Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
17.-18.11. 2018

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Pokyny pro vystavovatele

 

Dokumenty ke stažení:

 1. MONTÁŽ VÝSTAVY

  16. 11. 2018……………….12.00 h – 19.00 h
  17. 11. 2018……………….06.30 h – 09.00 h

  Po tuto dobu je zajištěn přívod montážního el. proudu. Montážní práce je nutné ukončit nejpozději 17. 11. 2018 v 9.00 h.

 2. PRŮBĚH VÝSTAVY - PROVOZNÍ DOBA pro vystavovatele

  17. 11. 2018……………….06:30 h – 19:00 h
  18. 11. 2018……………….08:00 h – 21:00 h

 3. DEMONTÁŽ VÝSTAVY

  Demontáž je možno začít nejdříve dne 18. 11. 2018 od 16.30 do 21.00 h, kdy musí být bezpodmínečně demontáž skončena. Veškeré technické přívody budou ze strany společnosti Veletrhy Brno odpojeny v 17.00 h. Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné.

 4. ZAPŮJČENÍ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

  Manipulační vozík pro návoz exponátů lze zapůjčit oproti složení vratné kauce ve výši 500,- Kč s platností na 1 h, následně kauce propadá. Stanoviště vozíků je vedle stánku registrace.

MINERÁLY BRNO – přízemí pav. B 16. 11. 17. 11. 17. 11. 18. 11. 18. 11.

Montáž
Montáž Akce
Akce
Demontáž
Provozní doba pro vystavovatele 12.00–19.00 6.30–9.00 9.00–19.00 8.00–16.30 16.30-21.00
Provozní doba pro návštěvníky

9.00–18.00 9.00–16.30
Vstup do areálu výstaviště Vystavovatelský průkaz, vstupenka
Vjezd do areálu výstaviště Volný vjezd
Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:

 • formulář žádosti o schválení expozice
 • projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • požární atesty na použité materiály

1) Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)

2) U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo...) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek. 

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

3) Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.

4) patrové expozice se předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy). Proto tyto expozice již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy ke schválení požárnímu specialistovi na Veletrhy Brno, a. s., odbor PO a BOZP (Ing. Věra Staneva, tel.: 541 152 607, fax: 541 153 081).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:

 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 012 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu vstaneva@bvv.cz nebo na faxové číslo 541 153 081 – schválení do 5 pracovních dnů
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště