Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
24.-25.5. 2014

30. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Minerály Brno 2014-05

Minerály RNDr. Luďka Kráčmara

 

Pan Luděk Kráčmar je pravidelným vystavovatelem na výstavě MINERÁLY BRNO a také partnerem a spoluautorem doprovodných výstav Minerálů Brno.

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor geochemie – základní a ložisková geologie. Po absolutoriu pracoval v Geologickém ústavu ČSAV, od roku 1993 podniká v oblasti mineralogických posudků a prodeje mineralogických vzorků. Později rozšířil své podnikání o výrobu a prodej stříbrných kamenných šperků a broušení vlastních kamenů. Od roku 1997 se věnuje také prodeji odborné literatury, což vedlo později k založení Geologického antikvariátu (nákup a prodej odborné geologické literatury).

Spolupracuje s redakcí časopisu Minerál (korektury textů).

Jako sběratel minerálů se soustřeďuje na minerály moravských a slovenských lokalit a vybrané oblasti Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Dále se specializuje na minerály ze skupiny zeolitů, sekundární minerály mědi, mineralogický systém a lokality západomoravských pegmatitů.

Nejprve se věnoval mineralogickým lokalitám v okolí Brna, od počátku 80. let sbíral nerosty na mnoha významných lokalitách Českomoravské vysočiny. Koncem 80. let systematicky zpracovával nálezy nerostů některých hořících hald v Oslavanech a Zastávce u Brna. Od roku 1983 až do poloviny 90. let se pravidelně pohyboval po slovenských lokalitách. Osobně jich navštívil přes 50, mnohé opakovaně. Nejvíce pozornosti věnoval lokalitám sekundárních minerálů mědi (Ľubietová, Piesky, Farbiště, Novoveská Huta apod.), slovenským železorudným ložiskům (Rudňany, Nižná Slaná, Rožňava, Dobšiná), slovenským magnezitovým ložiskům (Burda-Rovné, Hnúšťa, Jelšava), lokalitám s výskyty rtuťového zrudnění (Malachov, Rudňany, Rákoš, Merník, Dubník) a opálovým lokalitám (Dubník, Herľany, Povrazník a Strelníky). Od roku 1994 jezdil aktivně deset let na mineralogické burzy do Ruska (Moskva a Petrohrad) a také tu osobně navštívil některé lokality. Od roku 1994 pravidelně navštěvuje i některé belgické burzy (Brussel, Antwerpy, Gent) a je v kontaktu s některými zdejšími sběrateli.

Mezi speciality jeho sbírky patří minerály z pegmatitové lokality Dolní Bory, měděného zrudnění z Borovce u Štěpánova a ruských lokalit z Kolského poloostrova (minerály alkalických hornin z Chibin a Lovozer). Kromě minerálů se soustřeďuje také na sbírání staré geologické literatury, především z oborů mineralogie, petrografie a regionální geologie zemí střední Evropy.

Ze sbírkového fondu dr. Kráčmara bylo popsáno několik nových minerálů pro některé lokality Slovenska (např. konichalcit a kuprit z Novoveské Huty, antlerit ze Svätodušky, camerolait z Piesků) a také dva zcela nové minerály pro mineralogický systém – pašavait (Norilsk, Rusko) a v současné době je ve schvalovacím řízení nový Pd-minerál taktéž z Ruska. Perspektivně nový organický minerál ze Zastávky u Brna bohužel nebyl koncem 80. let dopracován. Nerost měl pracovní název zastávkait a šlo o vanadový porfyrin.

      

 

        

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště