brno, označení obálky: „GRAND PRIX MOBITEX 2014, sekce student“

Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny!

René Jurčík
manažer veletrhu MOBITEX
tel.:  +420 541 152 997
e-mail: rjurcik@bvv.cz

PhDr. Dagmar Koudelková
kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886
e-mail: koudelkova.d@volny.cz

Informace o minulém ročníku soutěže naleznete zde.

Současně také

Stavební veletrh Brno
26. - 29.2. 2020


DSB - Dřevo a stavby Brno
26. - 29.2. 2020


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště