Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
18.-19.11. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Pravidla návštěvnické soutěže o ceny

 

Soutěž probíhá od 16.- 17. listopadu 2013 po celou otevírací dobu výstavy.

Soutěže o ceny se může zúčastnit každý občan starší 18 let. Účastník soutěže vyplněním soutěžního lístku a jeho vhozením do sběrného boxu přistupuje k podmínkám soutěže vyhlášeným jejím organizátorem.

Do losování o ceny postupují pouze soutěžící, kteří kompletně vyplní soutěžní lístek a označí správné odpovědi. Lístky se sbírají do sběrného boxu v prostoru výstavy Minerály Brno po celou dobu konání výstavy.

Soutěže se mohou účastnit pouze návštěvníci se zakoupenou vstupenkou v hodnotě 80 Kč. Soutěžní lístek je platný pouze při vyplnění všech požadovaných údajů a čitelně vyplněného čísla vstupenky. Každý soutěžící může vyplnit pouze jeden soutěžní lístek. V případě vyplnění více soutěžních lístků jedním soutěžícím, budou všechny soutěžní lístky tohoto soutěžícího vyřazeny.

Soutěžní lístky budou vyhodnoceny po skončení výstavy. Losování provede organizátor soutěže. Vylosovaní výherci budou o své výhře informováni telefonicky nebo e-mailem na kontakty, které uvedou na soutěžním lístku. Pokud se nepodaří vylosovaného výherce kontaktovat, bude vylosován náhradník.

Předání cen výhercům proběhne na brněnském výstavišti v kanceláři organizátora do 14 dnů po skončení výstavy. Přesný termín bude uveden ve zprávě pro výherce.

Pokud se výherce nebude moci dostavit na výstaviště v uvedeném termínu, ceny budou předány v náhradním termínu a to nejpozději do 18. 12. 2013 do 15:00h na brněnském výstavišti. Pokud si výherce nepřevezme cenu v dohodnutém náhradním termínu, cena propadá ve prospěch pořadatele.

Všeobecná ustanovení
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a dalších právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté s firmami podílejícími se na této soutěži.
Účastník dává souhlas organizátorovi soutěže nebo jím pověřené osobě zpracováním a správou dat k zahrnutí svých údajů do databáze organizátora soutěže.
Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto soutěž kdykoliv bez náhrady.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště