Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
4.-5.12. 2021

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Pokyny pro vystavovatele

 

Dokumenty ke stažení:

 1. MONTÁŽ VÝSTAVY

  03.12.2021 ……………….12.00 h – 19.00 h
  04.12.2021 ……………….06.00 h – 09.00 h

  Po tuto dobu je zajištěn přívod montážního el. proudu. Montážní práce je nutné ukončit 04.12.2021 nejpozději v 9.00 h.

 2. PRŮBĚH VÝSTAVY - PROVOZNÍ DOBA pro vystavovatele

  04.12.2021 ……………….06:00 h – 19:00 h
  05.12.2021 ……………….08:00 h – 21:00 h

 3. DEMONTÁŽ VÝSTAVY

  Demontáž je možno začít nejdříve dne 05.12.2021 od 16:30 do 21:00 h, kdy musí být bezpodmínečně demontáž skončena. V případě nedodržení časového termínu se vystavovatel vystavuje sankci v ceně 5.000,- Kč za každou hodinu a to i za započatou. Vjezd možný na základě Volného vjezdu, od 16:30 h i na základě vstupního průkazu vystavovatele s posledním
  výjezdem v 21:30 h.

 4. ZAPŮJČENÍ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

  Manipulační vozík pro návoz exponátů lze zapůjčit oproti složení vratné kauce ve výši 500,- Kč s platností na 1 h, následně kauce propadá. Stanoviště vozíků: vedle registrace.

přízemí pav. B 03.12.2021 04.12.2021 04.12.2021 05.12.2021 05.12.2021
Montáž
Montáž Akce
Akce
Demontáž
Provozní doba pro
vystavovatele
12.00-19.00 6.00-9.00 9.00-19.00 8.00-16.30 16.30-21.00
Provozní doba pro
návštěvníky
- -   9.00-18.00   9.00-16.30
-
Vstup do areálu Vystavovatelský průkaz, vstupenka
Vjezd do areálu Volný vjezd

 

Schvalování expozice


Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:

 • formulář žádosti o schválení expozice
 • projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo...) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
  Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozice se předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy). Proto tyto expozice již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy ke schválení požárnímu specialistovi na Veletrhy Brno, a. s., odbor PO a BOZP - Ing. Věra Staneva, tel.: 541 152 607, fax: 541 153 081.

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:

 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 012 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu vstaneva@bvv.cz nebo na faxové číslo 541 153 081 – schválení do 5 pracovních dnů
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště