Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Neveřejné zasedání Technické normalizační komise – TNK 150 „Nábytek“

 

Ve středu 25.4.2018 v rámci Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX 2018 proběhne neveřejné zasedání technické normalizační komise TNK 150 Nábytek.

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými Českou agenturou pro standardizaci (dále jen "Agentura"). Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvkovou organizací zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "ÚNMZ") na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Agentura zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru  ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.

Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových oblastí společnosti na dosažení vzájemně prospěšných normalizačních řešení, a to formou účasti pověřených zástupců příslušných orgánů, organizací a podnikatelů v TNK, kteří uplatňováním požadavků svých zájmových oblastí zabezpečují dosažení konsenzu v řešených normalizačních otázkách.

Síť TNK je otevřená, průběžně se aktualizuje a doplňuje podle potřeb a požadavků technické veřejnosti.

Členové TNK 150 Nábytek

 • Tajemník TNK 150
  Ing. Radmila Foretová, tajemník TNK, Česká agentura pro standardizaci
 • Předseda TNK 150
  Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D., Centrum technické normalizace pro textil, nábytek, dřevo a výrobky na bázi dřeva, TZÚ s.p.
 • Členové:
  Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů, Brno;
  Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Klastr českých nábytkářů, družstvo, Brno;
  Ing. Jan Bomba,Ph.D., Asociace českých nábytkářů, Praha;
  Bc.  Martin Ševčík, Technický zkušební ústav stavební Praha, odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích;
  Ing. Petr Mitáček, MENDELU, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Zlín;
  Ing. Karel Krontorád,CSc., MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta;
  Ing. Luboš Feigl, Strojírenský zkušební ústav, Jablonec nad Nisou;
  Ing. Bohuslava Fořtová, Sdružení českých spotřebitelů, Lišov;

TNK 150 „Nábytek“ úzce spolupracuje s Centrem technické normalizace (CTN), které zajišťuje normalizační činnost v celém procesu tvorby technické normy, z oblasti textilu, geosyntetiky, nábytku, podlahových krytin, dřeva a výrobky na bázi dřeva, od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem (ČSN). Rovněž zajišťuje tvorbu a revize původních českých technických norem. Centrum technické normalizace svoji činnost pro ÚNMZ zajišťuje od roku 2008.

V roce 2017 byla Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělena TZÚ licence k užívání označení CTN a Centrum technické normalizace. Tato licence pověřuje CTN tvorbou národních norem (ČSN) a mezinárodní spoluprací při tvorbě technických norem. Licence je chráněna ochrannou známkou

Od 1.1.2018 přechází všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem z ÚNMZ na Českou agenturu pro standardizaci (ČAS).

Více informací:
http://www.tzu.cz/technicka-normalizace
http://www.agentura-cas.cz/

Datum: 1.2.2018 12:22:00

Současně také

Stavební veletrh Brno
17. - 20.2. 2021


DSB - Dřevo a stavby Brno
17. - 20.2. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště