Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
2.-4.3. 2023

Veletrh nábytku a interiérového designu

GRAND PRIX MOBITEX 2022 – sekce student


Na veletrhu MOBITEX se i letos objeví originální nápady od studentů středních a vysokých škol. Soutěžní přehlídka Grand Prix MOBITEX 2022  je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a Slovenské republice. Studentské práce z období posledního roku mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Přihlášené práce budou posouzeny odbornou komisí, výběr bude vystaven ve dnech 21. – 23. dubna 2022 na veletrhu MOBITEX 2022.

Pořadatelem veletrhu MOBITEX 2022 i soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2022 jsou Veletrhy Brno, a.s.

Zadání

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Téma letošního ročníku: EKOLOGIE

Uzávěrka přihlášek je 20. února 2022!

Podmínky účasti

 • Registrační poplatek do soutěže činí 5.000 Kč (včetně DPH); poplatek se vztahuje na přihlašovatele, neváže se na počet přihlášených prací!
 • Na veletrhu MOBITEX 2022 bude vystaven výběr nejlepších prací vybraných odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel
 • Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí v době veletrhu získají finanční odměnu ve výši 10.000 Kč (1. místo), 5.000 Kč (2. místo), 3.000 Kč (3. místo) a zvláštní ocenění Klastru českých nábytkářů do výše 10.000 Kč a možnosti stáže u některého z výrobců.
 • Další ocenění udělí: Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.: věcná cena

Přihlášení

 • Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu
 • Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1
 • Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace

 • Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu
 • Všechny přihlášené práce, které splnily podmínky pro hodnocení, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele
 • Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu
 • Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací, jejich pojištění

Důležitá data

20. 02. 2022
uzavření přihlášek, odevzdání všech podkladů
28. 02. 2022
výsledky jednání hodnotící komise
20. 04. 2022

odevzdání prací a instalace (9.00 – 15.00)

21. – 23. 04. 2022
konání veletrhu
23. 04. 2022
převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.)

 

Další informace a přihlášku ke stažení najdete zde.

Přihlášky zasílejte do 20. února 2022 e-mailem, označené v předmětu zprávy „GPM 2022“ na adresu: GrandPrixMobitex@gmail.com.

Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny!

Ing. Martin Videczký, ředitel veletrhu MOBITEX

Kontaktní osoby
PhDr. Dagmar Koudelková, kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886
e-mail: GrandPrixMobitex@gmail.com

Lenka Bednářová, kontaktní osoba za BVV:
tel: 541 152 398
e-mail: lbednarova@bvv.cz

 

Datum: 19.1.2022 13:20:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště